Skip to main content

ENDOKRİNOLOJİ

Tedavi

Hipotiroidi varsa hormon replasmanı

 

 

 

 

 

KRONİK FİBROSİNG (RİEDEL) TİROİDİTİ

En nadir tiroidittir

 Başlangıç yavaş; sert, yapışık ve taş gibi sert tiroid

Biyopside yaygın kollagen artışı

 Birliktelikleri: retroperitoneal fibrozis, sklerozan kolanjit, Peyroni hastalığı

 Dispneye en sık neden olan tiroidittir (disfaji, disfoni, disartri)

Anaplastik tiroid Ca ile sık karışır.

 

SOLİTER TİROİD NODÜLLERİ VE YAKLAŞIM

Türkiye popülasyonun yaklaşık % 30-40 ’ünde tiroide nodül mevcuttur.

Ancak tiroid nodüllerinin çok azı maligndir.
Hikaye:

Nodülün büyüme hızı, etkileri (hiperfonksiyon?) sorgulanır.

Seste kabalaşma veya kısılma olması nodülün malign olduğunu düşündürebilir.

Özellikle aile hikayesi ve boyuna iyonize radyasyon gibi risk faktörleri mutlaka sorgulanmalıdır.

Risk Factors for Thyroid Carcinoma in Patients with Thyroid Nodule
History of head and neck irradiation
Age <20 or >45 years
Bilateral disease
Increased nodule size (>4 cm)
New or enlarging neck mass
Male sex
Family history of thyroid cancer or MEN 2
Vocal cord paralysis, hoarse voice
Nodule fixed to adjacent structures
Extrathyroidal extension
Suspected lymph node involvement
Iodine deficiency (follicular cancer)

 

Boyuna radyasyon hikayesi ve tiroide soliter nodülü olan bir hastada tiroid kanseri bulunma riski % 40’tır.

Bazı ailevi kanser sendromlarında tiroid kanser riski artmıştır. MEN II ve ailevi medüller tiroid kanseri tipik örnekleridir.

Fizik muayene:

Fiksasyon varlığı, sertlik, eşlik eden lenf nodlarının varlığı malignansiyi çağrıştırır. Delphian lenf nodu bakılabilir.

Tanı:

İİAB tiroid nodül ve kitle lezyonlarının tanısında tek ve en önemli tetkik haline gelmiştir. Direk veya USG altında yapılabilir.

İİAB folliküler adenom veya kanser ayrımını yapamaz (kapsül veya damar invazyonunu göstermez).

Yaklaşım:

Benign nodüllerde T4 verilerek TSH baskılanması fayda sağlayabilir. TSH baskılayıcı tedaviye rağmen nodülboyutunda artış olan hastalarda tiroidektomi ndikasyonu vardır.

Malignite tanısı daima tiroidektomi endikasyonudur. Boyuna radyoterapi almış ve tiroide nodülü olan hastalarda istisnai olarak biyopsi yapmadan tiroidektomi tercih edilebilir, çünkü malignansi riski % 40 civarındadır.


TİROİD KANSERLERİ

Classification of Thyroid Neoplasms

 

Benign  
Follicular epithelial cell adenomas  
  Macrofollicular (colloid)  
  Normofollicular (simple)  
  Microfollicular (fetal)  
  Trabecular (embryonal)  
  Hürtle cell variant (oncocytic)  
Malignant Approximate Prevalence, %
Follicular epithelial cell   
  Well-differentiated carcinomas  
    Papillary carcinomas 80–90
       Pure papillary  
       Follicular variant  
       Diffuse sclerosing variant  
       Tall cell, columnar cell variants  
    Follicular carcinomas 5–10
       Minimally invasive  
       Widely invasive  
       Hürthle cell carcinoma (oncocytic)  
       Insular carcinoma  
  Undifferentiated (anaplastic) carcinomas  
C cell (calcitonin-producing)  10
  Medullary thyroid cancer  
    Sporadic  
    Familial  
    MEN 2  
Other malignancies   
  Lymphomas 1–2
  Sarcomas  
  Metastases  
  Others  

 

 

 

 

 

Genetic Alterations in Thyroid Neoplasia
Gene/Protein Type of Gene Chromosomal Location Genetic Abnormality Tumor
TSH receptor GPCR receptor 14q31 Point mutations Toxic adenoma, differentiated carcinomas
Gs G protein 20q13.2 Point mutations Toxic adenoma, differentiated carcinomas
RET/PTC Receptor tyrosine kinase 10q11.2 Rearrangements

PTC1: (inv(10)q11.2q21)

PTC2: (t(10;17)(q11.2;q23))

PTC3: ELE1/TK

PTC
RET Receptor tyrosine kinase 10q11.2 Point mutations MEN 2, medullary thyroid cancer
BRAF MEK kinase 7q24 Point mutations, rearrangements PTC
TRK Receptor tyrosine kinase 1q23-24 Rearrangements Multinodular goiter, papillary thyroid cancer
RAS Signal transducing p21 Hras 11p15.5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir