Skip to main content

ENDOKRİNOLOJİ

Stupor, koma

Tanı:

derin tendon refleksi gevşeme fazı kısalmıştır.

Tiroid Fırtınası Tedavisi :

IV. sıvı

PTU (propil tiourasil)

 Beta bloker (propranolol)

             Kortikosteroid (deksamethazon)

             Radyokontrast iyotlu ajanlar

Yukarıdaki ilaçlar plazmadaki 5’-deiyodinazı inhibe ederek, T4 à T3 dönüşümünü baskılarlar.

Graves Hastalığı’nın Tedavisi

1. Antitiroid ilaçlar (hormon yapımını azaltırlar)

methimazole,

propylthiouracil (PTU)

 

 İlaç toksisitesi

-deride kızarıklık, döküntü (en sık)

-eklem ağrıları

-agranülositoz (hayati komplikasyondur)

2.subtotal tiroidektomi

3. radyoaktif iyod tedavisi

4.Cerrahi

 

TOKSİK ADENOM

Toksik soliter nodül  hemen daima follikülerdir ve hemen her zaman benigndir.

Genelde hipertiroidizm hafiftir ve % 50 hastada sadece T3 yükselir (T3 tiritoksikozu).

Tanı

Sintigrafide hiperaktif sıcak nodül izlenir.

Tedavi;

Daha çok RAI tedavisi tercih edilmelidir.

I-131 tedavisi sonrasında ise çoğunlukla kalıcı hipotiroidi gelişmez. Çünkü nodül etrafındaki atrofik tiroid hücreleri çok az radyasyona maruz kalır.

 

TOKSIK MULTİNODULER GUATR

Genellikle yaşlıda görülür.

Sintigrafide çok sayıda fonksiyonel (sıcak) nodül vardır.

Klinik hipertiroididir.

Tiroid hormon düzeyleri hafifçe yükselmiştir ancak yaşlı hasta grubunda atrial fibrilasyon ve kalp yetmezliği gibi kardiovasküler problemler ön planda görülebilir.

 

Tanı

Muayinede multipl nodül, sintigrafide hiperaktif nodüller

 

Tedavi

Genellikle tedavi yüksek dozlarda I-131 ile ablasyondur . Eğer guatr retrosternal uzanmışsa ya da trakeal kompresyon varsa tireidektomi indikasyonu vardır. Uzun süreli antitiroid ilaç tedavisine uygun değildir. Çünkü ilacın kesilmesinden sonra nüks görülür.

 

 

TİROİDİTLER

1. Akut,

2. Subakut (granülomatöz, lenfomatoz)

3. Kronik (Hashimoto, Riedel) olabilir.

AKUT TİROİDİT

Sepsis ve infektif endokardit komplikasyonu olarak gelişir. Tiroid bezi şiş, kızarık ve ağrılıdır. Abse formasyonuna dönüşebilir. Tedavide geniş spektrumlu antibiyotik + drenaj gerekebilir.

 

SUBAKUT GRANÜLOMATÖZ TİROİDİT (QUERVAİN TİROİDİTİ)

Etiyoloji

Viral infeksiyonlar (kabakulak, koksaki, adeno virüs).
Klinik:

Ateş, halsizlik ve boyunda hassasiyet ve ağrı vardır. Başlangıç döneminde hipertiroidi kliniği (çarpıntı, terleme, ajitasyon) , ilerleyen dönemlerde hipotiroidi kliniği ortaya çıkar.

Tiroid hormonları artmış, TSH ve Radyoaktif iyot alımı çok azalmıştır.

Sedimantasyon çok yüksek olabilir.  (>100 mm/s)

Tiroid antikorları hastaların ancak %10-15’inde görülür. Kalıcı hipotiroidi gelişebilir.

Tanı

Klinik ile konur, gerekirse  biyopsi (dev hücreler ve büyük fagositler).

Tedavi

Aspirin ilk seçilecek ilaçtır. Cevapsız olgularda steroid eklenir. Kardiyovasküler semptomlar için beta blokerler verilmelidir.

 

SUBAKUT LENFOSİTİK (SİLENT) TİROİDİT

Sıktır. Kadın/erkek oranı:5/1

Başlangıç akuttur, ağrısız postpartum tiroiditi

Transient tirotoksikozis sık

Genelde guatr yoktur

Klinik olarak Gravesten ayrılmalıdır.

Gravesten ayrımında en önemli fark RAIU nin düşük olmasıdır. (Graveste yüksek)

Biyopsisi hashimoto ile aynıdır

Birliktelikleri: tiroid otoantikorları, HLA – DR5

Sekel: transient hipotiroidi %25

Tedavi:

Beta bloker, Aspirin

KRONİK (HASHİMOTO) TİROİDİT

Özellikler

Sıktır

Kadın/erkek oranı 20:1’dir

Başlangıç yavaş ve ağrısızdır. Tiroid bezi diffüz büyümüştür.

Hipotiroidinin ve tiroiditlerin en sık sebebidir.

Fizyopataloji:

Supressör T hücrelerde bir defekte bağlı otoimmün bir hastalıktır.

HLA DR5 pozitiftir.

Erken dönemde tiroglobilin (Anti-T) (%60) otoantikorları, geç dönemde mikrozomal antikorlar (Anti-M) (%90) saptanır

Patolojik olarak tiroid bezi lenfositlerle infiltre ve yapısı bozulmuştur.

Hurtle hücreleri veya Askenazy hücreleri görülür. Hurtle hücresi atrofik folikülleri döşeyen eozinofilik sitoplazması olan hücrelere denmektedir.

Normal tiroid folikülünü düşeyen kubodal epitel injury durumunda Hurtle hücresi olmaktadır. Lenfoma riskinde artış vardır.

 

Teşhis

Biopsi ile konur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir