Skip to main content

ENDOKRİNOLOJİ

-Ca glubiyonat

 D vitamini takviyesi

-Calcitriol (vitamin D3)

 Akut tedavi

-IV Ca glukonat

 

PSODOHİPOPARATİROİDİ (Albright osteodistrofisi)

Tanım

  G protein defektidir.

PTH vardır. Ancak etki gösteremez.

Klinik

Obez , kısa boy , yuvarlak yüz , kısa 4. ve 5. metakarpaller

Tedavi:

            D vitamini ve kalsiyum replasmanı

 elel 1

SURRENAL KORTEX HORMONLARI

 surren kortex hormonları

surren kortex hormonları.1 png

Glukokortikoidler

Kortizol (Tüm glukokortikoid aktivitenin %95’ini oluşturur)

Kortikosteron (%4’ünü oluşturur)

 

Sentetik türevler

Kortizon (hemen hemen kortizol kadar etkili) (En kısa etkili ve en zayıf)

           Prednizon (kortizolden 4 kat daha fazla etkili)

Metilprednizon (kortizolden 5 kat daha fazla etkili)

Deksametazon (kortizolden 30 kat daha fazla etkili (En uzun etkili ve en güçlü)

  TABLO:  KORTIKOSTEROIDLERIN ÖZELLIKLERI
İlaç etki süresi Anti- enflamatuar güç Tuz tutma etkisi deri etkisi
Kortizol 8-12 1 1 0
Prednizol 12-24 4 0.3 (+)
triamsilon 15-24 5 0 (+++)
deksametazon 24-36 30 0 (++++)
Aldesteron 1-2 0.3 3000 0
Fludrokortizon 8-12 10 125-250 0

 

Glukokortikoid etkileri

 Glukoneojenez artışı

Kaslarda Proteoliz artışı (katabolik)

Karaciğerde Protein sentezini arttırır.

 Lipoliz artışı

Glukoz kullanımının azalması

İnsülin duyarlılığının azalması

Anti-enflamatuar

 İmmünsüpresan

Katekolaminlere vasküler duyarlılığın sürdürülmesi

Kemik yapımının inhibisyonu

 GFR’nin (glomerüler filtrasyon hızı) artması

REM uykusunda azalma

 Eosinofil ve lenfositleri azaltır .

 PMNL (Nötrofil), eritrosit sayısını arttırmaktadır

Kortizol, lizozomal membranları stabilize eder.

Kortizol kapiler geçirgenliğini azaltır, dokulara plazma geçişi azalır.

Kortizol lipokortin sentezini tetikler; lipokortin, fosfolipaz A2 enziminin inhibitörüdür.

Kortizol, interlökin-2 (IL-2) oluşumunu ve T lenfositlerin proliferasyonunu baskılar.

 Kortizol, mast hücreleri ve trombositlerden histamin ve serotonin salgısını inhibe eder.

Kortizol lökositlerden IL-1 salgısını azaltarak, ateşi düşürür ve bu da vazodilatasyonu azaltır.

 

CUSHİNG HASTALIĞI VE CUSHİNG SENDROMU

cushing hastalığı

Hipofizden ACTH salgılayan adenomlara bağlı gelişen Cushing tablosuna Cushing Hastalığı, sürrenal patolojilerine bağlı Cushing’ e Cushing Sendromu denir.

Ektopik ACTH’ya bağlı Cushing sendromu: Hipofiz dışında tümör dokusunda salgılanan ACTH’ya bağlı gelişen Cushing tablosuna denir. En sık akciğerin küçük hücreli karsinomunda görülür

            İyadrojenik Cushing Sendromu: Dışardan ilaç olarak aşısı steroid alınımına bağlı gelişir. Toplumda hiperkortizolemi ve ACTH düşüklüğünün en sık nedeni iatrojeniktir.

Cushing Hastalığında Patoloji: CH’da hipofizde mikroadenom vardır. Bazofiliktir ve kadınlarda sıktır. ACTH nın fazlalığı bilateral adrenal hiperplazi ve kortizol fazlalığına yol açar.

Cushing Sendromunda Patoloji: Aşırı kortizol üretimine neden olan sürrenal adenom veya karsinomu vardır. Aşırı kortizol üretimine bağlı ACTH salınımı baskılanmıştır

 

Etiyoloji Cushing Hastalığı

Hipofiz adenomu (en sık)

Ektopik ACTH salgılayan tümörler

Cushing Sendromu

-Adrenal adenom

-Adrenal karsinom

 

 

 

Semptomlar ve Bulgular

Emosyonel değişiklikler: En sık rastlanan semptomdur.
Santral obezite (en sık fizik muayene bulgusudur)

Hipertansiyon

Amenore

İmpotans,

Aydede yüz

Fasiyal pletore

Epidermis atrofisi

Kolay morarma

Osteopeni

Proksimal kas güçsüzlüğü

Mor stria

Hirsutizm

Akne

Yara iyileşmesinde gecikme

Yüzeyel fungal enfeksiyonlarda artış

Emosyonel labilite.

cushing  sendrom

Frequency of Signs and Symptoms in Cushing’s Syndrome
Sign or Symptom Percent of Patients
Typical habitus (centripetal obesity)a 97
Increased body weight 94
Fatigability and weakness 87
Hypertension (blood pressure > 150/90) 82
Hirsutisma 80
Amenorrhea 77
Broad violaceous cutaneous striaea 67
Personality changes 66
Ecchymosesa 65
Proximal myopathya 62
Edema 62
Polyuria, polydipsia 23
Hypertrophy of clitoris 19

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir