Skip to main content

Eklemler

Arterleri: A. temporalis superficialis ve a. maxillaris’den gelen dallarla beslenir.

Sinirleri: Eklemin duyusunu n. mandibularis’in masseterik dalları ve n. auriculotemporalis taşır.

Hareketleri: Mandibula; bu eklemde aşağı (depresyon)-yukarı (elevasyon), öne (protraksiyon)-arkaya (retraksiyon) ve rotasyon hareketleri yapar. İki tarafın eklemi birlikte hareket eder. Çiğneme kaslarının fonksiyonu sonucu olan tüm bu hareketler, mastikasyon adı ile bilinir.

ARTICULATIONES VERTEBRALES

                      Art. atlantooccipitalis: Atlas ile os occipitale arasında art. ellipsoidea tipi eklemdir. Başa fleksiyon-ekstensiyon, bir miktar lateral fleksiyon ve rotasyon yaptırır.

Ligamentleri

– Membrana atlantooccipitalis anterior; atlas ile foramen magnum’un ön kenarı

arasında uzanır. Kalın olan orta kısmına ligamentum atlantooccipitale anterius

denir ve aşağıya doğru ligamentum longitudinale anterius olarak devam eder.

– Membrana atlantooccipitalis posterior; atlas ile foramen magnum’un arka kenarı

arasında uzanır. Seyir bakımından lig. flavum ile benzer olan bu membran, a.

  vertebralis ve n. suboccipitalis (1. servikal spinal sinir) tarafından delinir.

Art. atlantoaxialis: Üç eklemden oluşur. Yanlarda olan ikisi articulatio atlantoaxialis lateralis’dir. Ortada bulunan ise başın rotasyon hareketlerinin yapıldığı articulatio atlantoaxialis mediana’dır. Yanlardakiler art. plana, ortadaki ise art. trochoidea tipi eklemdir.

Ligamentleri

– Ligg. alaria; başın rotasyon hareketlerini kontrol eden esas ligamentlerdir. İki tanedir. Dens axis’ten foramen magnum’un yan kenarlarına uzanır.

– Ligamentum apicis dentis; dens axis’in tepesinden foramen magnum’a uzanır. Ligg.alaria’lar arasındadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir