Skip to main content

Eklemler

ARTICULATIONES THORACIS

Artt. capitis costae: Kaburga başları ile torakal vertebra gövdeleri arasında art. plana tipi eklemlerdir.

1, 10, 11 ve 12. kaburga başları sadece bir omur gövdesi ile eklem yaparken, diğer kaburgalar iki omur’un komşu kenarları arasına girer.

1. torakal omur’da 1. kaburga için bir tam eklem yüzü ile 2. kaburga için bir yarım eklem yüzü vardır. 10, 11 ve 12. omurga gövdelerinde sadece birer tam eklem yüzü bulunur.

Ligamentleri

– Ligamentum capitis costae radiatum

– Ligamentum capitis costae intraarticulare: Caput costae’daki crista capitis costae

ile discus intervertebralis arasındadır. 1, 10, 11 ve 12. kaburgaların crista capitis

  costae’sı olmadığından, bu eklemlerde yoktur.

                   Artt. costotransversa: Tuberculum costae’lar üzerindeki eklem yüzü ile processus transversus’lar üzerindeki eklem yüzüarasında kurulu olan art. plana tipi eklemlerdir. 11. ve 12. kaburgalar’da bu eklem yoktur.

Ligamentleri

– Ligamentum costotransversum: Kaburga boynu ile karşılık gelen processus

transversus arasındaki boşluğu (foramen costotransversum) doldurur.

– Ligamentum costotransversum superius: 1. kaburgada yoktur.

– Ligamentum costotransversum laterale

Artt. sternocostales (Kaburgaların sternum ile yaptığı eklemler)

1. kaburga sternum ile synchondrosis tipi, sonra gelen 6 kaburga ise plana tipi eklem yapar.

Ligamentleri

– Ligamentum sternocostale intraarticulare: Sadece 2. kaburganın eklemi içinde

  bulunur.

– Ligg. sternocostalia radiata

– Ligg. costoxiphoidea

Artt. intercostales (Kaburgalar arası eklemler)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir