Skip to main content

Eklemler

Ligamentleri

– Lig. plantare brevis (lig. calcaneocuboideum plantare); önceki ligamentin altındadır.

Calcaneus ile os cuboideum arasında uzanır. Arcus longitudinalis lateralis’in

devamlılığında önemlidir.

– Lig. plantare longum; tarsal kemiklerle ilgili en uzun ligamenttir. Calcaneus’tan os

cuboideum ve  2 – 5 metatarsal kemiklerin bazislerine uzanır. Bu ligament, cuboid

kemiğin plantar yüzündeki oluğu bir tünel haline getirir. Bu tünelden m. fibularis

  longus’un tendonu geçer.

Ligamentum plantare longum, arcus longitudinalis lateralis’in çökmesini önleyen en önemli faktördür.

– Lig. bifurcatum; eklemin üst yüzünde bulunan“Y” şekilli bir ligamenttir. Lig.

calcaneocuboideum (lateral parça) ve lig. calcaneonaviculare (medial parça)

denilen iki parçası vardır.

* Ayak rotasyon ve kayma hareketlerini (inversiyon ve eversiyon), art. subtalaris ve

art. tarsi transversa’da yapar.

Inversiyon = Supinasyon + Adduksiyon       Eversiyon = Pronasyon + Abduksiyon

(ayak tabanı içe bakar)                                  (ayak tabanı dışa bakar)

Inversiyon, başlıca art. subtalaris’te yapılır. Bu hareket plantar fleksiyon’la artar. Fibular kaslar ve lig. talocalcaneum interosseum tarafından kontrol edilir. Ayakta inversiyon yaralanmaları daha sık görülür ve ilk zarar gören ligament, lig. talofibulare anterius’tur.

Eversiyon, dorsal fleksiyon’la artar. M. tibialis anterior, m. tibialis posterior ve lig. deltoideum tarafından kontrol edilir.

                 Art. cuneonavicularis: Art. plana tipi eklemdir.

                 Art. cuboideonavicularis: Eklem yüzleri arasında (interosseus) ligamentler bulunduğundan genellikle syndesmosis tipi eklem kabül edilir.

                Artt. intercuneiformes ve Art. cuneocuboideum:Art. plana tipi eklemlerdir.

                Artt. tarsometatarsales (Lisfranc eklemi): Art. plana tipi eklemlerdir. Ayak amputasyonunda (Lisfranc amputasyonu) kullanılır.

               Artt. intermetatarsales: Metatarsal kemiklerin bazisleri arasında art. plana tipi eklemlerdir.

                Artt. metatarsophalangeales: Art. ellipsoidea tipi eklemlerdir. Bu eklemlerde proksimal falankslar, fleksiyon-ekstensiyon, adduksiyon-abduksiyon ve sirkumdüksiyon hareketleri yapar. Hallux valgus, 1. metatarsofalangeal eklemin deformasyonudur. Gout’da aynı eklemi tutan metabolik bir hastalıktır.

                Artt. interphalangeales: Falanks’lar arasında ginglymus tipi eklemlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir