Skip to main content

GASTROENTEROLOJİ-1

çoğu hastada asemptomatiktir

nadiren üst gastrointestinal kanamaya neden olur

2.Jejunal divertiküller

genelde kazanılmış ve asemptomatik

ince barsakta staz olduğunda bakteri artışının neden olduğu sekonder malabsorbsiyona neden olabilir

 

3.Meckel divertikülü

Tanım

Vitellin kanal kalıntısı (Omfalomezenterik kanal)

ilioçekal valvden 60 cm uzağa yerleşir

Patoloji

İçinde en sık bulunan mukoza ileal mukozadır. Ancak en sık bulunan ektopik mukoza ise parietal hücredir. Parietal hücre asid nedeniyle ülserasyon ve kanamaya sebep olur.

 

Semptomlar

Meckel divertikülü çocuklarda en sık kanamaya yol açarken, erişkin de en sık gastrointertinal obstrüksiyon ile prezente olur.

Tanı

Parietal hücre sintigrafi (Teknesyum-99m-perteknatat ) ile gösterilebilir.

 20 min

Tedavi

Cerrahi

MALABSORBSİYON

Etiyoloji

Maldijesyon

kronik pankreatit

kolestatik veya obstrüktif karaciğer hastalığı

mide operasyonu sonrası

intrensek ince bağırsak hastalıkları

Çöliyak hastalığı

Whipple hastalığı (mukozada kanama ve obstrüksiyon)

kollajenöz sprue

eozinofilik gastroenterit

amiloidozis

Crohn

disakkaridaz eksikliğine malabsorbsiyon

Eksternal sebeplere bağlı malabsorbsiyon

Lenfoma, Tbc lenfadenit

Klinik:

Anormal gayta çıkışı (Yağlı yumuşak ve kötü kokulu)

Kilo kaybı, kas erimesi

Hipoalbüminemiye sekonder asit ve ödem

Demir, vitamin B12, folat emiliminin bozulmasına bağlı anemi

Vitamin D eksikliğine bağlı kemik ağrı ve kırıkları

Kalsiyum eksikliğine bağlı tetani veya paresteziler

Tanı:

Gaytada yağ analizi (Sudan boyası (+)): > 6 gr yağ malabsorbsiyonunu gösterir.

d-xyloz emilim testi  

Pankreas fonksiyon testleri (sekretin stimülasyonu ile bikarbonat ve sıvı atılımı ölçümü)

ince barsak biyopsisi

Bakteriyel aşırı çoğalma testi (Jejunal aspirasyon, bakteriyel aşırı çoğalma olan hastalarda CO2’in solunumla atılımı artmıştır)

İnce barsak radyolojisi: Malabsorbsiyonda villuslar küntleşir, pili sayısı artar

 

WHİPPLE HASTALIĞI

Tanım

İnce barsak mukozasının PAS boyası ile pozitif boyanan köpüklü makrofajlarla invazyonuyla karakterizedir.

Semptomlar

 Multisistemiktir.

En sık orta yaşlı erkeklerde görülür. (E / K oranı 8/1),En sık başvuru nedeni ishal, daha sonra kilo kaybıdır.  En sık ekstraintestinal bulgu artrit, 2. sıklıkta ateş gelir.

            En sık MSS semptomları: demans, bakış paralizisi ve myoklonusdur.

             Hastaların 1/3 ünde kültür negatif bakteriel endokardit görülebilir. Erkekler kadınlardan daha sık etkilenmektedir. Çitçiler diğer meslek gruplarına göre daha fazlaetkilenmektedir.

 

 Fizik muayine

Hiperpigmentasyon ve periferik lenfadenopatidir.

 

Patoloji:

Elektron mikroskopda makrofajlar içinde Tropheryma whipplei gösterilebilir.

Tedavide

tetrasiklin, kotrimaksazol

 

 

 

 

BAKTERİYEL AŞIRI ÇOĞALMA

En sık nedenler:

Yaşlı hastalarda sıktır. Yaşlılarda steatorenin en sık nedenidir. Diabetik hastalarda sıktır.

Barsak motilitesinin bozulması (Skleroderma)

Yapısal anomaliler (Divertikül, fistül, rezeksiyon)

Semptomlar:

Sulu diare ve B12 eksikliğine bağlı anemi

Tanı :

Radyoaktif işaretli yemek ve nefes testi ile konabilir.

Tedavi :

Antibiyotik (tetrasiklin ve metronidazol)

 

 

ÇÖLYAK HASTALIĞI

Çölyak hastalığı, arpa, buğday, yulaf ve çavdar gibi hububat ürünlerinde bulunan glutenin, gliadin fraksiyonuna karşı barsakların hipersensitivitesi sonucu ortaya çıkar.

            En sık 2 yaş civarında semptom vermeye başlar.

Çocukluk çağında görülen en sık malabsorbsiyon sendromudur.

Semptomlar :

İshal

Kusma

Karın ağrısı

Büyüme ve gelişme geriliği (en sık görülen bulgudur)

Kilo kaybı

Anemi ve vitamin eksiklikleri

Dermatitis Herpetiformis  (Çöliak eşlik eden en sık deri bulgusu)

Laboratuvar bulguları;

Steatore

Serum IgA artar

Kan folat düzeyi düşüktür

D-xylose testi bozulmuştur.

K vitamini eksikliğine bağlı koagülasyon bozuklukları

            A vit ve D vitamini eksikliği

Karbonhidrat Malabsorbsiyonu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir