Skip to main content

Eklemler

Kollateral ligamentlerin gerilmesi sonucu genellikle epicondylus medialis’de kırılır ve n. ulnaris yaralanır.

Okul öncesi çocuklarda görülen radius başının subluksasyonunda (pulled elbow, nursemaid’s elbow) çocuk, önkolu pronasyonda iken ani olarak üst ekstremitesi kaldırılacak olursa, radius başı lig. anulare radii’yi yırtarak aşağı doğru kayar. Çocuklarda radius başı küçük olduğu için buna uygundur.

                  Bursa subcutanea olecrani, olecranon ile deri altı dokusu arasında bulunur. Özellikle öğrencilerde enfeksiyonu yaygındır (öğrenci dirseği).

                 Art. radioulnaris distalis:Art. trochoidea tipi eklemdir. Discus articularis’i vardır. Art. radioulnaris proximalis ile birlikte hareket eder. Bu iki eklem aracılığı ile önkol ve el supinasyon-pronasyon hareketlerini yapar.

Supinasyon pozisyonunda önkol kemikleri birbirlerine paraleldir. Pronasyonda ise radius ulna’yı üstten çaprazlar.

Art. radiocarpalis:Art. ellipsoidea tipi eklemdir. Radius’un distal ucu ile os scaphoideum, os lunatum ve os triquetrum arasındadır. Hemdiscus articularis’i hem de meniscus’u olan tek eklemdir.

Bu eklemde el; fleksiyon-ekstensiyon, abduksiyon (radial deviasyon)-adduksiyon (ulnar deviasyon) ve sirkumdüksiyon yaptırılır. Rotasyon mümkün değildir.


Ligamentleri

– Lig. radiocarpale palmare

– Lig. ulnocarpale palmare

– Lig. radiocarpale dorsale; art. radioulnaris distalis’in diskus’u ile karışan bu

ligament, n. interosseus posterior ile komşudur.

– Lig. collaterale carpi ulnare; meniscus’un tutunduğu ligamenttir.

– Lig. collaterale carpi radiale; a. radialis ile komşudur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir