Skip to main content

ENDOKRİNOLOJİ

Genetik predispozisyon azdır. Eş yumurta ikizlerinde oran %50’ dir

LADA (Tip 1,5 Diyabet): Yetişkinlerde ( 35 yaş üzeri) görülen yavaş seyirli otoimmün diyabet şeklidir ki ,genellikle tip 2 diyabet ile karıştırılır.

LADA ‘nın tip 2 diyabet ile karıştırılmasının sebebi,genelde 35 yaş üzeri olanlarda kilo fazlası vardır, ve biraz insülin direnci gelişmesine bağlı belirtilerde görülür. Öte yandan otoimmün bir olay olmasına rağmen tamamen Tip 1 diyabet ile aynı değildir, Tip 2 diyabet olgularında saptanan genetik profile de sahiptir.(Her iki tip diyabet ‘ in karışımı tablo) LADA ileri yaşlarda görülmekle beraber klasik tip 2 diyabet tedavisinden bu nedenlerle farklılık gösterecektir. Bu durumda insülin direncinden ziyade beta hücrelerinden insülin salınım yetmezliği vardır.

 

TipII (NIDDM) :
Tip 2 DiYABET ETiOPATOGENEZi

Tip 1 Diyabetin aksine, Tip 2 diyabetle aile öyküsü daha fazladır.

            idantik ikizlerde görülme sıklığı %90-100’dür.

HLA ilişkisi gösterilememiştir.

           Tip 2 diyabetle insülinitis yoktur.

Amylin (adacık amiloid polipeptid), Tip 2 diyabetle insülin sekresyon defektinden sorumlu tutulmuştur.Amylin Tip II DM hastalarında adacık hücresinde biriken amiloidin adıdır.

Glukoz transporturlarının (= taşıyıcılarının) yapısında defekt (özellikle periferik dokularda GLUT-4), tip 2 diyabette insülin rezistansından sorumludur.

Obez insanlarda yağ dokusundaki adipozitlerden salınan adipokinler (TNF-alfa ve Rezistin) insulin rezistansı oluştururlar. Bu nedenle kilo kaybı bu rezistansı azaltır.

MODY (Maturity onset diabetes of the young  ): NIDDM alt tipi olup 25 yaş altı gençlerde görülür. Hastalar obez değildir. Glikozun induklediği insülin salımında defekt vardır. MODY 2 glikokinaz enzim defektidir. Diğer MODY tiplerinde beta adacığındaki nukluer transkripsiyon faktör mutasyonu vardır.

 

DİYABETTE TANI KRİTERLERİ

Normal kan şeker düzeyi 60-100 mg/dl’dir.

 

Diyabette tanı kriterleri :
Normal kan şeker düzeyi 60-100 mg/dl’dir.
1. İki ayrı zamanda 8 saatlik açlık sonrası ölçülen AKŞ’nin 126 mg/dl ve üzerinde olması,
2. Semptomsuz olgularda iki ayrı zamanda rastlantısal olarak ölçülen kan şekerinin 200 mg/dl ve üzerinde bulunması,
3. Semptomlu olgularda rastlantısal olarak bir kez ölçülen kan şekerinin 200 mg/dl ve üzerinde bulunması,
4. OGTT sonuçlarına göre glukoz aldıktan sonraki 2.saat kan şeker değerinin 200 mg/dl ve üzerinde,
5. HbA1c değerinin % 6.5’ ten büyük olması.
Ayrıca açlık kan şekeri 100-126 mg/dl arasında ise, buna Bozulmuş Açlık Glukozu (BAG) (=impaired Fasting Glucose = IFG) denilmektedir. OGTT endikasyonu oluşturur.

 

Laboratuar:

Mikroalbüminüri:

Günlük idrar albumininin 30-300 mg arasında olmasıdır. Nefropatinin ilk bulgusudur.

HbA1c:

120 günlük ortalama şeker seviyesini verir. (N: 5-8%) (Seker regülasyonunun en iyi göstergesi)

Hemoglobinin, karbamoilation (KBY) veya asetilasyonu (ASA tadavisi) HbA1c seviyesinde yükselme oluşturabilir.

Hemolitik anemi ve akut kan kaybı gibi durumlarda HbA1c seviyesi düşer. Vitamin C ve E hemoglobin glikozilasyonu önleyerek HbA1c düşüklüğüne sebep olur.

 Glikozile albumin: (Fruktozamin)

1-2 haftalık kan şekeri regulosyonunu yansıtır. Nefrotik sendrom ve KC hastalıklarında miktarı azalır.

 

OGTT:
 En az 3 gün serbest karbonhidrat diyeti, sonra geceden itibaren aç olan hastaya 75 gr (çocukta 1. 7gr/kg) glukoz + 300 cc su ağızdan 5 dk. da içirilir.
        2.saat kan şekeri <140 mg/dl ise normal
2.saat kan şekeri 140-200 md/dl bozulmuş OGTT
2.saat kan şekeri >200 mg/dl diabet teşhisi konur.

 

GESTASYONEL DM

(GEBELİK ÖNCESİ DM YOK, GEBELİKTE ORTAYA ÇIKAN DM)

24-28 gebelik haftalarında açlık gerektirmeden 50 g glukoz ile oral glukoz tarama testi yaplır. Eğer bu test sonucu 1. saat plasma glukoz seviyesi 140 mg/dl üzeri bulunursa tanısal 3 saatlik 100 g OGTT endikedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir