Skip to main content

Farmakoloji Giriş – Otonom Sinir Sistemi

NO salınımı Beta-2 agonizm Alfa-1 antago­nizm Ca kanal blokajı K kanal akt. Antioksidan / antip­roliferatif
Nebivolol Seliprolol Karteolol Bopindolol Nipradilol SeliprololKarteololBopindolol KarvedilolLabetololBucindolol

Bevantolol NipradilolKarvedilol Betaxolol BevantololTilisololKarvidilol

Karvedilol (alfa1 ve beta bloker):

Antioksidan ve antiproliferatif etkisi bulunur. (KKY de tercih edilmelidir)

Celiporolol (Beta1 bloker-Beta 2 agonist):

NO salınımı oluşturur.

          Bronş ve damarda dilatasyon oluşturabilir.

Nebivolol (Beta1 bloker):

NO sentezi oluşturur. Bu etki ile direkt olarak sistemik rezistansı azaltır.

ADRENERJİK NÖRON BLOKÖRLER

REZERPİN

             Guanetidinin aksine SSS’e geçir.

            Vucuttaki tüm dokuların adrenerjik nöronlarında Mg++ ATPbağlı aktif transportlarını bloke ederek sitoplazmadan depo veziküllerine taşınmalarını engellerler. 

              Sitoplazma içindeki NE, MAO tarafından tamamen parçalanır ve sonuçta NE depoları tamamen tükenmiş oluır.

Etkisi yavaş çıkar ve etki süresi uzundur.

              Hipertansif hastalarda kan basıncını önce kısa süre yükseltir, daha sonra düşürür.

Yan etkileri;

            Sedasyon, depresyon, peptik ülser aktivasyonu, bradikardi, diare ve konvülziyon

GUANETİDİN

Etkisi depolardaki NE salıverilmesini engelleyerek sağlar. (SSS hariç)

Kan basıncını ve kalp atım hızını düşürür.

Ortostatik hipotansiyona yol açar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir