Skip to main content

GASTROENTEROLOJİ-1

Hipoproteinemi- Hipoalbuminemi

Tanı:

Çölyak hastalığının tanısında en etkili yöntem intestinal biyopsidir.

çölyak

 

Antikorlar:

Anti-gliadin, anti-retikülin ve anti-endomisyum, anti-transglutaminaz çölyak hastalığında kullanılan yararlı testlerdir. Endomisyum ve transglutaminaz antikorları çoliak için spesifiktir.

Normal çocukların %10’unda, IgG tipi gliadin antikorları pozitif bulunur. Bu nedenle IgA tipi antikorlar, çölyak hastalığı için daha spesifiktirler.

figure 2

Tedavi

Çölyak hastalığının tedavisi için ömür boyu glutensiz diyet önerilir. Klinik düzelme 1 haftada, histolojik düzelme 3- 12 ayda görülür.

Komplikasyonları

T hücreli Lenfoma

Barsak Striktürü

 

PROTEİN KAYBETTİREN BARSAK BOZUKLUĞU

Serum proteinlerinin gastrointestinal kanal içine aşırı kaybıdır. Üç nedeni vardır:

1.Mukozal ülserasyon

 GISi tutan malign hastalıklar (villoz polip)

Multiple peptik ülser

2. Proteine karşı permeabilite artşına yol açan nedenler

Menetrier hastalığı

Çöliak hastalığı

Whipple hastalığı

İnfeksiyöz enterit

3. Lenf akımı obstrüksiyonu

Lenfoma, lenfanjiektazi, konstrüktif perikardit ve triküspid kapak hastalığı gibi kardiak hastalıklar

Tanı:

 I – 131 işaretli albümin verilir, barsaktan atılımına bakılarak tanı konur

PROTEİN ENERJİ MALNÜTRİSYONU (PEM)

MALNÜTRİSYON

 Beslenme durumunun değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler :

Yaşa göre boy: düşük olması kronik malnütrisyonu gösterir.

           Boya göre ağırlık:  düşük olması akut malnütrisyonu gösterir.

           Baş çevresi: 0-4 yaş arası çocuklarda önemli bir kriterdir.

Üst kol çevresi: 1-4 yaş arası çocuklarda sabit bir değer gösterdiği için özellikle kronolojik yaş tam olarak bilinmiyorsa değerli bir kriterdir. 12 cm. nin altında olması ciddi malnütrisyonu gösterir.

            Ciltaltı kalınlığı: Triseps ve/veya skapula altından ölçülür.

 

PEM’in 2 tipi vardır:

1-Marasmus: Enerji alımında yetersizlik sonucu oluşur, kas ve ciltaltı yağ dokusundaki kayıp belirgindir.

2-Kwashiorkor: Protein eksikliği sonucu oluşur. Ödem nedeniyle ağırlık kaybı daha az belirgindir.

 

Etiyoloji:

1-Kalori, protein ve diğer besin öğelerinin yetersizliği

2-Sosyokültürel etmenler

3-Çocuk beslenme alışkanlıklarındaki bozukluklar

a- Kısa süreli anne sütü alımı, ek gıdalara erken başlama
b- Uygun dönemde uygun ek gıdalara başlamama

4-Doğuştan ve sonradan olan hastalıklar

a- Malabsorpsiyon sendromları (Çölyak hast. Kistik fibrozis, vs)
b- Malignansiler
c- Anatomik bozukluklar (atrezi,darlık)
d- Kronik hastalıklar (KBY,Kr. KC Hast)

 

KWASHIORKOR

Protein alımı yetersiz ancak kalori alımı yeterlidir. Kwashiorkorda karaciğerde Protein sentezi azalır.Çünkü protein alımı azalmıştır. Apoproteinler de yapılamadığı için yağların (VLDL) perifere taşınması bozulur. Yağlanma ve nekroz oluşur. Depolanan yağ trigliserittir.

Büyüme hormonu normal veya artmış, somatomedinler düşüktür. Glukoza insülin cevabı düşüktür.

Essansiyel aminoasit konsantrasyonu düşmüştür. Hipoalbuminemi vardır. Buna bağlı olarak periferik ödem oluşur. (tipik tablo karında asitli Afrikalı çocuk)

marasmus

Insüline periferik rezistans oluşur. Lökosit sayısı normal veya azalmış, enfeksiyona karşı nötrofil cevabı bozulmuştur. Trombositler ve pıhtılaşma faktörlerinde defekt vardır.

Hücresel (primer) ve humoral immünite bozuktur. Glomerüler filtrasyon hızı azalır.  Barsak mukozası,kemik iliği gibi turn-over hızları yüksek dokularda baskılanma oluşur. Malabsorbsiyon tablosu gelişir,anemi gelişir.

 

MARASMUS

Kalori alımı bozulmuştur.Deri kemik çocuk oluşur.

 

PEMTedavi:

            Diyet tedavisi

Dehidratasyonun düzeltilmesi

Enfeksiyonların tedavisi

 

 

Diyet tedavisi

Malnütrisyonlu hastada diyet tedavisinin ilk günlerinde TPN ile verilen karbonhidratlar insulin salınımını uyarırlar. Bu nedenle hipoglisemi sıklıkla izlenen bulgulardandır.

PEM’da eksikliği saptanan elementlerin başında potasyum gelmektedir. Hastalarda re-feeding sendromuna dikkat edilmelidir.Beslenmeyle birlikte hücresel proliferasyon artar.Intrasellüer elementlerin hücre içine girmeleri artar.Hipofosfatemi yaşanabilir.

 

İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIKLARI

 inf bars

CROHN HASTALIĞI (Regional İleit)

Tanım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir