Skip to main content

Eklemler

Artt. intercarpales: Komşu karpal kemiklerin birbirleri ile yaptıkları art. plana tipi eklemlerdir.

Art. mediocarpalis: Karpal kemiklerin proksimal ve distal sırası arasında olan eklemdir. Ulnar tarafta art. ellipsoidea, radial tarafta art. plana tipidir. Os pisiforme ekleme katılmaz.

Art. mediocarpalis ve artt. intercarpales, art. radiocarpalis’te yapılan hareketlerin derecesini artırır. Fleksiyon, büyük oranda art. radiocarpalis’te yapılır. Ekstensiyon’da art. mediocarpalis’te harekete katılır.

Ulna’nın processus styloideus’u radius’unkinden daha kısa olduğu için, adduksiyon abduksiyon’dan daha geniş olarak yapılır. Adduksiyon’un büyük oranda art. radiocarpalis’te yapılır. Abduksiyon hareketine art. mediocarpalis’te katılır.

                        Artt. carpometacarpales: Karpal kemiklerle metakarpal kemikler arasında kurulu eklemlerdir. Art. carpometacarpalis pollicis; art. sellaris, diğerleri art. plana tipidir.

Art. carpometacarpalis pollicis, 1. metakarpal kemik ile os trapezium arasındadır. Baş parmak bu eklemde, fleksiyon-ekstensiyon, abduksiyon-adduksiyon, rotasyon ve sirkumdüksiyon hareketleri yapar. Başparmağın oppozisyon ve repozisyon hareketleri de bu eklemde yapılır.

Baş parmağın sırasıyla ekstensiyon, abduksiyon, fleksiyon, iç rotasyon ve adduksiyon’u ile oluşturulan kompleks hareketine oppozisyondenir. Bunun tersi repozisyon’dur.

                      Artt. intermetacarpales: Metakarpal kemiklerin bazisleri arasında kurulu art. plana tipi eklemlerdir.

                      Artt. metacarpophalangeales:Art. ellipsoidea tipi eklemlerdir.

Proksimal falankslarda; fleksiyon-ekstensiyon, abduksiyon-adduksiyon, sirkumdüksiyon ve sınırlı rotasyon hareketleri yapılır.

                      Artt. interphalangeales: Falanks’lar arasında kurulu ginglymus tipi eklemlerdir. Sadece parmaklarda fleksiyon-ekstensiyon hareketleri yapılır.

 

ALT EKSTREMİTE EKLEMLERİ

I – PELVİS KEMERİ EKLEMLERİ

                      Symphysis pubica (pelvici):Symphysis tipi eklemdir. Discus interpubicus denilen bir discus articularis’i vardır. Bu eklemde hareket çok sınırlıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir