Skip to main content

Dermatoloji – Göz – KBB – Ortapedi

           Odontoid kırığı

            C2 Pedikül kırığı (Hangman kırığı)

 

VERTEBRA

 

VERTEBRA 1

ÜST EKSTREMİTE KIRIK VE ÇIKIKLARI

KLAVİKULA KIRIKLARI

Çocuk, gençlerde ve doğumda en sık görülen kırıklardır.       

Tedavi:

5 yaşına kadar üçgen askı, 15 yaşta üçgen askı + sekiz bandajı yapılır.

omuz

OMUZ ÇIKIKLARI

         En sık anterior çıkıklar görülür.

Omuz kapsülünün alt ve ön kısmı yırtılmıştır.

Akromion’un yaptığı çıkıntı Apolet Belirtisi olarak tariflenir.

           Axiller sinir yaralanabilir.

 

DİRSEK ÇIKIKLARI

En  sık posteromedial çıkık şeklinde görülür.

 

DİRSEK

Tedavi:

Traksiyon yapılır. Klik sesi duyulduğunda veya epikondiller ile olekranon eşkenar üçgen oluştuğunda redüksiyon sağlanmış olur.

COLLES KIRIĞI:

           Radius alt eklem yüzünden 3 cm yukarıya kadar olabilen, distal parçanın dorsale,  radiale kaydığı ve tepesi volarda açılaşma yaptığı kırıklardır.

           En sık avuç içine düşmeler sonucu görülür.

COLLES KIRIĞI

SMİTH KIRIĞI:

El bileği palmar flexiyondayken elin sırtına düşme ile oluşur.

Colles kırığının tersi bir kırıktır.

 

NAVİKÜLER KEMİK KIRIĞI:

En sık naviküler (scaphoid) kemik kırılır. El bileği üzerine düşme sonucu kırılır.

Vasküler yapısı yetersiz olduğundan aseptik nekroza gider.

Enfiye kutusunda ağrı şikayeti vardır.

BENNET KIRIĞI:

Metakarp kaidesinin kırıklı çıkığıdır.

BENNET KIRIĞI

BOKSÖR KIRIĞI:

Metakarp boyun kırığıdır.

Atel ile tedavi edilir.

BOKSÖR KIRIĞI

YUMUŞAK DOKU DEJENERATİF HASTALIKLARI

1- Lateral Epikondilit (Teniçi Dirseği):

Lateral epikondile yapışan extansor ön-kol kaslarının zorlanması ile oluşur.

2- Tetik Parmak:

Metakarpofalangiel eklem hizasında flexör tendonların kendilerini çevreleyen annüler ligament altında, daralmaya bağlı sıkışmaları sonucu olur.

3- Higroma: (Ganglion kisti)

Elin lokal yumuşak doku şişlikleri %70’ini oluşturur. Hemen altındaki tendon, tendon kılıfa ve kapsüle yapışık müsindolu kist vardır.

4- De Quervain Hastalığı:

İçinden abduktor pollisis longus ve ekstansör pollisis brevisin geçtiği radial stiloid üzerindeki tendonların, tenosinovitine De Quervain hastalığı denir.

 

 

 

 De Quervain

 

 

 

 

                                   KEMİĞİN METABOLİK HASTALIKLARI

                                                         PAGET HASTALIĞI

               Paget hastalığı; seyrek olarak servikal bölgeyi de tutar ve medulla spinalis basısı  ile nörolojik belirtilere neden olur. Kemiğin yavaş yavaş büyümesi ile spastik bir parapareziye neden olur.

Anormal kemik yıkım ve yapımı sonucu ilerleyici deformite ve genişleme ile karakterize  bir hastalıktır.

 

PAGET HASTALIĞI

İki evresi vardır:

Osteolitik:

                      Kemik yıkımı hızlanmıştır. Kemik genişler,  zayıflar sünger gibi olur ve eğrilir. Eğrilen kemiklerin konkav tarafında inkomplet patolojik kırıklar görülür.

 

Osteosklerotik:

Kemik yapımı hızlanmıştır.  Genişleyen kemikler sertleşir ve skleroze olur. Sklerotik  kemikler kolay kırılır. Hem periostal  hemde endosteal  yeni kemik yapımı olduğundan medulla daralır.

 

Klinik:

                  10 yaş üzerinde erkeklerde sıktır. Genelde poliostatiktir. Tutulan kemikte sinsi ağrı başlar , daha sonra artar ve devamlı olur.

                   En sık tibia ,femur, pelvis, vertebralar ve kafatasında yerleşir. Vertebrada olunca kifoza yol açar, femur ve tibiada deformitelere  neden olur. Kafada yerleşenler kafayı genişletir, yüz küçük kalır. Şapka numarası artar. Foramen magnumu daraltarak medulla spinalis basısına yol açar. Patolojik  kırıklar ve işitme bozukluklarına yol açabilir %1 vakada sekonder osteosarkom gelişir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir