Skip to main content

Dermatoloji – Göz – KBB – Ortapedi

3 tipi vardır:

1- Keratinize skuamöz hücreli karsinom,

2- Nonkeratinize skuamöz karsinom,

3- Indiferansiye karsinom.

Indiferansiye karsinom:

En sık görülen, en iyi prognozlu, radyosensitivitesi en yüksek olan, EBV ile ilişkili tiptir.

Erkenden posterior servikal lenf nodlarına metastaz yapar.

Semptom ve bulgular:

Posterior servikal üçgende ağrısız LAP sıklıkla ilk bulgudur.

Tek taraflı iletim tipi işitme kaybı.

Orta kulakta sıvı birikimi ve seröz otit olabilir.

Tedavi

Radyoterapi

                                    LARİNKS PATOLOJİLERİ

AKUT LARİNKS HASTALIKLARI

Epiglotit :

Etken Hemofilus influenza-B dir.

Epiglottisin ciddi ödemi laringeal pasajı kapatmıştır.

Çok ani başlangıçlıdır.

Yüksek ateş ve belirgin dispne stridor (çocuk oturur ve öne doğru eğilir pozisyondadır) vardır.

Disfaji nedeniyle tükrüğünü yutamaz ve ağız kenarlarından akar.

 

Tedavi:

Hava yolunun açık tutulması

Sefotaksim, seftriakson, ampisilin-sulbaktam

Kurup:

Etken Para influenza tip 3

1-2 gün içinde başlar, laringeal ödeme ek olarak koyu bir sekresyonla trakea ve küçük hava yollarında tıkanma söz konusudur.

Ateş yüksekliği çok belirgin değildir, geceleri olan havlar tarzda öksürük vardır.

Dispne belirgindir (hırıltılı ve interkostal çekilmeli), çocuk yatar pozisyondadır.

X-ray de larenks “ip” şeklini almıştır (kalem bulgusu )

Tedavi:

Nebulize epinefrin

İM dexametazon, inhale budesonid

Akut larenjit:

Etken viraldir.

Paroksismal kuru öksürük krizleri, dispne, ateş, ses kısıklığı, kaba sesle ağlama vardır.

Tedavi

NSAI

                                  LARENKSİN BENİGN LEZYONLARI

Larenksin benign lezyonlarının ilk bulgusu genellikle disfonidir (=ses kalınlaşması). Disfoni görülen genç ve çocuklarda ilk olarak vokal kord nodülü ve juvenil papillom düşünülmeli iken, yaşlı hastalarda ilk olarak malignensi akla gelmelidir.

Larenksin benign lezyonları genellikle fono travma (tekrarlayan vokal kord travmaları) sonucu ortaya çıkarlar.

Fono travma oluştuğunda, lamina propria ya da bazal membrandaki tamir esnasında bu lezyonlar ortaya çıkar. Bu mekanizma ile ortaya çıkanlar vokal kord nodülleri, poliplerin bir kısmı ve Reinke ödemidir.

 

 

1- Vokal Kord Nodülleri

Sıklıkla çocuklarda ve sesini profesyonel olarak kullananlarda görülür.

Sesin kötüye kullanılması hikayesi genellikle vardır.

Vokal kordlarda beyaz renkli bilateral lezyonlar olarak kendini belli eder.

Vokal kord nodülleri ve vokal kord polipleri, kord vokallerin en sık ön 1/3 ön kısmında görülür.

Tedavi

Konuşma terapisi, mikrolarengoskopi (tanı ve tedavi amacı ile) ve cerrahi eksizyon uygulanır.

 

2- Vokal Kord Polipleri

Genellikle unilateral pediküllü lezyonlardır. Sigara ve sesin kötü kullanımı ile ilgilidirler.

En sık erkeklerde görülür.

Tedavide mikrolarengoskopi ve eksizyon kullanılır.

3- Reinke Ödemi

Etyolojisi tam olarak bilinmemesine rağmen yoğun ses kullanımı ve sigara içiminin yarattığı kronik irritasyon ile ilişkilidir. Temelde vokal kordların “şişmesi” söz konusudur. Vokal kordlarda yaygın bilateral polipoid lezyonlar olarak kendini belli eder.

Epiglot ve glottis nonkeratinize çok katlı yassı epitel ile döşelidir. Buna karşılı larenksin kalan bölgeleri solunum epiteli (silialı tek katlı prizmatik epitel) ile kaplıdır.

Reinke ödemi, glottisteki (gerçek vokal kordlar üzerindeki) nonkeratinize çok katlı yassı epitel ile kas tabakası arasındaki bölgede olur ve burada lenf dolaşımı yoktur.

4- Laringeal Kistler

İntrakordal olanları genellikle vokal kordların 1/3 orta kısmına yerleşir.

Disfoni her zaman görülmezken, disfaji ve boğazda takılma hissi görülebilir.

Laringeal kistler mukus retansiyon kistleri ya da epidermoid kistler olabilirler.

Tedavide eksizyon yapılır.

Laringeal

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir