Skip to main content

Dermatoloji – Göz – KBB – Ortapedi

5- Papillomlar

Selim lezyonlar olmalarına rağmen, rekürrens sık olduğu için kesin bir tedavisi yoktur.

Genellikle 2-4 yaşlarında başlar ve 30 yaşından sonra ender görülürler.

Hastaların bir kısmında trakeaözofajial lezyonlar da izlenir. En sık vokal kordların 1/3 arka kısmında görülür.

Özellikle HPV 6 ve 11 en sık izole edilen tiplerdir.

 

6- Vokal Proçes Granülomları

Genellikle entübasyon gibi bir travma öyküsü vardır. Sıklıkla erkeklerde ve gastroözofajial reflü ile beraber görülür.

                            LARENKSİN MALİGN LEZYONLARI

Larenks kanserleri genellikle düşük sosyoekonomik düzeyden gelen 60-70’li yaşlardaki erkeklerde görülür.

Larenksde en sık görülen skuamöz hücreli karsinomdur ve bu da sigara ve alkol tüketimi ile yakından ilgilidir.

Larenksdeki tükrük bezi tümörlerinden en sık görülenleri adenoid kist karsinomu ve

mukoepidermoid karsinomdur.

Larenks sarkomu oldukça nadirdir. En sık formu kondrosarkomdur. En sık krikoid kıkırdakta görülür ve kalsifıkasyonlara neden olabilir.

Larenks Karsinomu Risk Faktörleri

GÖR

Sigara ve alkol (Beraber olduklarında kanser oluşturma potansiyelleri artar)

Human papilloma virüs (Toksik maddeler (asbest, hardal gazı gibi)

Malnutrisyon

Radyasyon (özellikle boyun çevresine)

Semptom

Glottik kanserlerde, vokal kordlardaki tutuluma bağlı olarak seste kabalaşma erken dönemde izlenir ve hastalar daha erken evrelerde yakalanabilir.

 

Tanı

İndirekt Laringoskopi

Nazal Endoskopik biopsi

Evreleme

PET-CT

Boyun lenf bezi İAB

Prognoz

En sık larinks kanseri glottik yerleşimlidir. Bu bölgede reinke mesafesinde lenfatik dolaşımın olmaması metastazı zorlaştırır. Bu nedenle glottik kanserler daha iyi prognozlu olarak düşünülür.

Buna karşılık supraglottik kanserlerde yutma zorluğu, solunum problemleri ve aspirasyon şikayetleri ön plandadır ve bu hastalar doktora daha geç başvururlar.

Supraglottik bölgedeki zengin lenfatik drenaj sebebi ile metastazlar çok daha kolay

meydana gelir. Ses düzensizlikleri daha çok glottik kanserlerde izlenirken, boğuk ses supraglottik kanserlerde yaygındır.

Tedavi

Cerrahi

Radyoterapi

 

 

 

 

                                                    BOYUN KİTLELERİ


A-Orta Hatta yer alan boyun kitleleri:

Tiroglossal kist:

Boynun en sık kongenital kitlesi-kistidir.

Enfekte olup fistülüze olabilir, en sık CA’ya: dönen kong. boyun kitlesidir.

Dil kökünden gelişir ve yutkunma ile, dilin dışarı çıkarılması sırasında hareket eder.

Dermoid kist:

 Skuamöz epitelle çevrili içlerinde saç, kıl, ter ve yağ bezleri bulunur.

çoğunlukla çene altındadır.

Ağrısızdır.

Laringosel:

Ventrikülis laringis mukozasında bir hava kisti oluşumudur.

Kist valsalva manevrasında öksürme boyunda büyüyen kitle, yutkunma larinksle beraber yukarı çekilir. Basmakla kitle küçülür.

 

B-Lateralde yer alan boyun kitleleri

Brankial kist:

Branşial yarığın kapanamaması sonucu gelişir.

Mezodermal, endodermal ve ekdoderm kökenli dokular içerir.

Ağrısız, mobil, genelde yumuşak ve üzeri düz kitlelerdir.

Fistülüze olabilir (farinkse), fistül ağzı sıkıldığında pis kokulu sıvı boşalır.

Fistülüze

Kistik higroma (lenfanjioma):

Boyun lenfatiklerinin benignitesidir.

Translüminasyon veren, içi şeffaf bir mai ile dolu USG’de teşhis edilen kitledir.

Karotise, trakeaya ve sempatik pleksusa (Horner Sendromu) basabilir

 

                                        VERTİGO

A) Santral kökenli Vertigolar (korteks, serebellum ve beyin sapı);

Nedenleri;

Vertebrobasiller yetmezlik
Beyin sapında vestibular nükleusun transient iskemisi
Akustik nörinom: Konuşulan kelimeleri ayırtetme güçlüğü ve tek bir ton sesi duymama klasik semptomdur. MR ile tanı konur. Tedavi cerrahi, sterotaksik radyoterapi (gama knife)

Kompleks parsiel nöbetler
Basilar migren
Multipl skleroz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir