Skip to main content

ENDOKRİNOLOJİ

Obez insanlarda yağ dokusundaki adipozitlerden salınan adipokinler (TNF-alfa ve Rezistin) insulin rezistansı oluştururlar. Bu nedenle kilo kaybı bu rezistansı azaltır.

MODY (Maturity onset diabetes of the young  ): NIDDM alt tipi olup 25 yaş altı gençlerde görülür. Hastalar obez değildir. Glikozun induklediği insülin salımında defekt vardır. MODY 2 glikokinaz enzim defektidir. Diğer MODY tiplerinde beta adacığındaki nukluer transkripsiyon faktör mutasyonu vardır.

 

DİYABETTE TANI KRİTERLERİ

Normal kan şeker düzeyi 60-100 mg/dl’dir.

 

Diyabette tanı kriterleri :
Normal kan şeker düzeyi 60-100 mg/dl’dir.
1. İki ayrı zamanda 8 saatlik açlık sonrası ölçülen AKŞ’nin 126 mg/dl ve üzerinde olması,
2. Semptomsuz olgularda iki ayrı zamanda rastlantısal olarak ölçülen kan şekerinin 200 mg/dl ve üzerinde bulunması,
3. Semptomlu olgularda rastlantısal olarak bir kez ölçülen kan şekerinin 200 mg/dl ve üzerinde bulunması,
4. OGTT sonuçlarına göre glukoz aldıktan sonraki 2.saat kan şeker değerinin 200 mg/dl ve üzerinde,
5. HbA1c değerinin % 6.5’ ten büyük olması.
Ayrıca açlık kan şekeri 100-126 mg/dl arasında ise, buna Bozulmuş Açlık Glukozu (BAG) (=impaired Fasting Glucose = IFG) denilmektedir. OGTT endikasyonu oluşturur.

 

Laboratuar:

Mikroalbüminüri:

Günlük idrar albumininin 30-300 mg arasında olmasıdır. Nefropatinin ilk bulgusudur.

HbA1c:

120 günlük ortalama şeker seviyesini verir. (N: 5-8%) (Seker regülasyonunun en iyi göstergesi)

Hemoglobinin, karbamoilation (KBY) veya asetilasyonu (ASA tadavisi) HbA1c seviyesinde yükselme oluşturabilir.

Hemolitik anemi ve akut kan kaybı gibi durumlarda HbA1c seviyesi düşer. Vitamin C ve E hemoglobin glikozilasyonu önleyerek HbA1c düşüklüğüne sebep olur.

 Glikozile albumin: (Fruktozamin)

1-2 haftalık kan şekeri regulosyonunu yansıtır. Nefrotik sendrom ve KC hastalıklarında miktarı azalır.

 

OGTT:
 En az 3 gün serbest karbonhidrat diyeti, sonra geceden itibaren aç olan hastaya 75 gr (çocukta 1. 7gr/kg) glukoz + 300 cc su ağızdan 5 dk. da içirilir.
        2.saat kan şekeri <140 mg/dl ise normal
2.saat kan şekeri 140-200 md/dl bozulmuş OGTT
2.saat kan şekeri >200 mg/dl diabet teşhisi konur.

 

GESTASYONEL DM

(GEBELİK ÖNCESİ DM YOK, GEBELİKTE ORTAYA ÇIKAN DM)

24-28 gebelik haftalarında açlık gerektirmeden 50 g glukoz ile oral glukoz tarama testi yaplır. Eğer bu test sonucu 1. saat plasma glukoz seviyesi 140 mg/dl üzeri bulunursa tanısal 3 saatlik 100 g OGTT endikedir.

OGTT (8 ssat açlık sonrası) Açlık < 126, 1.h > 180, 2.h >155, 3.h >140 ise Gest. DM teşhisi konur.

8 saat açlıkta eğer AKŞ >126 ise direkt DM teşhisi konur.

Tedavi

Önce diyet verilir.

Diyetle kontrol edilemezse insulin başlanır.

GDM komlplikasyon

Gestasyonel DM komplikasyonu makrozomik bebektir.

 

 

 

 

DİABETİK ANNE BEBEĞİ

(GEBELİKTEN ÖNCE DM OLAN HASTA GEBE KALIRSA)

Diabetik anne gebeliğinde özellikte gebede retinopati hızlanır.

I) Metabolik

a) Hipoglisemi: Hipoglisemi en çok 1-3.saatlerde görülür.

b) Hipokalsemi: Yenidoğanda hipokalseminin en sık sebebi DM anne bebeğidir.

c) Hipomagnezemi: Annenin hipomagnezemisi ve diabetinin derecesi ile yakından ilgilidir.

 

II) Kardiyorespiratuar

a) Perinatal asfiksi

b) RDS: Fetal hiperinsülinizm akciğer matürasyonunu geciktirir.

c) Yenidoğanın geçici takipnesi: özellikle elektif sezaryen sonrası oluşur.

d)  Kardiyomyopati: Myokardda yağ ve glikojen depolanmasına bağlı asimetrik septal hipertrofi (hipertrfik subaortik stenoz). olur.

 

III) Hematolojik

a) Polisitemi ve hiperviskosite

b) Hiperbilirubinemi ( İnsulin kemik iliğinde eritropoez oluşturur)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir