Skip to main content

ENDOKRİNOLOJİ

HbA1c < %7

Açlık kan glc 90-130 mg/dl

Tokluk kan glc < 200 mg/dl

Kan Basıncı < 130-80 mm-Hg (MI riskini azaltır)

LDL < 100 mg/dl

HDL >40 (erkek), > 50 mg/dl (kadın)

TG < 150 mg/dl

HİPOGLİSEMİ (%45 – %55 SERUM GLUKOZU)

İnsulinomalar (langerhans beta adacıkları)

 En sık görülen pankreas endokrin hücre tümörüdür.

Klinik

Hasta sık yemekle semptomların oluşmadığını fark ettiği için bol karbonhidrat alır kilo alır

Tanı  

hiperinsülinemi

uzun sureli açlık (72 saat) testi (hala insulin yüksekliğini koruyordur)

Proinsülin c peptid + insulin olduğu icin C peptid (larner peptid) miktarı bize endojen insulin miktarını verir

            Görüntüleme metodları : Pankreas MRG-Somatostatin sintigrafisi

 

Tedavi:

cerrahi

  Diazoksid, insülin salınımını baskılar
Steptozosin, beta hücrelerini tahrip eden antibiotiktir

 

POLİGLANDULER OTOİMMUN YETMEZLİKLER

Poliglanduler otoimmun yetmezlikler Tip  1 ve 2 olmak üzere iki grupta incelenir.

Tip 1 in, Tip 2 den farkı kandidiazis gözlenmesi ve hipoparatiroidi gözlenmesidir.

Tip 1 Tip 2
Adrenal yetmezlik

Kandidiazis

Hipoparatiroidi

Kronik otoimmun Hepatit

Graves Hastalığı

Hipotiroidi

Pernisyöz Anemi

Tip 1 DM

Vitiligo

Malabsorbsiyon

Alopesi

Hipofizitis

Hipogonadizm

Keratokonjuktivit

 

 

Adrenal yetmezlik

 

Geriatrik hipoparatiroidi

 

Graves hastalığı

Hipotiroidi

Pernisyöz Anemi

Tip 1 DM

Vitiligo

Malabsorbsiyon

Alopesi

Hipofizitis

Parkinson

Miyastenia Gravis

 

OBEZİTE

Vucut kilosunun normalin üstünde olmasına obesite denir. Obesiteyi değerlendirmede vücut kitle indeksi (body mass index = BMI) kullanılır.

20-25 = Normal

25-30 = Fazla kilolu

30-40 = Obez

40’dan yüksek ise   = Morbid obez denir.

Etyoloji:

Genetik faktörler, çevresel faktörler, psikolojik, ilaçlar ve daha bir çok faktör rol alır.

Genetik hastalıklar içerisinde obesite ile karakterize iki sendrom, Prader-Willi ve Laurence – Moon- Biedl sendromlarıdır. En çok üzerinde durulan leptin gen ve leptin gen reseptör mutasyonlarıdır.

Çevresel faktörler;en önemlisi yağdan zengin ve yüksek enerjili besinleri tüketirler.

Sedanter yaşantı ve günlük egsersizleri yetersiz yapanlarda obesite daha sık görülür.

İlaçlar;

Endokrin hastalıklar;

Kortizol fazlalığı ile giden Cushing sendromu, hipotiroidi, hipotalamik hasar, insüinoma ve  akromegalide görübilir.

Obezler genel olarak sempatik ve kendisi ile barışık insanlardır. Ama obesite ise hiçte sempatik olmayan birçok komplikasyona neden olabilir.

Metabolik Komplikasyonlar:

Tip II DM: İnsülin rezistansı ve tip II DM’sa neden olur.

Hipertansiyon: Dolaşan volüm artışı, vasküler tonusda azalma, anormal vazokonstrüksiyon ve  kalp atım hacmindeki artışa bağlı hipertansiyon gelişim sıklığı artmıştır.

Hiperlipidemi : Total kolesterol ve LDL kolesterol, trigiliserid artar. HDL kolesterol azalır.

Koroner arter hastalığı ve kalp yetmezliği: DM, hipertansiyon ve hiperlipidemiye bağlı kalp yetmezliği ve koroner arter hastalığı sıklığı artmıştır.

Polikistik over sendromu: Hafif hirsitismus, adet düzensizliği ve anovülatuar siklus ile karakterizedir.

Mekanik komplikasyonlar: Dejeneratif osteoartirit sık görülür. Uyku apne sendromuna neden olur. Pulmoner hipertansiyon gelişebilir.

Gut: Hiperürisemi ve gut hastalığı sıklığı artmıştır.

Kanser: Meme ve endometrium kanseri sıklığı artımşıtır. Obez erkeklerde ise kolon ve prostat kanserinden ölüm riski artmıştır. Bunun mekanizması bilinmemektedir.

 

Gastrointestinal komplikasyonlar: Gastroözefajial reflü, safra kesesi taşı sıklığı artmıştır. Karaciğerde steatohepatitis sık görülür.

Tedavi:

Eğitim (Davranış modifikasyonu): Tedavideki en önemli basamaktır.

Diyet: Hipokalorik diyet verilir.

Egzersiz: Diyetle birlikte yapıldığında daha hızlı kilo kaybı sağlar ve verilen kiloların korunmasında yararlıdır.

Farmakolojik tedavi: Kimlere ilaç tedavisi verilmelidir;

  1. Vücut kitle indeksi > 27 kg/m2 olanlar
  2.   Diyet ve egsersiz ile başarız olan hastalar
  3.   Hamile olmayan ve bu ilaçları kullanımında bir kontraendikasyon olmayan hastalar

Sibutramin: Santral etkili serotonin-noradrenalin re-uptake inhibitörüdür. İştahı keser ve termogenezi arttırır. Hipertansiyon ve taşikardiye neden olabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir