Skip to main content

Dermatoloji – Göz – KBB – Ortapedi

Uzun kemiklerin enine büyümesi ise periosteumdan osteoblastların farklılaşmasıile gerçekleşir (perikondral kemikleşme).

2. İntramembranöz kemikleşme:

 Yassı kemikler bu yol ile oluşurlar.

 Mezenşim hücrelerinin (kök hücre) doğrudan osteoblastlara farklılanmasıyla oluşur.

                      DOŞUŞTAN KALÇA DİSPLAZİSİ

Patoloji:

1. Patolojik bulgular

Doğumda eklemlerde gevşeklikler vardır.

2. Bulgular

Asetabulum derinliği düşer Femur başı yuvarlaklığını kaybeder

Kapsül ve ligament uzar,

kapsül kum saati görünümü alır

Femur başı, asetabulumun lateral – süperioruna yerleşir

Femur boynunda anteversiyon açısı yüksektir

 DOŞUŞTAN KALÇA DİSPLAZİSİ

KLİNİK BULGULAR

A) Yenidoğan:

                       Ortolani- Barlow testleri pozitiftir, kalça ve diz flexiyondayken, abdüksiyon ve addüksiyon hareketleri yapılırsa klik sesi duyulur.

 

B) Süt Çocuğunda:

Pili asimetrisi (Peter-Bade belirtisi). Uyluk deri pilileride asimetri vardır.

Galeazzi-Allis bulgusu (Cetvel belirtisi): Kalça ve diz flexiyonda iken bir diz aşağıda kalır

Geç yürüme

Ayakta durmada gecikme

Bir bacakta kısalık

                   PİSTON ARAZI: Çıkık taraf kalça flexiyon ve addüksiyonda iken femur dizden kavranarak aşağı-yukarı itildiğinde femurun aşağı ve yukarı hareket ettiği görülür.

 

piston

C) Yürüyen Çocukta:

Pelvis öne çıkıktır ve lumbal lordoz artmıştır.
Osteoartrite
sekonder ağrı ve hareket kısıtlılığı
Trendelenburg arazı çıkık taraf üzerinde duran hastada, kalça sağlam tarafa düşer, omurga çıkık  tarafa eğilir.

Tanı

                 İlk 6 ayda USG

6 ay sonra X-ray

TEDAVİ

Yenidoğanda:

Femur başının asetabuluma yönlendirilmesi için kalçaların abdüksiyon pozisyonda tutulması sağlanır

Bol ara bezi verilir, Von Rosen cihazı, pelvik bandaj, alçı verilir
.

yeni doğan

 

                                      OSTEOKONDROZLAR

 

Ossofikasyon merkezlerinin bilinmeyen nedenlerle gelişen avasküler nekrozlardır. Birçok klinik tipi vardır.

1- PERTHES-CALVE LEGG HASTALIĞI

Femur başının (epifizinin) avaskuler nekrozu olup, etiyolojide en sık travmanın rol aldığı düşünülen, 4-8 yaşlarında erkeklerde daha sık görülen bir hastalıktır.

Kalça ağrısı ile semptom verir.

Tanı

            MR

Geç evrede X-ray

 Geç evrede X-ray

Tedavi

            Konsevatif

            Osteotomi

NOT:

Avaskuler Nekroz Sebepleri:

Primer veya idiopatik

Sekonder sebepler

Travma

Kortikosteroid kullanımı veya Cushing sndromu

Alkol

SLE veya diğer romatolojik hastalıklar

Hematolojik hastalıklar (Orak hücreli anemi)

Hiperlipidemi, gut gibi metabolih hastalıklar

İnfeksiyon (Septik artrit, HIV)

Böbrek nakli

Radiation terapisi

Gaucher hastalığı

Kemik iliğini infitre eden malign hastalıklar

Caisson hastalığı

Gebelik

Bisphosphonate kullanımı

 

NOT:

EPİFİZ KAYMASI

Tanım:

Kalça eklemi büyüme çağında erişkinlerden farklı olarak büyüme kıkırdağına sahiptir ve büyüme buradan olur. Femur başı epifiz kayması, femur büyüyen ucunun (epifiz) kemiğin gövdesi üzerinde kayması ile oluşur. Tek veya iki kalçada birden olabilir. 11-16 yaşlardaki özellikle erkek çocuklarda kalça ağrısı ve topallama şikayeti ile başlar.

 

EPİFİZ KAYMASI

Tipleri:

Eğer çocuk yardımsız veya yardımla yürüyebiliyorsa epifiz kayması sabittir kayma ilerlemeyecek demektir. Vakaların %90’ından fazlası sabittir.

Yardımla bile yürüyemeyen hastalarda epifiz kayması sabit değildir. Bu tür kayma genellikle spor yaralanması ya da düşme gibi bir travmayı takiben ortaya çıkar. Düşme nedeniyle sabit kayma sabit olmayan kaymaya da dönüşebilir.

Semptomlar:

Sabit kaymada çocukta istirahatla düzelebilen kalça ekleminde tutukluk ortaya çıkar. Bir süre sonra bu sertlik yürürken aksamaya neden olabilir ve gelip geçen ağrılar başlayabilir. Ağrının kalçada olması gerekmez; kasıkta, uylukta veya dizde hissedilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir