Skip to main content

ENDOKRİNOLOJİ

Panhipopitiutarizm Tanisinda Kullanilan Testler
Hormon Test Yorum
Büyüme hormonu 1. İnsülin tölerans testi: 0.05-0.015 U/kg                kristalize insülin ver. –30, 0, 30,45,60,90  dkglukoz ve GH ölç. (En güvenilir test)

  1. L Dopa testi: 10 mg/kg oral ver. 0, 30, 60, 120 dk GH ölçülür.

 

3. L-arjinin testi

AKŞ <40 mg ve GH >5μl/LNormal cevap GH > 5μl/L 

 

Normal cevap GH > 5μl/L

ACTH 1. İnsülin tölerans testi: 0.05-0.015 U/kgkristalize insülin ver. –30, 0, 30,45,60,90 dkglukoz ve kortizol  ölçülür.2. CRH stimülasyon testi: 1 μg/kg ver. 0,

15,30, 60,90, 120 dk ACTH ve kortizol ölçülür.

 

3. Metapiron testi: 30 mg/kg gece 11-12 ver.

Sabah 8’de kortizol, ACTH ve 11 deoksikortizol ölçülür. ACTH rezervini ölçen testtir.

 

4. ACTH stimülasyon testi: 0.25 mg IM veya      IV ver. 0, 30 ve 60 dk kortizol ölç

AKŞ < 40 mg/dl, kortizol 7 μ/dl artar  veya > 20μ/dl iseNormalde ACTH 2-4 kat artar. Hipotalamik ise ACTH salınımı geçikir. kortizol 20-25 5μg/dl ulaşır. 

Normalde 11 deoksikortizol 7.55μg/dl, ACTH > 75 μg/dl’dir. Plasma kortizolu 4 μ/dl’ün altına inerse yetersiz yanıt

 

Normal kortizol > 18 μg/dl’dir. Şüpheli durumlarda düşük doz test daha duyarlı

TSH Serbest T3, T4 ve TSH T3, T4, TSH hepsi düşük sekonder-tersiyer olabilir.
FSH ve LH 1. Bazal FSH, LH, testosteron, östrojen2. GnRH testi: 1000 μg IV ver. 0, 30 ve 60 dk     FSH ve LH ölç 

3. Klomifen testi: 100 mg 5 gün oral ver. 0,      5,7,10 ve 13 günde FSH ve LH ölç

Normalde LH 10 IU/L, FSH ise 2 IU/L artar. 

5. günde genel olarak FSH %50 artar.

Multipl hormon ölçümü Kombine hipofiz ön lob hormonları Düşük olması anlamlı

 

Tedavi:

            Altta yatan hastalığın tedavisi

Hormon replasman tedavisi

            Hidrokortizon (ilk replasmanı yapılması)

Tiroksin (ikinci sırada )

Seks steroidleri,

Çocuklarda büyüme hormonu

 

HİPOFİZ HORMONLARI FİZYOLOJİSİ VE PATOLOJİLERİ

Growth hormon (GH, somatotropin)

Etkİlerini hücresel düzeyde prolaktin gibi JAK üzerinden gösterir.

            Somatotrop hücrelerden salgılanır. Somatotropinde denir. GH türe özgüdür. Epizodik salınır.

            Ön hipofizde en çok bulunan hücre GH salgılayan hücredir. Yaklaşık olarak ön hipofizin

% 50’sini oluştururlar. Bu nedenle hipofiz yetmezliğinde en erken etkilenen hormon GH dur.

GHRH hipotalamustan GH salınımını uyaran bir hormondur. Somatostatin ise gene hipotalamus parvoselüler nöronlarından salınan ancak GH salınımını inhibe eden hormondur.

            Östrojen, androjen, seratonerjik, dopaminerjik agonistler (L-dopa),  açlık, hipoglisemi, uyku (NREM 3-4), stress ve egzersiz, glukagon, protein ağırlıklı beslenme,  Arginin, alfa-2 agonistler (klonidin), beta blokerler (propranalol) GH salınımını arttırır.

Somatostatin, somatomedinler, obesite, kortizol, gebelik, REM uykusu, serbest yağ asiti, progesteron ve hiperglisemi GH salınımını azaltır.

Growth hormon karaciğerde IGF(insülin benzeri Growth Factor)sentezletir ve indirek etkilerini IGF üzerinden yapar.

Growth hormonun direk etkileri

Diabetojenik (hiperglisemik etki): Glukozun hücrelere alınımını inhibe eder. Glukoneogeneze neden olur. hiperglisemik etki ile bazal insulin düzeyini arttırır.

Lipolize neden olur ve keton cisim yapımını arttırır.

Kan aminoasit ve üre düzeyini azaltır. Pozitif nitrojen dengesi sağlar.

İskelet ve kalp kasında protein, DNA ve RNA sentezini arttırır, 

Na+, K+, Ca++, fosfat gibi minerallerin böbreklerden reabsorbsiyonunu arttırır.

Protein sentezini ve lipolizi arttırdığı için yağsız vücut kitlesinde artışa neden olur.

NOT:

GH adenomlu hastalar sodyum ve tuz tutumuna bağlı gelişen hipervolemi sonucu oluşan konjestif kalp yetmezliğinden ölürler..

boy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir