Skip to main content

ENDOKRİNOLOJİ

Kas

1. glukoz girişini ↑

2. Glikojen sentezini ↑

3. Amino asit alımını↑

4. Ribozomlarda pr sentezini ↑

5. Pr yıkımını ↓

6. Glikoneogenik aa serbestlenmesini ↓

7. Keton alımını ↑

8. K+ alımını ↑

Karaciğer

1. Ketogenezi ↓

2. Pr sentezini ↑

3. Lipid sentezini ↑

4. Glikoneogenez ↓ ve glikojen sentezi ↑

 

İNSÜLİNİN BAZI YAN ETKİLERİ

Hipoglisemi (en önemli ve en sık)

İnsülin allerjisi

Presbiyopi (insüline ilk başlandığında göz içi osmotik dengenin bozulmasına bağlı)

İnsüline karşı antikor gelişimi ve insülin resistansı

Enjeksiyon yerinde lipodistrofi

           Kilo alma

Lipoatrofi

Lipohipertrofi

Smogy fenomeni:

Akşam insülin dozunun fazla olmasına bağlı gece saat 02-03’de kan şekeri düşer. Anti insüliner hormonlar aktive olur. Buna bağlı sabah ölçülen kan şekeri yüksek çıkar. Tanı için gece 02-03’de kan şekeri ölçülür. Tedavisinde akşam insülin dozunu azaltmak gerekir.

 

Şafak Fenomeni (Down fenomeni):

Bu durumda ise insülin alan hastalarda akşam dozunun az olmasına bağlı  sabah saatlerinde geçici hiperglisemi ortaya çıkar, insülin dozunu artırmak gerekir.

 

 

İNSULİNLER

İnsulin Endikasyonları

Tip I DM

Tip II DM (diet ve oral hipoglisemik yolla kontrol edilemiyorsa)

Gebelik

İnsülin ihtiyacının arttığı belirli durumlar (Diabetik ketoasidoz, hiperozmolar koma, operasyon, ağır enfeksiyon)

Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu

ETKİ SÜRELERİNE GÖRE İNSÜLİNLER

Kısa Etkili İnsülinler

            LizPro-Aspartat-Glulizin insulin: En kısa en sürede etkisi başlayıp, en kısa sürede biten insulindir. Doğal insulin içindeki aminoasitler değiştirilerek hızlı etkili anolog insulinler üretilmiştir.

Kristalize insülin (nötral regüler): Etkisi çabuk başlayıp, kısa sürede sona eren ve i.v. kullanılabilen insülin

Semilente insülin

 

Orta Etkili İnsülinler

İzofan insülin (NPH)

Karma lente insülin

Uzun Etkili İnsülinler

Protamin çinko insülin 

            Glargine insulin: 24 h etkilidir. Gün içinde plazmada sürekli bazal insulin sağlamak için kullanılır. Pik etkisi bulunmaz.

Detemir İnsulin: İnsulin B zincirine 14-C lu yağ asidi (tetradecanoic acid) eklenmiştir. 6-8 saatte pik etki yapar.Etkisi 24 saat sürer.

Ultralente insülin

TABLO: İNSÜLIN TİPLERİ
İnsülin tipi Aktivite (saatler)
Pik etki Etki süresi
Ultra hızlı etki İnsülin lispro 0.25-0.5 3-4
Hızlı etki Regüler (kristalize insülin) 0.5-0.5 3-4
Orta etkili NPH insülin (izofan insülin süspansiyonu) Lente insülin (insülin çinko süspansiyonu) 8-12 18-24
Uzun etkili Ultra lente insülin (insülin çinko süspansiyonu) 8-16 18-28
Ultra uzun etki İnsülin glargine No peak >24
 

 

 

Summary of bioavailability characteristics of the insulins.
Insulin Preparations Onset of Action Peak Action Effective Duration
Insulins lispro, aspart, glulisine 5–15 minutes 1–1.5 hours 3–4 hours
Human regular 30–60 minutes 2 hours 6–8 hours
Human NPH 2–4 hours 6–7 hours 10–20 hours
Insulin glargine 1.5 hours Flat ~24 hours
Insulin detemir 1 hour Flat 17 hours

 

 

 

 

 

 

 

 

Insulin preparations available in the United States.1
Rapidly acting human insulin analogs
Insulin lispro (Humalog, Lilly)
Insulin aspart (Novolog, Novo Nordisk)
Insulin glulisine (Apidra, Sanofi Aventis)
Short-acting regular insulin
Regular insulin (Lilly, Novo Nordisk)
Intermediate-acting insulins
NPH insulin (Lilly, Novo Nordisk)
Premixed insulins
70% NPH/30% regular (70/30 insulin – Lilly, Novo Nordisk)
70% NPL/25% insulin lispro (Humalog Mix 75/25 – Lilly)
50% NPL/50% insulin lispro (Humalog Mix 50/50 – Lilly)
70% insulin aspart protamine/30% insulin aspart (Novolog Mix 70/30 – Novo Nordisk)
Long-acting human insulin analogs
Insulin glargine (Lantus, Sanofi Aventis)
Insulin detemir (Levemir, Novo Nordisk)
 

DM Tedavisinde Hedefler:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir