Skip to main content

Eklemler

Ligamentleri

– Lig. mediale (deltoideum); malleolus medialis ile tarsal kemikler arasında uzanır.

Ayağın aşırı eversiyonunu önler. 4 parçası vardır. Pars tibionavicularis – pars

  tibiocalcanea – pars tibiotalaris posterior – pars tibiotalaris anterior.

– Lig. laterale; malleolus lateralis’ten başlar. Lig. talofibulare anterius, lig. talofibulare

  posterius ve lig. calcaneofibulare denilen üç parçası vardır. Ayağın aşırı

  inversiyonunu önler.

Bu ligamentin yaralanmaları öncekine göre daha sıktır ve genellikle plantar fleksiyon yapmış ayakta inversiyon sırasında olur.

Malleolus medialis ve/veya malleolus lateralis kırıkları ile birlikte olan medial yada lateral çıkıklar Pott kırığı olarak bilinir. Şiddetli eversiyonda sık olarak meydana gelir.

               Art. subtalaris (talocalcanea): Talus ve calcaneus’un arka kısımları arasında art. plana tipi eklemdir. Art. talocalcaneonavicularis’le birlikte hareket eder.

Lig. talocalcaneum interossei denilen ligamenti sinus tarsi’dedir ve sulcus tali’den sulcus calcanei’ye uzanır.

             Art. tarsi transversa (Chopart eklemi, midtarsal eklem): Ayakamputasyon hattı olarak (Chopart amputasyonu) kullanılan bu eklem, iki eklemden oluşur.Art. talocalcaneonavicularis + Art. calcaneocuboidea

             Art. talocalcaneonavicularis: Talus ve calcaneus’un ön kısımları arasında art. plana tipi eklemdir. Bu ekleme os naviculare’de katılır.

Ligamentleri

– Lig. talonaviculare

Lig. calcaneonaviculare plantare (spring ligament, yay ligament); eklemin en önemli

ligamentidir. Sustentaculum tali ile os naviculare arasında uzanır.Ayağın uzun

arkusunun devamlılığında önemli rolü olan bu ligament, talus başını destekler. Ayak

kubbesine verdiği elastikiyet nedeniyle kopması durumunda düz tabanlık (pes

planus) olur. Arcus longitudinalis medialis’in devamlılığında önemli rol oynar.

– Lig. bifurcatum’un pars calcaneonavicularis’i

 

Art. calcaneocuboidea: Art. plana tipi eklemdir (bazı kaynaklarda sellar tip eklem kabül edilmektedir).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir