Skip to main content

Farmakoloji Giriş – Otonom Sinir Sistemi

İlaç Temel  ilaçlar Yan Örnekler Diğer Örnekler
Alfa bloker Non-selektif Fenoksibenzamin Fentolamin
      α1  Selective Prazosin Terazosin, doxazosin
      α2  Selective Yohimbin Rovolsin
Beta bloker Non-selectif Propranolol Timolol, nadolol Karvedilol, labetalol
      β1  Selective Metoprolol Atenolol, esmolol
      β2  Selective Butoksamin

Alfa Blokerler;

Fenoxibenzamin (alfa1, alfa2)

Fentolamin (alfa1, alfa2)

Tolazolin (alfa1, alfa2)

Doksazosin (alfa1)

Terazosin (alfa1)

Prazosin (alfa1)

Yohimbin (alfa2)

Rovolsin (alfa2)

Labetolol (alfa1, Beta), Karvidilol (alfa1, Beta)

Beta Blokerler

Propranolol (Beta1, Beta2)

Alprenolol (Beta1, Beta2)

Prindolol (Beta1, Beta2)

Nadolol (Beta1, Beta2)

Timolol (Beta1, Beta2)

Kareolol (Beta1, Beta2)

Penbutolol (Beta1, Beta2)

Sotalol (Beta1, Beta2)

Asebutolol (Beta1)

Atenolol (Beta1)

Metoprolol (Beta1)

Esmolol (Beta1)

Seliprolol (Beta1)

Bisoprolol (Beta1)

ALFA  ADRENERJİK BLOKERLER

alfa1 SELEKTİFLER alfa2 SELEKTİFLER NON-SELEKTİFLER
– PrazosinTerazosinDoksazosin

Tamsulosin

Labetolol

Trimazosin

Alfuzosin

İndoramin

Urapidil

Bunazosin- YohimbinKorinantinRovolsin

Idazoxan

Fluparoxan

Setiptiline

Piperoksan- Fenoksibenzamin- Fentolamin- Ergot

Tolazolin

Azapetin

Timoksamin

Alfa-blokerler kan basıncını belirgin olarak düşürür.

Alfa blokerlerin en önemli farmakolojik etkisi damarlarda sempato adrenal tonusu azaltarak veya ortadan kaldırarak yaygın vazodilatasyon yapmalarıdır.

Yaygın vazodilatasyona kalpte refleks sempatik stimülasyona ve tuz ve su tutulmasına neden olurlar.

Bu refleks etki alfa1 selektif ilaçlarla daha hafif meydana gelir.

42

Fenoksibenzamin

Nonselektif ve en uzun etkili (24 saat) alfa blokördür.

İrreversibl ve nonkompitetif alfa blokaj yaparlar.

İrreversibl etkinin ortadan kaldırılabilmesiiçin bir gün veya bazen daha uzun süren yenireseptörlerin sentezlenmesi lazımdır.

Klinik kullanımı;

            Feokromasitoma

            Raynaud hastalığı

            Otonomik hiperrefleksinin yok edilmesinde (Paraplejide)

Yan etkileri;

Postural hipotansiyon

Burun tıkanıklığı

Bulantıkusma

Ejekülasyon inhibisyonu

Taşikardi (Barorefleksle oluşur)

Koroner perfüzyonu bozuk hastalarda kontrendikedir.

Fentolamin

Fenoksibenzaminin aksine fentolamin alfa reseptörleri kompetetif inhibe eder.

Etkisi 4 saattir.

Fenoksibenzaminle aynı etkilerde bulunur.

Etki süresinin daha kısa olması nedeniyle tercih edilir.

Prozosin, doksazosin, Terazosin

Selektif alfa 1A-B-D blokörleridir

Plazma lipid profili üzerine olumlu etki yaparlar.

Metabolitleri idrarla atılır. Sadece doksazosinin metabolitleri feçesle atılır.

En uzun etkili olan doksazosindir. En kısa etkili olan prazosindir.

Periferik vasküler direnci azaltırlarken fenoksibenzaminin aksine bu ilaçlar kardiyak debi ve böbrek kan akımını çok az artırırlar.

 

Klinik kullanmı;

Raynound sendromu

Hipertansiyon

Semptomatik Benign prostat hipertrofisi

İlaca karşı tolerans gelişmez fakat ilk dozu şiddetli hipotansiyondan dolayı ilk doz senkopuna neden olur.

Alfa blokerlerin sık görülen yan etkileri;

Ortostatik hipotansiyon

Taşikardi (Refleks)

Vertigo

İmpotans

          Vücutta sodyum ve tuz tutulumuna neden olduğundan genellikle bir diüretikle beraber verilir.

Tamsulosin- Urapidil

           Sadece prostatik sfinkterdeki alfa1A reseptörünü bloke eder.

Bu nedenle prostat hiperplazisinin tedavisinde kullanılır.

Yohimbin / Korinantin

            Presinaptik alfa2 reseptörleri bloke ettiğinden vazomotor merkezi ve Santral Sinir Sistemi’ni stimüle ederler.

            Cinsel uyarıcı olarak kullanılır.

Tolazolin

            Pulmoner kan basıncını güçlü bir şekilde düşürür. Yenidoğanda görülen pulmoner hipertansiyonun tedavisinde kullanılır.

ERGOT ALKOLOİDLERİ

Alfa reseptör, serotinin ve dopamin reseptörü üzerine parsiyel agonist eki yaparlar.

Ergotoksin: Alfa bloker etisi güçlüdür. Vazodilatasyon yapar.

Ergotamin: Vazokonstriktör etisi güçlüdür. Migren krizinde kullanılır.

Ergonovin(Ergometrin): Postpartum kanamanın durdurulması için kullanılır.

            Dopamin agonist etkili olduklarından en sık yan etki bulantı kusmadır.

 Prolaktin salınımını inhibe ederler. Kapiller miktotrombüs ve infarktüslere neden olurlar.

BETA  ADRENERJİK BLOKERLER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir