Skip to main content

ENDOKRİNOLOJİ

 

Summary of bioavailability characteristics of the insulins.
Insulin Preparations Onset of Action Peak Action Effective Duration
Insulins lispro, aspart, glulisine 5–15 minutes 1–1.5 hours 3–4 hours
Human regular 30–60 minutes 2 hours 6–8 hours
Human NPH 2–4 hours 6–7 hours 10–20 hours
Insulin glargine 1.5 hours Flat ~24 hours
Insulin detemir 1 hour Flat 17 hours

 

 

 

 

 

 

 

 

Insulin preparations available in the United States.1
Rapidly acting human insulin analogs
Insulin lispro (Humalog, Lilly)
Insulin aspart (Novolog, Novo Nordisk)
Insulin glulisine (Apidra, Sanofi Aventis)
Short-acting regular insulin
Regular insulin (Lilly, Novo Nordisk)
Intermediate-acting insulins
NPH insulin (Lilly, Novo Nordisk)
Premixed insulins
70% NPH/30% regular (70/30 insulin – Lilly, Novo Nordisk)
70% NPL/25% insulin lispro (Humalog Mix 75/25 – Lilly)
50% NPL/50% insulin lispro (Humalog Mix 50/50 – Lilly)
70% insulin aspart protamine/30% insulin aspart (Novolog Mix 70/30 – Novo Nordisk)
Long-acting human insulin analogs
Insulin glargine (Lantus, Sanofi Aventis)
Insulin detemir (Levemir, Novo Nordisk)

DM Tedavisinde Hedefler:

HbA1c < %7

Açlık kan glc 90-130 mg/dl

Tokluk kan glc < 200 mg/dl

Kan Basıncı < 130-80 mm-Hg (MI riskini azaltır)

LDL < 100 mg/dl

HDL >40 (erkek), > 50 mg/dl (kadın)

TG < 150 mg/dl

HİPOGLİSEMİ (%45 – %55 SERUM GLUKOZU)

İnsulinomalar (langerhans beta adacıkları)

 En sık görülen pankreas endokrin hücre tümörüdür.

Klinik

Hasta sık yemekle semptomların oluşmadığını fark ettiği için bol karbonhidrat alır kilo alır

Tanı  

hiperinsülinemi

uzun sureli açlık (72 saat) testi (hala insulin yüksekliğini koruyordur)

Proinsülin c peptid + insulin olduğu icin C peptid (larner peptid) miktarı bize endojen insulin miktarını verir

            Görüntüleme metodları : Pankreas MRG-Somatostatin sintigrafisi

 

Tedavi:

cerrahi

  Diazoksid, insülin salınımını baskılar
Steptozosin, beta hücrelerini tahrip eden antibiotiktir

 

POLİGLANDULER OTOİMMUN YETMEZLİKLER

Poliglanduler otoimmun yetmezlikler Tip  1 ve 2 olmak üzere iki grupta incelenir.

Tip 1 in, Tip 2 den farkı kandidiazis gözlenmesi ve hipoparatiroidi gözlenmesidir.

Tip 1 Tip 2
Adrenal yetmezlikKandidiazis HipoparatiroidiKronik otoimmun HepatitGraves Hastalığı

Hipotiroidi

Pernisyöz Anemi

Tip 1 DM

Vitiligo

Malabsorbsiyon

Alopesi

Hipofizitis

Hipogonadizm

Keratokonjuktivit

 

 

Adrenal yetmezlikGeriatrik hipoparatiroidiGraves hastalığı

Hipotiroidi

Pernisyöz Anemi

Tip 1 DM

Vitiligo

Malabsorbsiyon

Alopesi

Hipofizitis

Parkinson

Miyastenia Gravis

 

OBEZİTE

Vucut kilosunun normalin üstünde olmasına obesite denir. Obesiteyi değerlendirmede vücut kitle indeksi (body mass index = BMI) kullanılır.

20-25 = Normal

25-30 = Fazla kilolu

30-40 = Obez

40’dan yüksek ise   = Morbid obez denir.

Etyoloji:

Genetik faktörler, çevresel faktörler, psikolojik, ilaçlar ve daha bir çok faktör rol alır.

Genetik hastalıklar içerisinde obesite ile karakterize iki sendrom, Prader-Willi ve Laurence – Moon- Biedl sendromlarıdır. En çok üzerinde durulan leptin gen ve leptin gen reseptör mutasyonlarıdır.

Çevresel faktörler;en önemlisi yağdan zengin ve yüksek enerjili besinleri tüketirler.

Sedanter yaşantı ve günlük egsersizleri yetersiz yapanlarda obesite daha sık görülür.

İlaçlar;

Endokrin hastalıklar;

Kortizol fazlalığı ile giden Cushing sendromu, hipotiroidi, hipotalamik hasar, insüinoma ve  akromegalide görübilir.

Obezler genel olarak sempatik ve kendisi ile barışık insanlardır. Ama obesite ise hiçte sempatik olmayan birçok komplikasyona neden olabilir.

Metabolik Komplikasyonlar:

Tip II DM: İnsülin rezistansı ve tip II DM’sa neden olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir