Skip to main content

Eklemler

– Lig. capitis (teres) femoris; synovial membran ile sarılı olup, eklemin içindedir.

İçinde a. obturatoria’nın bir dalı vardır. Bu arter, femur başını beslediği için,

yaralanmalarında femur başının beslenmesi bozulur ve aseptik nekroz gelişir. Uyluk

fleksiyonda iken yapılan adduksiyon ve dış rotasyonu sınırlar.

– Lig. transversum acetabuli; labrum acetabulare’nin bir parçasıdır. Incisura

acetabularis’in uçlarını birleştirir ve burayı bir delik haline getirir. Bu delikten

eklemle ilgili damar ve sinirler geçer.

Eklemin hareketleri; fleksiyon – ekstensiyon, adduksiyon – abduksiyon, iç – dış rotasyon ve sirkumdüksiyon’dur.

Art. genus: Vücudun en büyük eklemidir. Art. bicondylaris tipi eklemdir. Ekleme vücudun en büyük sesamoid kemiği olan patella’da katılır ve femur’un kondilleri ile eklem yapar.

En geniş membrana synovialis’e ve eklem boşluğuna sahiptir. Membrana synovialis, bu eklemde plicae alares denilen plikalar yapar. Meniscus lateralis’in arkasında m. popliteus’un tendonu altında recessus subpopliteus denilen bir çıkmaz oluşturur.

Eklemin stabilitesini sağlayan en önemli oluşum, m. quadriceps femoris’dir (özellikle m. vastus medialis ve m. vastus lateralis).

Eklemin dış ve iç olarak iki grup ligamenti vardır.

Dış ligamentleri

– Lig. patella; m. quadriceps femoris’in tendonunun kalınlaşmış orta kısmıdır.

– Lig collaterale fibulare; n. fibularis communis ile olan yakın komşuluğu nedeniyle,

yırtıklarında bu sinirde yaralanma olabilir. Bacağın aşırı ekstensiyonunu önler. M.

             popliteus’un tendonu bu ligament ile meniscus lateralis arasından geçer.

– Lig. collaterale tibiale; meniscus medialis’e tutunması olduğundan, yırtıklarında

meniscus medialis’de yaralanmalar olur. Pes anserinus’u oluşturan kasların

tendonları (m. sartorius, gracilis ve m. semitendinosus) tarafından çaprazlanır.

Bacağın ekstensiyon, aşırı fleksiyon ve dış rotasyonunu kontrol eder. Eklemin

           stabilizasyonunda önemli rolü vardır.

– Lig popliteum obliquum; m. semimembranosus tendonunun bir genişlemesidir. A.

poplitea ve popliteal lenf düğümleri ligamentin üzerindedir. Eklem kapsülünü

arkadan kuvvetlendirir. Bacağın estensiyonunu kontrol eder.

– Lig. popliteum arcuatum; fibula başına yapışan bu “Y” şekilli ligament, eklem

kapsülünü arkadan kuvvetlendirir. Bacağın iç rotasyonunu kontrol eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir