Skip to main content

Dermatoloji – Göz – KBB – Ortapedi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              KIRIK ve ÇIKIKLAR

Erken Kırık Komplikasyonları:

1- Yağ embolisi

2- Gazlı gangren

3- Tetanoz

4- Hemorajik şok

5- O.M.

6- Kompartman send.

7- Damar sinir yaralanmaları

8- Posttravmatik reflex distrofi (sudeck atrofi)

Geç Kırık Komplikasyonları:

1- Kaynamama (Kaynamamasının en sık nedeni yetersiz redüksiyondur.)

2- Kusurlu kaynama

3- Büyüme kusurları

4- Avasküler nevroz

5- Osteoartroz

6- Myozitis ossifikans

7- Geç sinir paralizileri

YAĞ EMBOLİSİ SENDROMU

Uzun kemik kırıkları veya major travmadan sonra  dolaşımda  yağ embolilerinin bulunmasına  yağ embolisi , bunun klinik belirtiler  vermesinede yağ embolisi sendromu denir.

                Akciğerde ARDS benzeri tablo oluşturur.

DIC oluşturduğu için deride tüketim koagulopatisine bağlı peteşi ve purpuralar bulunur.

YAĞ EMBOLİSİ

KOMPARTMAN SENDROMU

Tanım:

Osseofasial yapılarla sınırlandırılmış içinde kas, nörovasküler yapıları içeren bölmelere kompartman denir.

Kompartman içinde artmış basınca bağlı olarak perfüzyon bozukluğu sonucu iskemi gelişmesine kompartman sendromu denir.

 

Etyoloji:

           Travma (kırık, ödem, hematom), Tümör, Yanık , Yılan sokması, Anjionörotik ödem

 Kompartmanlar:

                Ön kol fleksör, extansör; bacak ant.,  med., derin post., yüzeysel post., en sık görülen yerlerdir.

Klinik:

Kompartman içi basınç 30 mmHg’yi aşınca venöz konjesyon olur. Arterioler spazma bağlı iskemi gelişir. İlk belirti derin şiddetli ağrıdır. Bu ağrı basit analjezikler ve immobilizasyonla geçmez.

Erken dönemde spazm arterioler düzeyde olduğu için nabız alınabilir.

           İleri dönemde 5P belirtisi ortaya çıkar.

           Bu nedenle erken dönemde distalde nabız alınması  kompartman sendromunu ekarte ettirmez.

Tedavi:

           Acil olarak cerrahi dekompresyon gerekir bu amaçla fasiotomi uygulanır.

VOLKMAN İSKEMİK KONTRAKTÜRÜ

Ön kol volar yüzünün kompartman sendromu sonucu gelişen bir deformitedir.

Genellikle 10 yaşın altındaki çocuklarda görülür.

Etyolojisi:

Kırık ve çıkıkda olan arteriel yaralanma: Özellikle suprakondiler humerus kırıklarında ön kolda kan akımını engelleyen sıkı alçı ve sargılar, arteriel emboli, ilaç extravazasyonu

VOLKMAN İSKEMİK

Klinik:

Travmadan birkaç saat sonra ön kolda derin  şiddetli  bir ağrıyla başlar.

Volar  yüzde ısı atışı, şişlik, kızarıklık  vardır. Parmakların extansiyonu ile ağrı artar. Nabız alınır.

Birkaç gün sonra fleksör kaslarda  ve elin intrinsik kasları paralize olur, radial  ve ulnar sinir dermatomunda duyu azalır.

Ön kolun volar yüzü sertleşir  ve 5P bulgusu ortaya çıka

 Pain (ağrı), Pulselesness (nabızsızlık),  Pallor (solukluk), Parestezi, Paralizi.

Kontraktür döneminde pençe el oluşur.

Tedavi:

           Akut dönemde acil olarak cerrahi dekompresyon yapılır.

Geç dönemde kontraktür düzeltilmeye çalışılır.

Sudeck Artofisi (Refleks Sempatik Distrofi)

Travma, cerrahi, lokal veya sistemik hastalıkları takiben, el veya ayakta ağrı, şişlik, renk değişikliği ve eklemde sertlikle karakterize vazomotor fonksiyon bozukluğudur.

Travma, reflex yolla büyük arterlerde değişiklik yapmadan terminal arterlerde devamlı vazospazma neden olur.         

El ve ayakta şişme, hassasiyet, soğukluk, terleme, siyanoz ve hareket kısıtlılığı vardır. Radyolojide “benekli osteoporoz görünümü” vardır.

 

Tedavi:

Sempatik blok, sempatolitik ilaçlar.

VERTEBRA KIRIK VE ÇIKIKLARI

Servikal Bölge

Servikal bölgenin özel kırıkları.

           C1 kırığı  (Jefferson kırığı): Başa darbe gelmesiyle C1’de burst (patlama) kırığı oluşmasıdır. Genelde nörolojik kayıp, boyun ağrısı ve sertliği vardır. 3 aylık halo-alçı uygulanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir