Skip to main content

Dermatoloji – Göz – KBB – Ortapedi

ENFEKSİYOZ KERATİTLER

Bakteriyel keratit

En sık görülen keratit tipidir ve en sık S.aureus ile olşur.

Kontakt lens kullananlarda en sık görülen keratit etkeni Pseudomonas auroginosadır.

Viral Keratit

Genellikle herpeslere bağlı olarak görülür. Korneada dentritik ülser yapar.

                    Hatalı olarak steroid kullanılması yada kişinin immün direncinin zayıflaması durumunda ülser genişleyerek jeofrafik ülser görünümü alır.

Fungal keratit

Sağlam kornea epiteli mantarlara karşı dirençlidir. Özellikle bitkisel travmalar, uzun süre steroid ve kemoterapi uygulanmış hastalarda görülür.

Fungal keratitin en sık nedenleri candida, aspergillus türleridir. Tedavide topikal olarak amfoterisin B kullanılır.

Akantomoeba keratiti

Kontak lens kullananlarda görülür.

Kontak lens ile havuza giren ya da lensi musluk suyuyla temizleyen kişilerde görülür.

Prognozu en kötü olan keratittir.

 

İNTERSİTİSİYEL KERATİT

Korneanın süperatif olmayan iltihabıdır. Etiyolojide sifiliz, tüberküloz ve lepra vardır.

Etiyolojiye bağlı sistemik tedavi yanısıra göz lezyonlarında tropikal steroid verilir.

 

 

NON-ENFEKSİYÖZ KERATİTLER

Exposure keratit

Korneanın dış etkenlerden korunmasını sağlayan mekanizmaların zayıflaması durumunda kornea ön yüzünde kurumaya bağlı olarak gelişir.

Ağır olgularda korneada perforasyon olabilir. Etiyolojide fasial paralizi, trikiyasis, ektropiyon, tiroid oftalmopatisi yer alır.

Nöroparalitik keratit

Herpes, fasial nevraljiler ve alkali yanıklardan sonra görülür. Kornea anestezisi yanısıra göz kırpma refleksinin zayıflaması görülür. Tedaviye dirençlidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      KERATOKONUS

KERATOKONUS

Keratokonusun nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte genetik bir yönü mevcuttur. Keratokonus korneanın dejeneratif bir hastalığıdır.

Keratokonus, toplumda ortalama her 2000 kişide bir (1/2000) görülen bir hastalıktır. Ortaya çıkışı genellikle 15-20 yaşlarındadır. Her hastada değişik seyredebilir. Bazen 4-10 yıl ilerler, sonra durabilir. Bazen de hızla ilerler, görme kısa zamanda bozulabilir.

Keratokonusda rahatsızlığın dönemine göre değişik tedavi uygulamaları yapılır. Hafif miyopi ve astigmatizmanın bulunduğu erken dönemde gözlükle hasta net görebilir.

Hastalık ilerlediğinde artık gözlükle net görüş sağlanamaz duruma gelir. Bu dönemde özel keratokonus lenslerinden (gaz geçirgen kontakt lensler) faydalanır. Hastalar kontakt lens takabildikleri ve görme dereceleri yeterli seviyede kaldığı sürece ameliyata gerek yoktur.

Hastalığın ileri dönemlerinde görme derecesi düşer ve kontakt lens takılamaz hale gelir. Bu dönemde ameliyat gerekli hale gelir. İstatistikler, keratokonuslu gözlerin sadece %20’sinde ameliyat gerektiğini göstermektedir. Keratoplasti ( kornea transplantasyonu) yapılır.

 

                                           SKLERA HASTALIKLARI

Episklerit

%70 etken saptanamaz, kırmızı göz-hafif ağrı-fotofobi-lakrimasyon vardır, tedavisi lokal steroiddir.

Sklerit:

Şiddetli ağrı vardır, neden; tüberküloz, kollojen doku hastalıkları olabilir, sistemik steroid verilir.

 

SKLERA

UVEA HASTALIKLARI

“Uvea; iris, silier cisim ve koroid den oluşur”

UVEİT NEDENLERİ

Otoimmun Üveit

En sık üveit nedeni Behçet ve HLA-B27 grubu hastalıklara bağlıdır.

Hastalarda kırmızı göz, bulanık görme ve hafif ağrı vardır.

UVEİT

Süpüratif üveit

                   stafilokok (en sık etken), streptokoklar yapar, endoftalmi vardır, hipopion ve vitreusta pürülan eksudalar bulunur, panoftalmi ve spontan perforasyon yapabilir.

Granülomatöz

               tüberküloz-toksoplazma nedendir. Genelde arka segmenti tutar (koryoretinit), epiteloid dev hücreler ve lenfositten oluşan nodüller ile karekterizedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir