Skip to main content

Dermatoloji – Göz – KBB – Ortapedi

                   Akut ürtikerde; vücutta yaygın şişlik (anjioödem) özellikle dudaklar, yüz, boğazda ve nadiren hırıltılı solunum(wheezing), karın ağrısı, baş ağrısı hatta anaflaktik şok bile gelişebilir.

                   Şiddetli anjioödemde solunum yolu obstrüksiyonu yaşamı tehdit edebilir. Anjioödem en sık 40 yaşından büyük bireylerde görülür.

Ürtikeryal semptomlar ve anjioödem; mast hücre degranülasyonu sonucu; histaminin açığa çıkmasından kaynaklanır.

 

Ürtiker Nedenleri

Allerjenler (gıda, enfeksiyonlar ve inhalanlar)

İlaçlar

Kontakt (lateks, hayvan salyası ….)

Fiziksel (sıcak, soğuk, basınç, güneş, su……vs)

Enfeksiyonlar (viral hepatitler, enfeksiyoz, mononükleoz, AIDS..vs..)

İdiopatik

Diğer (SLE, otoimmunite, hamilelik, parazitler…..)

Ürtikeryal Vaskülit

Hepatit B, SLE, İdiopatik

Klinik

<6 hafta   (akut ürtiker)

>6 hafta   (kronik ürtiker)

                   Dikkatli bir öykü ile ürtikerin nedeni ortaya çıkarılabilir. Özellikle ilaçlar olmak üzere alınan besin maddeleri sorgulanmalıdır. Fizik etkenler gözden geçirilmelidir. Anjioödemli vakalarda aile hikayesi sorgulanmalıdır.

                  Herediter anjiödemin en sık nedeni kompleman sistemindeki C1 esteraz inhibitörün eksikliğidir.

Lezyonlar papüllerden geniş plaklara kadar çeşitlilik gösterir ve lezyonlar geçicidir. Dermografizm fiziksel ürtikerin en sık nedenidir. Deri çizildiğinde kabarıklıkların ortaya çıkması tanıyı destekler.

Soğuk suda yüzme soğuk ürtikerinin en sık nedenidir ve deriye masif transudasyon hipotansiyon ve şoka neden olabilir.

Tedavi

            Anti-Histaminik

 

NOT:

 

                         HİSTAMİN RESEPTÖR BLOKERLERİ

                    Anti-histaminikler genellikle alerjik durumlarda (saman nezlesi, ürtiker, alerjik rinit) semptomları azaltmak için kullanılırlar.

Ancak anti-histaminiklerin birçoğu kan-beyin bariyerini geçebilir. Bu nedenle sedatif, anti-emetik, anti-vertigo olarakta kullanılırlar. Ayrıca antikolinerjik etkilerinden dolayı Parkinson hastalığında semptomları azaltırlar.

 

H1 RESEPTÖR BLOKERLERİ :

Difenhidramin, Dimenhidrilat, Karbinoksamin, Doksilamin, Klorfenoksamin, Klemastin:

En fazla sedasyon oluşturan gruptur. Taşıt tutmasında kullanılabilirler.

Buklizin, Meklizin, Sinarizin, Siklizin, Hidroksizin :

Hareket hastalığına karşı en etkilidirler, antiemetik etkileri vardır.

Prometazin, Mekitazin, Metdilazin, Timeprazin :

En fazla antiemetik etki gösteren gruptur. Alfablokör etkileri en fazla olan gruptur.

Astemizol, Terfenadin, Fenindamin, Azatadin, Loratidin, Setirizin, Ebastin, Feksofenidin

Genel olarak bu ilaçlar kan- beyin engelini aşamazlar ve bu nedenle sedatif etkileri zayıftır.

Bu nedenle antiemetik ve taşıt tutmasına karşı herhangi bir etkileri bulunmamaktadır. Terfenadin ve astemizol EKG’de QT’yi uzatıp torsades de pointes oluşturabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             OFTALMOLOJİ

 

                            GÖZ KAPAĞI HASTALIKLARI

Entropion:

Kapak kenarları içe döner ve kirpikler gözü tahriş eder, kornea ve konjiktiva iltihaplarına neden olur (kırmızı konjiktiva, sulanma).

En sık senil entropion gürülür (kas tonüsü azalmıştır)

 

Entropion

Ektropion:

Kapak kenarlarının dışa dönmesidir, bulber ve kapak konjiktivası açıkta kalır. Ekspojur keratitine, konjiktiva hipertrofisine neden olur.

Entropion 1

Hordeolum (Arpacık):

Göz kapağı bezlerinin akut stafilokoksik iltihabıdır.

                       Ağrı ve göz kapağında şişlik vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir