Skip to main content

Dermatoloji – Göz – KBB – Ortapedi

III. Seröz retina dekolmanı:

Enflamatuar veya tümöral bir retina veya damarsal hastalık sonucunda RPE nin hasarına ve kan-retina bariyerlerinin bozulmasına bağlı olarak retina altı alana sıvı birikmesiyle retinanın ayrılmasıdır.

 

Tedavi

Pnomatik retinopeksi

Ekspansil Gaz

 

                                         RETİNA TÜMÖRLERİ

Retinoblastoma:

Çocukluk çağının en sık malign göz tümörüdür.

Doğumda var olabilir.

Herediter olanlar sıklıkla multifokal ve bilateraldir.

Kendiliğinden regrese olabilir.

İkincil tümörlerle birliktelik gösterebilir (osteosarkom gibi)

Sporadik olan olgularda tümör %90 tek taraflı ve unifokaldir.

Hastalar genelde 2 yaş civarında göz ağrısı, hassasiyet, kötü görme, strabismus ve pupillada beyaz renk (lökokori) ile doktora gelirler.

                    Histolojide küçük mavi yuvarlak hücreler, tanı koydurucu gerçek rozetler (Flexner-Wintersteiner) ve psödorozetler (Homer-Wright)  görülür.

En sık uzak metastaz yeri: MSS, kafatası, distal kemik ve lenf nodlarıdır.

Retinoblastomlar tomografide yüksek kalsifikasyon özelliği ile kolayca tanınırlar.

 

Retinoblastomların özellikleri
Ailesel Rb olguları (Rb mutasyonlu) Sporadik retinoblastom olguları
● Tüm olguların %40’ı● Ortalama 2 yaşında başlar● Her iki gözde ve multifokaldir● Osteosarkom ile beraberliği var ● Tüm olguların %60’ı● Ortalama 4 yaşında başlar● Tek gözde tek odaklardır● Osteosarkom ile beraberliği yok

orbita

 

                                          ORBİTA HASTALIKLARI

Eksoftalmus:

Unilateral eksoftalmus nedenleri;

                   orbital sellülit çocukta en sık nedendir ( buda en sık etmoid sinüzüt nedeniyle ortaya çıkar), orbital pseudotümör,

                  Talosa hunt S. (granülamatöz kavernöz sinüs hastalığıdır ve ağrılı oftalmopleji nedenidir), panoftalmi dir.

Bilateral eksoftalmus nedenleri; hipertroidi- graves H., kavernöz sinüs tromboflebiti, tümörler dir.

 

Enoftalmus:

En sık künt travma sonucu oluşan blow out fraktür nedendir, yaşlıda en sık orbital yağ dokusunun atrofisi nedendir.

 

Orbita tümörleri:

En sık benign tümör hemanjiom dur.

En sık malign tümör erişkinde malign melanom,

Çocukta rabdomyosarkomdur.

Erişkinde orbitaya en sık metastaz yapan tümör akciğer(erkekte) ve meme Ca dır, çocukta ise nöroblastomdur (bilateral ve frajildir).

                                        SEMPATİK OFTALMİ

Bir gözde corpus ciliare bölgesini içine alan ağır, geniş, perforan bir yaralanmadan sona bu bölgeden çıkan üvea pigmentine karşı, organizmada bir süre sonra oluşan aşırı duyarlılık reaksiyonuna bağlı olarak, sağlam gözde oluşan üveit tablosudur. Hasta gözünü aldırmıyorsa sık sık kontrollere çağrılmalıdır.

Göz dibi bakısında Periferik retinada sarı-beyaz Dalen-Fuchs nodulleri gözlenir. Aynı noduller Voght-Koyanagi-Harada sendromunda ve sarcoidozda da gözlenebilir.

SEMPATİK OFTALMİ

Tedavi:

Sağlam gözde üveit başlamışsa yoğun iridosiklit tedavisi yapılır.

Daha sonra immunosupressif tedavi uzun yıllar boyunca yapılır.

 

                                                         ŞAŞILIK

Eksternal oftalmoplejiler (3-4-6. kranial sinir felçleri), yada internal oftalmoplejiler (sempatik ve parasempatik palsi) binoküler görmeyi bozar.

Şaşılar diplopiden kurtulmak için supresyon (bir gözün görüntüsünü oksipital lobda siler) ve anormal retina korrespondansı kullanır.(Ambliyopi-Göz tembelliği)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir