Skip to main content

ENDOKRİNOLOJİ

Diffüz glomerüloskleroz: Diabette en sık böbrek tutulum şeklidir.

Diabetik nöropati: (En sık kronik komplikasyonu)

DM tip I’de %40 oranında gözükürken ,

Tip II’de %20 oranında görülür

Periferik nöropati (en sık )

Distal bilateral his kusuru (en sık)

Parastezi (Ağrılı nöropatide gabapentin, pregabalin, duloksetin, kapsaisin)

Reflekslerde azalma

Nöropatik ülserler (Debridman, antibiyotik, platelet-derived growth factor (becaplermin). Ancak PDGF kanser riskinde artma oluşturmakta.

 

 

 

Otonom nöropati :

Postural hipotansiyon başlıca belirtileridir. Erkeklerde impotans görülür. Anormal gastrointestinal motilite bağlı diabetik gastroparezi görülebilir. Mide geç boşalır.

Metoklopramid prokinetik olrak kullanılabilir. Ayrıca kolon motilitesi azaldığında bakterilerin aşırı çoğalmasına bağlı ishal (gece) görülebilir. Geniş spektrumlu antibiyotik, loperamid ve difenoksilat gibi opiat analogları ishal tedavisinde kullanılır.

Diabetik amyotrofi :

N.femoralis hasarına bağlı femur çevresi kaslarda atrofi oluşur.

Diabetik radikülopati

Diabetik mononöropati :

En sık tutulan kranial sinir 3. kafa çifti.

Charcot eklemi :

Derin duyu bozulduğu için eklem kıkırdağı dejenere olup eklem içine düşer. En sık MTF ekleminde görülür.

DİABETİN TEDAVİSİ

semptomların kontrolü

akut komplikasyonların önlenmesi

kronik komplikasyonların önlenmesini içerir

 

Tip I DM Tedavisi

İnsulin:

            Büyümeyi sağlamak

Karbonhidrat ve insulin alımı arasındaki dengeyi sağlamak

 

 

 

Pankreas Transplantasyonu:

45 yaşından genç, tip I insülin bağımlı hastalar potansiyel pankreas transplantasyonu adayıdır.

Koroner arter hastalığı olan hastalar , ciddi periferik vasküler hastalığa bağlı majör amputasyonu olan diabetikler, ciddi görme bozukluğu olanlar uygun aday değildir.

 

Tip II DM Tedavisi

Kalori kısıtlaması, egzersiz uygulamaları

Diyet: Günlük kalori ihtiyacının %35 yağ, %50 karbonhidrat, % 15 protein’ den karşılanmasına çalışılmalıdır. Basit şekerler yasaklanır. Obezlere kilo verme önerilir, Sakarin (mesane CA) aspartam, tatlandırıcı olarak kullanılabilir.

Oral Hipoglisemik İlaçlar –İnsulin sekratogogları (Sülfonilüre)

Insulin Rezistansını azaltan ilaçlar (TZD-Biguanidler)

İnkretinler (GIP ve GLP-1)

Dipeptidil peptidaz-4 inhibitörleri (GIP ve GLP yıkmını önler)

Amilin analogları (Pramlintid)

 

Oral Hipoglisemik ilaçlar

I. İnsülin sekresyon ve düzeyini artıranlar:

A. Sülfonüreler: Tip 2 DM’de kullanılır.

Beta hücresindeki Potasyum kanallarını kapatarak depolarizasyon oluşturlar.

Genel olarak en önemli yan etkileri hipoglisemidir.

1. jenerasyum sulfanilüreler:

Tolbutamide: (en kısa etkili) Yaşlı hastalarda uygundur. Kc’den metabolize olur. Böbrek fonksiyonlarından çok etkilenmez. Hipoglisemi nadirdir.

Klorpropramide: (en uzun etkili) KBY’de kontrendike, hipoglisemi etkisi uzun, sarılık, disulfram benzeri etki, su retansiyonu, hiponatremi, hemotolojik toksisite gibi yan etkiler var.

 

2. jenerasyon sülfonüreler

Daha potenttirler ve yan etkileri daha azdır.

Gliburide,

Glipizide( en kısa etkili )

Gliklazid,

Glibenklamid

3. jenerasyon sülfonüreler

Meglitidinler:

repaglinid: Yaşlı ve böbrek fonksiyon bozukluğunda kullanılabilir.

D-Fenilalanin deriveleri

Nateglinid: Bulantı, baş dönmesi ve diareye neden olur.

Mitiglinid

 

 

II. İnsülin rezistansını azaltan ve insülin etkilerini artıranlar

A-Biguanidler (Metformin) (1,1-dimethylbiguanide hydrochloride)

Barsaktan glukoz emilimini azaltırlar.
Kc’de glukoneogenezi inhibe ederler
insülin reseptör bağlanmasını arttırırlar.

Periferik dokularda glukozun anaeorobik yıkımını arttırır.
Obez hastalarda daha çok tercih edilirler.

Tek başına hipoglisemi yapmazlar.

En sık görülen yan etkileri GIS yakınmalarıdır.

Laktik asidoz ise en önemli yan etkileridir. (Renal ve Kalp yetmezliğinde dikkatle
kullanılmalıdırlar). B12 emilimini azaltır.

Bu grupta; Fenformin (Laktik asidoz sebebi ile kullanılmıyor), Metformin ve Buformin bulunmaktadır

 

 

B- Thiazonlidinedionlar: (TZD)

Rosiglitazon

Pioglitazone

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir