Skip to main content

GASTROENTEROLOJİ-1

 Nekrotik mukozaya bağlanarak ülserin ilerlemesini engeller.

 

Karboneksolon

Mide ülserinin skarlaşmasını hızlandırıcı etkisi vardır.

İntestinal mukus viskozitesi, miktarını ve sekresyonunu arttırdığı kabul edilir.

Aldesteron benzeri etki yaparak HT’na neden olabilir. Bu yüzden kullanımı kısıtlıdır.

ANTASİTLER

Antasidler 2 gruptur;

1. Sistemik etkili

2. Lokal etkili

Sistemik etkililer absorbe olup istenmeyen yan etkilere neden olurken (metabolik alkaloz), lokal etkiler absorbe edilmez ve sistemik yan etkilere neden olmaz.

Antiasitler;

1 Al. Hidroksit

2 Ca karbonat

3 Mg hidroksit

4 Na bikarbonat (sistemik)

NaHCO3-(Sodyum Bikarbonat)

Çok etkili sistemik bir antasiddir.

Mide pH’sını alkali düzeye taşıyarak ekstra asit salımına neden olur.

Sistemik olarak emilir ve metabolik alkaloz yapar.

            CO2 salınımı olduğundan karında distansiyon gelişir.

CaCO3 (Kalsiyum Karbonat)

 Lokal etkili bir antiasittir.

Ağrıyı azaltır ülserin iyileşmesini artırır.

 Fazlaca alındığında hiperkalsemiye neden olabilir.

Kalsiyum tuzları gastrin salgısını en güçlü uyaran antiasit ilaçlardır.

Mg(OH)2 (Magnezyum Hidroksid)

Asidle reaksiyona girip insolubl tuzlar oluşturur.

Mide boşalmasını geciktirir.

GIS’e sıvı çekerek iyi bir katartik özelliği gösterir.

Al(OH)3 (Alüminyum Hidroksit)

Mide asidi ile reaksiyona girer, insolubl olur ve konstipasyona neden olur.

Al(OH)3 fosfat ve tetrasiklini bağlar emilimlerini engeller. 

 

 Antasidlerin GIS’den emilimini azalttığı ilaçlar;

-Siprofloksasin

-Tetrasiklinler

-Digoksin

-Fe preparatları

 

ÜLSER CERRAHİSİ

Peptik Ülser Komplikasyonları

Kanama:

En sık komplikasyon kanamadır

Hastanede yatarken tekrar kanayanlarda, 48-72 saatten uzun süre veya 24 saatte 3 üniteden fazla kanayanlarda cerrahi endikedir.

Peptik ülserde kanamalar en sık duodenum bulbus arka duvardan olur.

Perforasyon

Perforasyon ise en sık duodenum bulbus ön duvardan olur.  Düedenum ülser ferforasyonunda şiddetli ağrı, karında rigidite, bağırsak seslerinin azalması ve hassasiyet vardır.

Tanı

Ayakta direkt karın grafisinde diafragma altı serbest hava görülmesi ile konur.

 ayakta diren

Penetrasyon

Penetrasyon en sık pankreasa olur. Pankreasa penetrasyon posterior duedonum ülserinin komplikasyonudur.
Ülserde Uygulanan cerrahi yöntemler:
A. Subtotal gastrektomi: Midenin en az % 70’inin çıkartılmasıdır.

Gastrektomiye ait komplikasyonlar

I. Erken komplikasyonlar

Kanama

Pankreatit

Duodenal güdük sızdırması

Stomal obstrüksiyon

Gastrik remnant nekrozu

            Efferent loop sendromu : Genellikle anastomoz hattındaki ödeme bağlıdır. Hastada kusma vardır, ama kusmayla ağrıları geçmez . Eğer 21 gün içinde konservatif tedaviyle iyileşmezse, mekanik obstrüksiyon vardır ve tedavi cerrahidir.

II. Geç komplikasyonlar

Dumping sendromu

Alkalen gastrit

Marjinal ülser

Malnütrisyon-malabsorbsiyon

Karsinom

Afferent loop sendromu

 lop sendromu

 

Dumping Sendromu:

1- Erken postprandial : 40-60 dakikada yatışır. Ani başlayan halsizlik, baygınlık ve baş dönmesi oluşur ve yatma hissi oluşur. Jejenuma aniden geçen hiperozmolar içerik intravasküler kompartmandan intestinal lümene hızla sıvı geçişine, bu da plazma volümünde düşmeye neden olmaktadır.

Tedavi: Kh. tan fakir diyet, yemeklerin az ve sık yenmesi,

2- Geç veya hipoglisemik : Geç (hipoglisemik) dumping: Semptomlar yemekten 1-3 saat sonra başlar. Vazoaktif semptonlar aynıdır ancak GİS ile ilgili semptomlar yoktur. Jejenuma geçen materyal enteroglukogonun fazla salınımına neden olur. Bu madde de pankreas adacıklarındaki hücrelerini uyararak insülin salgılatır ve hipoglisemi oluşur. Semptomlar glukoz alınımından sonra geriler.

Afferent loop sendromu:

Postprandial kramp şeklinde karın ağrısı, ağrı ile beraber fışkırır tarzda kusma vardır. Ağrı kusma ile geçer. Kusma gıda artıkları içermez. Tedavi edilmezse, afferent loopta bakteri kolonizasyonu sonucu oluşan B12 vitamini eksikliğine bağlı anemi ve malabsorpbsiyon gelişir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir