Skip to main content

Dermatoloji – Göz – KBB – Ortapedi

Daha sonra, çocuk kalçasını hareket ettirme yeteneğini kısmen kaybedebilir. Bacak genellikle dışa doğru döner. Bu bacak diğerinden daha kısa görülebilir. Çocuk oyun oynayamaz veya eğilerek ayakkabılarını bağlamak gibi bazı basit işleri yerine getiremez.

Belirtiler yavaş veya hızlı olarak ilerleyebilir. Sabit olmayan kaymada çocuğun şiddetli ağrısı vardır. Ağrı kırık varmışçasına şiddetlidir. Çocuk bu bacağını hareket ettiremez. Eğer sabit olmayan kaymadan şüphe ediliyorsa bacak hareket etmeye zorlanmamalıdır. Zorlama kaymayı daha da artırabilir.

Tedavi:

Tedavisi genellikle ameliyatla mümkündür. Bu tedavinin sonuçları çok iyidir, tedavi edilmeyen hastalarda kalça eklemi beslenmesi bozulabilir, veya kıkırdak yapı dejenere olur (kondrolizis)

2- KOHLER HASTALIĞI

3-5 yaş arasında, tarsal naviküler kemiğin avaskuler nekrozudur.

Ayakta ağrı ve şişlik vardır.

Grafide naviküler kemikte skleroz, fragmantasyon ve yassılaşma vardır.

KOHLER

3- OSGOOD-SCHLATTER HASTALIĞI

Tüberositas tibianın avaskuler nekrozu olup, 11-13 yaşlarında erkeklerde sık görülür.

Ağrı vardır ama diz hareketinde kısıtlama.

Radyolojik olarak tüberositas tibiada uzama, fragmantasyon ve  pateller ligamentte kemik oluşumu vardır.

4- FREİBERG HASTALIĞI

2. Metastars başının avaskuler nekrozu olup,

13 yaşlarında kızlarda görülür.

Radyolojik olarak tutulan kemikte yassılaşma, dansite artışı ve fragmantasyon vardır.  Şikayetler ayak ağrısı ve şişliktir.

FREİBERG

5- SEVER HASTALIĞI:

Kalkaneus posteriorun avskuler nekrozudur.

Aşilin kalkaneus yapışma yerinde ağrı ve hassasiyet vardır.

6- KİENBOCK HASTALIĞI:

Lunat kemiğin avaskuler nekrozudur. El ağrısı oluşturu.

KİENBOCK

 

7- SCHUERMANN HASTALIĞI (ADÖLESAN KİFOZU):

Alt torasik ve nadiren üst lumbar vertebralarda öne doğru kamalaşma olmasıdır.

Limbus avaskuler nekrozudur.

Ağrılı kifoz oluşur.

SCHUERMANN

 

Tedavi:

Egzersiz ve korse  verilir.

                                            OSTEOKONDRİTİS DİSSEKANS

Eklem kıkırdağının altındaki kemikle beraber normal yerinden ayrılıp eklem içine düşmesidir.

En sık dizde görülür (En sık femur medial kondiler)

Dizde ağrı, şişlik ve kitlenme olur. (eklem faresi)

Artroskobik çıkarılır.

         OSTEOKONDRİTİS

                  KEMİK VE EKLEM ENFEKSİYON HASTALIKLARI

    Akut Osteomiyelit

Kemik ve kemik iliğinin hematojen yolla gelen pyojeri bakterilerle olan iltihabına denir. Daha çok çocuklarda ve erkeklerde kızlardan 3-4 kat fazla görülür. Genelde büyüyen uzun kemiklerin metafizine yerleşir.

Etyolojide en sık Staf aureus bulunur. Daha az olarak streptokok, pnömokok, salmonella ve E.coli neden olabilir. Orak hücreli anemisi olanlarda salmonella enfeksiyonu spesifik olarak görülür.

 

 

Klinik Bulgular

En çok femur alt ve tibia üst uç metafizinde meydana gelir. İlk ve en önemli belirti devamlı ve şiddetli ağrıdır. Ağrı hareketle artar. İlk 24 saatte septisemiye bağlı sistemik bulgular vardır. İlerledikçe ateş yüksekliği, titreme, bulantı ve kusma olur. Alt ekstremitelerde antaljik topallama görülür.

Daha sonra yumuşak doku şişliği, kızarıklık ve lokal ısı artışı meydana gelir. Ekleme komşu kaslarda koruyucu spazm vardır ve eklem en rahat pozisyonda tutulur. Bu yüzden eklem genelde fleksiyondadır.

Laboratuar Bulguları

Polimorfonükleer lökosit artışı, sedimentasyon yüksekliği, pozitif kan kültürü ve aspirasyon mayinde bakteri tespitidir.

Radyoloji

İlk 10 günde kemikte radyolojik değişiklik yoktur. 2. haftadan sonra periostal reaksiyon görülür. İlk 10 günde tanı Ga-67 işaretli lokosit sintigrafisi ile konulabilir.

 

Ga-67 işaretli

Kesin tanı:

Aspirasyon mayisinden kültür yapılması ile konur.

 

Kronik Osteomyelit

Genellikle akut osteomiyelitin yetersiz tedavisi sonucu meydana gelir. Bundan başka açık kırıklarda veya kemik ameliyatlarında kemiğin direkt olarak dışarıdan bakteri ile enfeksiyonuna bağlı gelişir. Brodie absesisi ve Garre’nin skleroz osteomiyeliti kronik osteomyelit formlarıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir