Skip to main content

Eklemler

Membrana synovialis, bazı eklemlerde fibröz tabakadan dışarı çıkarak Bursa synovialis denilen kesecikleri oluşturur. Bu kesecikler, eklem boşluğu ile irtibatlıdır ve sinoviya için depo görevi yapar. Ayrıca eklem kapsülünün de genişlemesine olanak tanır.

Ligamentler

Ekleme katılan kemikleri bir arada tutan ligamentler, eklemin aşırı ve istenilmeyen yönlerdeki hareketlerini sınırlayarak eklemdeki yaralanmayı önlerler. Hareketli eklemlerde iki grup ligament vardır.

1.   Ekstrinsik (ekstrakapsüler) ligamentler; eklem kapsülünün dışında olan ligamentlerdir.

2.   Intrinsik (intrakapsüler) ligamentler; eklem boşluğu içinde bulunan ligamentlerdir. Eklem yüzleri arasında uzanırlar. Bazı intrinsik ligamentler eklem kapsülünün lokal kalınlaşmaları sonucu oluşur.

Discus articularis – Meniscus

Eklem yüzleri arasında bulunan fibrokartilaginöz yapıda oluşumlardır. Eklem yüzlerinin uyumunu kolaylaştırır, eklem yüzlerine olan kuvveti absorbe eder ve çeşitli hareketlerin yapılabilmesine olanak tanırlar. Sinoviyal membran tarafından örtülmezler. Santral kısımları ince, periferik kısımları kalındır. Periferik kısımları ile eklem kapsülüne tutunurlar.

Tam olmayan yada yarımay şeklinde olan diskuslar’a meniscus adı verilir. Articulatio genus, articulatio radiocarpalis ve bazen articulatio acromioclavicularis’te bulunur. Articulatio radiocarpalis’te meniscus’a ilaveten discus articularis’te vardır.

Labrum articulare

Fibröz kıkırdak yapısında halka şeklinde oluşumlardır. Artiküler kenarlara tutunur. Konkav eklem yüzünü derinleştirir ve temas alanını artırır. Vücutta sadece iki eklemde vardır. Articulatio humeri (labrum glenoidale) ve articulatio coxae (labrum acetabulare).

 Hareketli eklemler, eksenlerine göre 4 tipe ayrılır

1. Tek eksenli eklemler: Eksen transvers yada vertikaldir. Transvers eksende fleksiyon-ekstensiyon hareketi yapılır. Ginglymus tipi eklemlerde görülür. Vertikal eksende iç-dış rotasyon hareketi yapılır. Art. trochoidea tipi eklemlerde görülür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir