Skip to main content

Eklemler

Ligamentleri

– Lig. pubicum superius ve lig. pubicum inferius (lig. arcuatum pubis)

                  Art. sacroiliaca:Art. plana tipi eklemdir (bazı kaynaklarda syndesmosis yada synchondrosis olarak ifade edilir). Esas fonksiyonu, vücut ağırlığını columna vertebralis’den ilium aracılığı ile alt ekstremite’lere aktarmaktır.

Bu eklemle ilgili sakroiliak ligamentler, vücuttaki en güçlü ligamentlerdir. Sakroiliak ligamentlerden başka, eklemden uzakta iki ligament daha vardır. Sakrum ve koksiks ile iskium arasında uzanan ve vertebropelvik ligamentler denilen bu ligamentler; lig. sacrospinale ve lig. sacrotuberale’dir. Bu ligamentler, sakrum’un alt ucunun yukarı doğru bükülmesini önler.

II – ALT EKSTREMİTE’NİN SERBEST KISMININ EKLEMLERİ

                 Art. coxae: Femur başı ile acetabulum’daki facies lunata arasında art. spheroidea tipi eklemdir. Acetabulum’u derinleştirmek amacıyla, labrum acetabulare denilen bir labrum articulare’si vardır.

Femur başı, lig. capitis femoris’in tutunduğu fovea capitis femoris isimli çukur hariç, tamamen eklem kıkırdağı ile örtülüdür.

Eklem kapsülünün özellikle ayakta iken, kuvvetin çok fazla geldiği anterosuperior kısmı kalın, posteroinferior kısmı ise incedir. Bu nedenle travmatik dislokasyonlarda genellikle femur başı kapsülün arka kısmını yırtar. Genellikle acetabulum kırığı ile birliktedir ve n. ischiadicus yaralanması olaya eşlik edebilir.

Eklem kapsülünün en zayıf kısmı, aşağıda lig. pubofemorale ile lig. ischiofemorale arasındadır.

Ligamentleri

– Lig. iliofemorale; eklemin en güçlü ligamentidir ve eklemin ön yüzünü örter.

Uyluğun aşırı ekstensiyon,adduksiyon-abduksiyon ve dış rotasyonunu önler.

– Lig. pubofemorale; kapsülün ön ve alt kısımlarını kuvvetlendirir. Uyluğun aşırı

  ekstensiyon ve abduksiyonunu önler.

 

– Lig. ischiofemorale; kapsülü arkadan kuvvetlendirir. Uyluğun aşırı ekstensiyonunu

ve iç rotasyonunu önler.

– Zona orbicularis; eklem kapsülünün iç yüzündeki sirküler lifler tarafından

oluşturulur. Femur boynunu saran bu ligament, negatif hava basıncından sonra

  femur başının acetabulum’dan çıkmasını önleyen en önemli yapıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir