Skip to main content

ENDOKRİNOLOJİ

daha sonra %5 – %10 ‘luk glukoz solusyonu ile perfüzyonla devam edilir

IM glukagon (1 mg )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DİABETİN KRONİK KOMPLİKASYONLARI

diabet kronik kompli

 

1.Mikravasküler komplikasyonlar

            Tip 1 DM daha sık

Dokulardaki proteinin nonenzimatik glikolizasyonu

Glukoz artmış ise, aldoz redüktaz enzimi, glukozu sorbitole çevirir.Sorbitol özellikle katarakttan sorumludur.

 

 diabet grafik

Mikrovasküler komplikasyonlar:

Diabetik retinopati

Nefropati

Nöropati’dir.

 

2. Makrovasküler komplikasyonlar

Ateroskleroz (tip II DM daha sık) diyabetle birliktedir

Düşük glukoz seviyelerinde de oluşur

 

MİKROVASKULER KOMPLİKASYONLAR

Diabetik Retinopati

a.Background (basit, nonproliferatif) retinopati (%90- 95)

Venöz dilatasyon, mikroanevrizma

Eksuda, kanama

eskuda kanama

 

b.Proliferatif retinopati (%5-10)

Neovaskülarizasyon ( Laser fotokoagulasyonn yapılmalıdır)

Vitreus içine kanama sonucu retina ayrılması, körlük gelişebilir

neovaskülarzasyon

 

Tedavi:

Proliferative retinopati genellikle laser fotokoagulasyonla tedavi edilebilir.

Vitreus içine VEGF inhibitörü yarar sağlar.

 

Diabetik nefropati:

1-Hiperfiltrasyon (GFR artımı),

2-Mikroalbuminüri,

3-Nefrotik Sendrom,

4-KBY

Kimmel Wilson sendromu

Noduler glomeruloskleroz patagnomoniktir.

Diffüz glomerüloskleroz: Diabette en sık böbrek tutulum şeklidir.

Diffüz glomerüloskleroz

 

Diabetik nöropati: (En sık kronik komplikasyonu)

DM tip I’de %40 oranında gözükürken ,

Tip II’de %20 oranında görülür

Periferik nöropati (en sık )

Distal bilateral his kusuru (en sık)

Parastezi (Ağrılı nöropatide gabapentin, pregabalin, duloksetin, kapsaisin)

Reflekslerde azalma

Nöropatik ülserler (Debridman, antibiyotik, platelet-derived growth factor (becaplermin). Ancak PDGF kanser riskinde artma oluşturmakta.

 Diffüz glomerüloskleroz diabetik nörapatiyaralı ayak nörapati

 

 

Otonom nöropati :

Postural hipotansiyon başlıca belirtileridir. Erkeklerde impotans görülür. Anormal gastrointestinal motilite bağlı diabetik gastroparezi görülebilir. Mide geç boşalır.

Metoklopramid prokinetik olrak kullanılabilir. Ayrıca kolon motilitesi azaldığında bakterilerin aşırı çoğalmasına bağlı ishal (gece) görülebilir. Geniş spektrumlu antibiyotik, loperamid ve difenoksilat gibi opiat analogları ishal tedavisinde kullanılır.

Diabetik amyotrofi :

N.femoralis hasarına bağlı femur çevresi kaslarda atrofi oluşur.

Diabetik radikülopati

Diabetik mononöropati :

En sık tutulan kranial sinir 3. kafa çifti.

Charcot eklemi :

Derin duyu bozulduğu için eklem kıkırdağı dejenere olup eklem içine düşer. En sık MTF ekleminde görülür.

Charcot eklemi

 

DİABETİN TEDAVİSİ

semptomların kontrolü

akut komplikasyonların önlenmesi

kronik komplikasyonların önlenmesini içerir

 

Tip I DM Tedavisi

İnsulin:

            Büyümeyi sağlamak

Karbonhidrat ve insulin alımı arasındaki dengeyi sağlamak

 

 

 

Pankreas Transplantasyonu:

45 yaşından genç, tip I insülin bağımlı hastalar potansiyel pankreas transplantasyonu adayıdır.

Koroner arter hastalığı olan hastalar , ciddi periferik vasküler hastalığa bağlı majör amputasyonu olan diabetikler, ciddi görme bozukluğu olanlar uygun aday değildir.

 

Tip II DM Tedavisi

Kalori kısıtlaması, egzersiz uygulamaları

Diyet: Günlük kalori ihtiyacının %35 yağ, %50 karbonhidrat, % 15 protein’ den karşılanmasına çalışılmalıdır. Basit şekerler yasaklanır. Obezlere kilo verme önerilir, Sakarin (mesane CA) aspartam, tatlandırıcı olarak kullanılabilir.

Oral Hipoglisemik İlaçlar –İnsulin sekratogogları (Sülfonilüre)

Insulin Rezistansını azaltan ilaçlar (TZD-Biguanidler)

İnkretinler (GIP ve GLP-1)

Dipeptidil peptidaz-4 inhibitörleri (GIP ve GLP yıkmını önler)

Amilin analogları (Pramlintid)

 

Oral Hipoglisemik ilaçlar

I. İnsülin sekresyon ve düzeyini artıranlar:

A. Sülfonüreler: Tip 2 DM’de kullanılır.

Beta hücresindeki Potasyum kanallarını kapatarak depolarizasyon oluşturlar.

Genel olarak en önemli yan etkileri hipoglisemidir.

Chorcot ekl grafik

1. jenerasyum sulfanilüreler:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir