Skip to main content

Dermatoloji – Göz – KBB – Ortapedi

Weber

 

Rinne testi:

              Diyapozon önce mastoid kemik üzerine konularak hastanın sesi algılaması değerlendirilir. Kişi kemik yolu ile duyuyor ise iç kulağı sağlamdır.

Daha sonra mastoid kemik üzerinden duyma bittiğinde, diyapozon kulak önüne konur. Normalde hava iletimi kemik iletimin­den daha uzundur.

             Kemik iletimi hava iletiminden daha uzun tespit edilirse hastada o kulakta iletim tipinde bir patolojinin lehine değerlendirilir.

              Kemik iletimi çok kısalmış veya alınamıyor ise o kulakta sinirsel tipte bir işitme kaybının lehine değerlendirilir.

 

Rinne

A)SENSORİNORAL İŞİTME KAYBI SEBEPLERİ

Herediter; akraba evlilikleri

Konjenital; annede rubella, sfiliz, viral enfeksiyonlar (TORCH)
Kr. Otitis media

                   Travma

                   İlaçlar; aminoglikozidler, furosemid, kinin, klorakin, sisplatin, diüretikler

                   Presbiakuzi; yaşa bağlı, bilateral simetrik sensorinöral işitme kaybıdır.

Yüksek gürültü 4000Hz frekans ve üstündeki gürültüler

Akustik nörinoma

Endolenfatik hidrops = meniere Hastalığı

 

MENİERE HASTALIĞI

Klinik

Genelde tek taraflı (%80), fluktuan ve progresif sensorinoral işitme kaybı vardır.

Vertigo atakları arasında işitme iyidir.

Hastalarda Rekruitment (ses intoleransı) vardır.

Tinnitus devamlıdır.

Vertigo atakları; ani başlangıçlı ve kusma ile birliktedir.

Kulakta dolgunluk-basınç hissi

Tedavide;

            Fenotiazin grubu Antipsikotikler : antikolinerjik ve antihistaminiktirler, kuvvetli vestibuler depresan etkileri vardır. Cinnerazin, proklorperazin, meclizin bu gruptandır.

            Scopalamin : antikolinerjik ve vestibuler inhibitördür.

Dimenhidrinat : SSS ye geçen birinci kuşak antihistaminiktir.Antikolinerjik etkileri nedeniyle vertigo tedavisinde kullanılır.

            Tuzsuz ve potasyum destekli diet, Asetozolamid

            Betahistidin (histamin analoğu)

Cerrahi :

labirentektomi,endolenf drenajı, cochleostomi uygulanır.

 

 

B) İLETİM TİPİ İŞİTME KAYIPLARI:

Dış kulaktan itibaren kokleanın nöroepite­lial hücrelerine kadar oluşan patolojiler iletim tipi işitme kayıplarına neden olurlar.

Dış kulak yolunun konjenital veya akkiz atrezisi

 Dış kulak yolunu dolduran buşon,

 Dış kulak yolunu dolduran polip ve tü­mörler,

                     Ekzostoz

                   Büllöz mirinjit: Kulak zarının fibröz ve epitelyal tabakası arasında bül teşekkülüdür.  Bül açılır.   Kulak yolu temiz tutulur.                    Mikoplazma etkendir.

Kulak zarı perforasyonları

Akut süpüratif otitis media,

Kronik otitis media,

Sekretuar otitis media,

Kemikcik zincirde nekroz ve lüksasyon yapan patolojiler,

                    Kemikcik zincirde fiksasyon yapan pa­tolojiler (timpanoskleroz ve otoskle­roz). Otoskleroz labirent kapsülünün primer hastalığıdır.

 

OTOSKLEROZ

                    Stapes tabanı­nın fiksasyonu sonucu iletim tipi işitme kaybı ile karakterizedir.

İletim tipi işitme kaybı olan bir hastada östaki patent ve işitme kaybını izah edebilecek başka bir patoloji tesbit edile­miyor ise klinik olarak otoskleroz düşünülmeli­dir.

                   Otosklerozun oluşmasında flor eksikliği, çinko eksikliği ve ailevi geçiş vardır.

Vü­cutta hormon değişikliklerinin olduğu puberte; menapoz ve hamilelik dönemlerinde hastalığın aktive olması hormonlarla da ilişkili olabilece­ğini düşündürmektedir.

Progresif seyir gösteren iletim tipi veya mikst tipteki işitme kaybı hastalığın en önemli semptom ve bulgusudur.

Kemik iletimi fazla olduğundan  hastalar alçak sesli konuşur buna Willis parakuzisi denir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir