Skip to main content

Eklemler

Ligamentleri

– Ligg. flava; atlas’tan 1. sakral verebra’ya kadar tüm lamina arcus vertebrale’leri

birbirine bağlayan sarı renkli bağlardır. Omurganın dik durmasına ve omurganın

normal kavislerinin korunmasına yardım eder.

– Ligg. supraspinalia; 7. servikal vertebra’dan sakrum’a kadar processus

spinosus’ların uçlarını birbirine bağlar. Omurganın aşırı fleksiyonunu ve

rotasyonunu önler.

– Ligg. interspinalia; komşu processus spinosusları tüm uzunluğunca birbirine bağlar.

– Ligamentum nuchae; 7. servikal vertebra’nın processus spinosus’u ile

protuberentia occipitalis externa arasında uzanır. Bu seviyede supraspinal   

  ligamentlerin karşılığı olarak bulunur (Bazı kaynaklarda ligg. interspinalia’ların da

karşılığı olarak kabül edilmektedir). Başın dik tutulmasına yardım eder ve

fleksiyonunu önler.

– Ligg. intertransversaria; komşu processus transversus’lar arasında uzanan ince

ligamentlerdir. Lumbal bölgede membranöz yapıdadırlar.

Art. lumbosacralis: 5. lumbal vertebra’nın sakrum ile yaptığı eklemdir. Daha önce bahsedilen her iki eklemi (symphysis intervertebralis ve art. zygapophysialis) ve onların bağlarının aynısını içerir. İlaveten lig. iliolumbale denilen 5. lumbar vertebra’nın proc. transversus’undan crista iliaca’ya uzanan vertebropelvik bir ligamenti vardır.

                   Art. sacrococcygea:Symphysis tipi eklemdir. Discus articularis’i vardır. Sakrum’un apeksi ile koksiks’in bazisi arasındadır.

                   Artt. intercoccygeales: Koksiks’in segmentleri arasında kurulu symphysis tipi eklemlerdir.

Columna vertebralis özellikle symphysis intervertebralis ve artt. zygapophysiales aracılığı ile fleksiyon-ekstensiyon, lateral fleksiyon, sirkumdüksiyon ve rotasyon hareketleri yapabilir. Columna vertebralis’te yapılabilen en geniş hareket fleksiyon’durve en fazla servikal bölgedeyapılır. Lateral fleksiyon en fazla servikal ve lumbal bölgelerde yapılır. Rotasyon, en fazla üst torakal bölgede en az ise lumbal bölgede yapılır. Servikal bölgede rotasyon bir miktar yapılabilir.

Fleksiyon hareketi, lig. longitudinale posterius, ligg. supraspinalia, lig. interspinalia ve ligg. flava tarafından, ekstensiyon hareketi ise, lig. longitudinale anterius tarafından sınırlanır.

Lateral fleksiyonu, karşı taraf ligg. flava ve ligg. intertransversaria ile lig. longitudinale anterius’un karşı yarımı sınırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir