Skip to main content

ENDOKRİNOLOJİ

 

Foliküler kanser (%25)

Papiller karsinomdan daha maligndir

Uzak hematojen metastaz

histopatolojik olarak normal tiroid dokusu gibidir

en fazla hipertiroidi kliniği görülen tiroid karsinomudur

föliküler kansser

Medüller kanser (%25)

Folikülerden daha malign

Lenfojen+ hematojen metastaz

 Parafoliküler (C cell) hücre kaynaklı

Multisentrik hiperplazi şeklinde başlar

 Kalsitonin salgılar

            Hyalin stroma; amiloid saptanır.

herediterdir ve MEN II ile birlikte görülür .

 RET proto-onkogeni vardır. Bu onkogen tirozin kinazı kodlar.

 

RET protoAnaplastik karsinom (%10)

En malign tiroid karsinomudur

Hematolojik metastaz/ lokal invazyon

            Surveyi en kısa olan tiroid karsinomudur

En çabuk disfaji geliştirendir

Dev hücreler görülür

 

 

 

Tedavi:

Cerrahi(Total Tiroidektomi ve Modifiye Radikal Boyun Diseksiyonu)

L-tiroksin ile TSH supresyonu

RAI tedavisi

PARATİROİD HASTALIKLARI

Paratiroid bezin parankimasında iki tip hücre vardır.

1. Esas hücreler:

Stoplazmik granüllerde parathormon içeren hücrelerdir. Glikojen inklüzyonlarıda stoplazmada gözlenebilir.

2. Oxyphil hücreler:

Oksifil hücre özellikle puberteden sonra sayıları artar. Stoplazmasında bol miktarda mitokondri içerdiği için H&E ile stoplazması asidofilik boyanır. Bu hücreler gerektiğinde esas hücrelere diferansiye olabilirler.

paratiroid

HİPERPARATİROİDİZM

2 şekilde ortaya çıkar.

1. Primer hiperparatiroidizm: PTB adenomu, hiperplazisi, karsinoması ya da ektopik PTH salınımı (bronchial karsinoma… vb) nedeniyle. Primer hiperparatiroidizmin sebebi, % 85 adenomdur.

2. Sekonder hiperparatiroidizm: Böbrek yetmezliği, rickets, osteomalazia.

Semptomatoloji:

İskelet sistemi yakınmaları:

Hastaların % 70’inde iskelet sistemi yakınmaları görülür.

Demineralizasyona bağlı olarak kemik kistleri, Brown tümör, patolojik kırıklar, kemik ağrıları, kemik deformiteleri sıklıkla görülen semptomlardır.

Üriner sistem yakınmaları:

Hastaların % 15-20’sinde mevcuttur. Hipertansiyon, böbrek taşları, poli­dipsi ve poliüri görülür.

 

 

GİS yakınmaları:

Hastaların % 5’inde görülür. Non-spesifik bulantı ve kusmalar olabilir. Ayrıca epi­gastrik ağrı, peptik ülser (% 1-3) ve konstipasyon,pankreatit  görülebilir.

 

Görüntüleme yöntemleri:

Hiperparatiroidizm tanısı almış bir hastada ameliyat oldukça standard olup başarısı %95 üzerinde olduğu için genelde ilk ameliyat öncesi görüntüleme yöntemi çok kullanılmaz.

Sintigrafi: Technetium (99mTc) sestamibi. Sadece ektopik paratiroid için kullanılır.

 

Radyoloji:

Kafa grafisinde güve yeniği ya da buzlu cam (tuz-biber) manzarası görülür.
Diş grafilerinde lamina dura kaybolmuştur.
Kemiklerde, özellikle de mandibula’da kemik kistleri ve Brown tümör görülür.
Parmak grafisinde, subperiosteal rezorpsiyon tesbit edilir.
Özellikle uzun kemiklerde patolojik kırıklar gözlenir.

 

Tedavi:

Hiperkalsemi için sıvı relasmanı

Bifosfonat: Kemik rezorbsiyonunu durdurur

Cinacalcet: Kalsimimetik, paratiroid bezin kalsiyum duyarlılığını arttırır.

Tek tedavi metodu, cerrahidir.

hiperparatiroit el kafa

el kafa

SEKONDER HİPERPARATİROİDİZM

Sekonder hiperparatiroidizmin sebebi böbrek yetmezliği ise, buna renal osteodistrofi

( Osteitis Fibroza) denir.

Kronik renal yetmezlikli hastalarda böbrekte aktif D vitamini yapımı olmadığı için plazma kalsiyumları azalır. Fosfatın tek atılım yolu böbreklerdir.

KBY’li hastalarda fosfat atılamadığı için hiperfosfatemi mev­cuttur. Bu da plazma kalsiyumunun düşmesini daha da arttırmaktadır. Plazma kalsiyumunu yükselt­mek için paratiroid bezi aktive olur. Sonuç olarak sekonder hiperparatiroidi gelişir.

KBY hastalarında sekonder hiperparatiroidi önlemek için hastaya fosfat şelatörleri (Aliminyum hidroksit, Kalsiyum karbonat), Aktif D vit (Kalsitriol) verilir.

HİPOPARATİROİDİ

Etioloji

 paratiroidlerin cerahi yolla alınması (en sık)

Klinik tablo

adele güçsüzlüğü

uyuşma , karıncalanma

 Chvostek belirtisi (fasial sinir spazmı)

trausseau belirtisi (karpal spazmı, ebe eli)

torsades pointes (QT uzaması, ventriküler taşikardi)

tetani

eğer uzun süreli ise; tırnaklarda, deride değişiklikler

mine defekti

bazal ganglion kalsifikasyonu (parkinson benzeri bulgular)

 lens kalsifikasyonu / katarakt

 Mental reterdasyon

 mental retardasyon

Tedavi

Ca takviyesi

-Ca glukanat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir