Skip to main content

Eklemler

– Bursa subtendinea musculi gastrocnemii lateralis; m. gastrocnemius’un lateral başı

ile eklem kapsülü arasındadır. Bazen eklem boşluğu ile bağlantılıdır.

– Bursa subtendinea musculi gastrocnemii medialis; m. gastrocnemius’un medial

başı ile eklem kapsülü arasındadır. Genellikle eklem boşluğu ile bağlantılıdır.

– Bursa musculi popliteus; synovial membranın, m. popliteus’un tendonu ile femur’un

lateral kondili arasında oluşturduğu bursa’dır.

– Bursa musculi semimembranosi; genellikle eklem boşluğu ile bağlantılıdır.

Diz ekleminin temel hareketleri fleksiyon-ekstensiyon ve sınırlı iç-dış rotasyondur. Aşırı ekstensiyonda meydana gelen eklem kilitlenmesini m. popliteus çözer.

Ligamentum cruciatum’ların yaralanmaları sıktır. Lig. cruciatum anterius yaralanması daha çok görülür ve genellikle lig. collaterale tibiale yaralanması ile birliktedir.

Sinoviyal sıvı bazen eklem boşluğundan çıkıp, fossa poplitea’da birikebilir (popliteal kist, Baker kisti). Çocuklarda sık görülen bir durumdur.

Kalça eklemi hastalıklarında diz ekleminde de ağrı duyulmasının nedeni, her iki eklemin duyusunun aynı sinirler tarafından (n. femoralis, n. ischiadicus ve n. obturatorius) taşınmasıdır.

                   Art. tibiofibularis proximalis (superior): Art. plana tipi eklemdir.

                   Art. tibiofibularis distalis (inferior) = Syndesmosis tibiofibularis: Syndesmosis tipi eklemdir ve bu nedenle kapsülü yoktur. Çok az kayma hareketine izin verir. Ayak bileği ekleminin kuvvetinin çoğu bu ekleme bağlıdır.

                    Membrana interossea cruruis; membrana interossea antebrachii ile benzer fonksiyona sahiptir. Tibia ile fibula’nın interosseus kenarları arasında uzanır.

 

Membranın proksimal ucuna yakın olarak bulunan bir açıklıktan a. tibialis anterior, distal kısmında bulunan açıklıktan ise a. fibularis’in perforan bir dalı geçer. Ön yüzünde a.v. tibialis anterior ve n. fibularis profundus seyreder.

                   Art. talocruralis: Tibia, fibula ve talus arasında kurulu ginglymus tipi eklemdir. Ayak bileği eklemi vücutta en sık yaralanan eklemdir. Ayak bu eklemde dorsifleksiyon (ekstensiyon) ve plantar fleksiyon (fleksiyon) yapar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir