Skip to main content

Eklemler

– Ligamentum transversum atlantis: Atlas’ın massa lateralisleri arasında uzanır. Bu

ligamentten ayrılan fasikülüs’ler ligamente haç şeklinde bir görünüm verir

(ligamentum cruciforme atlantis). Başın aşırı fleksiyonunu önler.

– Membrana tectoria: Yukarıda bahsedilen ligamentlerin hepsini arkadan örter.

Ligamentum longitudinale posterius’un axis’ten itibaren yukarı doğru devamıdır.

                 Symphysis intervertebralis: Vertebra gövdeleri arasındaki symphysis tipi eklemlerdir. Gövdeler arasında discus intervertebralis denilen elastik yapılar bulunur.

                 Discus intervertebralis: Vertebra gövdeleri arasındaki en kuvvetli bağlantıyı sağlayan bu oluşumlar, columna vertebralis’in tüm uzunluğunun 1/4’nü yapar. Toplam 23 tane olup, axis’den sacrum’a kadar bütün omur gövdeleri arasında vardır. Sadece, atlas ile axis arasında yoktur. En ince olanları üst torakal bölgede, en kalınları ise lumbal bölgededir.

Discus intervertebralis’in orta kısmına nucleus pulposus, bunu çevreleyen daha sert yapıdaki periferik kısımına da anulus fibrosus adı verilir. Nucleus pulposus avaskülerdir.

Disk herniasyonlarında nucleus pulposus, genellikle anulus fibrosus’un zayıf olan posterolateral kısmını yırtarak dışarı çıkar. Herniasyon genellikle alt lumbal bölgede (özellikle L4 – L5 ve L5 – S1 arasında) olur. Servikal bölgedeki herniasyonlar da sıktır. Genellikle C5 – C6 ile C6 – C7 seviyelerinde olur.

Ligamentleri

– Ligamentum longitudinale anterius; vertebra gövdelerinin ön yüzünü örten bu

ligament columna vertebralis’in aşırı ekstensiyonunu önler.

– Ligamentum longitudinale posterius; membrana tectoria’nın devamı olarak C2’den

başlar. Canalis vertebralis içinde aşağı doğru iner ve canalis sacralis’e kadar

uzanır. Vertebra gövdelerinin arka yüzünü örten bu ligament, columna vertebralis’in

aşırı fleksiyonunu önler.

                     Artt. zygapophysiales: Komşu vertebraların processus articularis superior ve inferiorları arasında kurulu art. plana tipi eklemlerdir. Klinikte faset eklemler adı ile bilinir. Bu eklemler, foramen intervertebrale’lere yakın oldukları için yaralanmaları yada hastalıklarında, komşu olduğu spinal sinirler etkilenebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir