Skip to main content

Dermatoloji – Göz – KBB – Ortapedi

Etyoloji:

Emosyonel stresler, ilaçlar (tiazid, ACE inhibitörleri, penisilamin, antimalaryaller) presipite eder.

                      HIV, Hepatit (C) enfeksiyonları ve otoimmün hastalıklarla (ülseratif kolit, diabetus mellitus, myastinea gravis, primer bilier siroz) birlikteliği sıktır.

KLİNİK

Deri, tırnak ve mukozaları tutar.

Deri:

Elementer lezyonu üzeri düz, poligonal, mor renkli, parlak, aşırı kaşıntılı papüldür.

Genelde bilateral simetrik, fleksör yüzlerdedir.

En sık el ve ayak bileklerinde görülür. Koebner (+)’dir.

Üzerinde Wickman stria vardır.

Hipertrofik (en sık), atrofik, aktinik, erozif, büllöz tiplerde olabilir.

Scalpte skatrisyel alopesi yapar.

 

Mukoza:

2/3 vakada tutulur.
Ağızda bukkal mukozada ağrılı gri retiküler plak yapar.
Bu lezyon premaligndir. Üzerinde SCC gelişebilir.
Glans penis, vulva vajen de tutulabilir.

Tırnak:

%10 vakada tutulur.
Subungual hiperkeratoz, pterygium (katlantı), onikoliz olabilir.

Tırnak

Histoloji:

                   Hiperkeratoz

Bazal hücrelerde vakuoler dejenerasyon

Keratinositlerde kolloid dejenerasyon (civatte bodies) . Bunlar apopitozis sonucu oluşur.

Dermo-epidermal bieşkede bant şeklinde infiltrasyon

 civatte bodies

Tedavi:

Kortikosteroid, retinoid, PUVA, dapson, siklosporin.,

 

PİTRİAZİS ROSEA

Pitriazis rosea madolyan lezyon yapar. Bazen epidemiler yapabilir. Viral etiyoloji (HHV-6) sorumlu tutulmuştur.

Özellikle sırt ve gövdede çam ağacı dağılımında döküntülü lezyonlar yapar. Kaşıntı olmaz. Tedavide topikal kortikosteroidler kullanılır.

     PİTRİAZİS ROSEA                              

                                           BÜLLOZ HASTALIKLAR

Subkorneal yerleşimli büller: Nikolsky (+)’dir.

Büllöz impetigo
SSSS (Ritter hastalığı)
Miliaria crystalina
impetigo herpetiformis

 

İntraepidermal yerleşimli büller:Nikolsky (+)’dir.

HSV
Zona zoster
 Pemfigus vulgaris
 Akut ekzema

Subepidermal yerleşimli büller: Nikolsky (-) ’dir.

Büllöz pemfigoid
 Stevens – Johnson sendromu
Dermatitis herpetiformis
Herpes gestationis

 Nikolsky

PEMFİGUS

50-60 yaşta fazladır.

Erkek ve Kadında görülme sıklığı eşittir.

                    Epidermiste desmozomlara karşı gelişen IgG yapıda otoantikorlar vardır.  Diğer otoimmun hastalıklarla birliktelik sıktır.

Sınıflama:

P. Vulgaris:

En sık görülen formdur. Nikolsky (+)’dir.

Alttaki deri normaldir, eritem-inflamasyon yoktur.

Kaşıntı yoktur.

Mukoza tutulumu hemen her hastada vardır.

Mukozalarda erozyon oluşturur.

Skar bırakmaz.

P. foliaceus:

Subkorneal bül formasyonu gösterir.

Veziküller vücut yüzeyini %90’ından fazlasını kapsar.

Ağız lezyonu çok nadirdir.

Nikolski fenomeni (+)’tir.

 

PEMFİGUS

Tanı :

İmmun floresan: dokuda bal peteği tarzı boyanma olur.

Tzanck testi, akantolizi gösterir. Herpes ve zonadada (+)’dir.

 

PEMFİGUS 1

Tedavi:

Sistemik steroid ve immünosüpresif ilaçlarlardır.

Tedaviye en geç ağız mukozasındaki lezyonlar cevap verir.

BÜLLÖZ PEMFİGOİD

BÜLLÖZ PEMFİGOİD

 

Klinik

50 yaşın üstünde, extremitelerin flexör yüzlerinde; büyük, gergin kolay patlamayan büllerle karakterize bir hastalıktır.

                    Büller subepidermal yerleşim gösterir.

Bazal membran boyunca lineer IgG depolanması vardır. Hemidesmozom karşı antikor gelişir.

                    Ağız mukozası tutulumu çok nadirdir.

50 yaş

Tedavi:

Steroid, metotreksat ve siklofosfamid

DERMATİTİS HERPETİFORMİS

30 yaşlarında erkeklerde görülür.

Diz ve dirsek extansör yüzleri, sakral bölge, sırt ve saçlı deride, simetrik kaşıntılı, papüloveziküler lezyonlar görülür.

Nikolski belirtisi (-)’tir.

Gluten enteropatisiyle beraber görülür.

                   Biyopside dermal papillada ve dermo-epidermal bileşkede IgA ve nötrofil, eozinofil depolanması görülür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir