Skip to main content

Dermatoloji – Göz – KBB – Ortapedi

Tedavide refraksiyon kusuru düzeltilir, ortoptik tedavi (egzersiz ve prizmalar) ile şaşı olan gözün çalıştırılması sağlanır.Ayrıca cerrahi uygulama ve botoks uygulaması yapılabilir.

                                                       GLOKOM

Normal intraoküler basınç aplanasyon tonometrisi ile 15.4±5 mm Hg dır.

Humor aköz intraoküler basınç oluşmasında ve regulasyonunda önemlidir.

Humor aquosus silyer processten salgılanır.

 

 

 

 

 

 

KAPALI AÇILI GLOKOM

Gözün içindeki aközün dışa akımının ani olarak tıkanması ile birlikte, göz içi basıncının ani olarak sıklıkla tek taraflı olarak artması, ağrı ve ağır görme kaybıyla ortaya çıkan durumdur.

Akut kriz ani görme kaybı, gözde zonklayıcı tarzda ani bir ağrı ile ortaya çıkar.

Bulantı ve kusma sıklıkla beraber görülür.

                    Üst göz kapağında ödem, göz yaşarması, kornea çevresindeki kazarıklık, göz küresini saran konjunktivada kızarıklık, bir ölçüde genişlemiş ve hareketsiz bir gözbebeği bulunur.

Göziçi basıncı oldukça yüksektir (70 mm-Hg üzerinde çıkabilir).

Belirtiler tıbbi tedaviden sonra kaybolur, fakat tekrar edebilir.

Tedavide

Osmotik ajanlar (mannitol, oral gliserol..)

Asetozolamid

Pilokarpin

Beta blokerler

Eğer 60 mmHg’nin altına basınç düşürülmezse optik atrofiyi engellemek için hemen periferik iridektomi yapılır.

 

AÇIK AÇILI GLOKOM

En sık görülen glokom tipidir.

Humor akoz yapımı artmış veya drenajı yeterli değildir. İrodokorneal açı normaldir.

Sıklıkla sessiz seyreder, en sonunda göme alanında kayıp ve körlük gelişir. ,

Optik disk cupping artmıştır. Cup-optik disk oranı 2.0 üzerindedir.

GLOKOM

 

Tedavi:

Beta bloker damla (timolol, betaksolol, carteolol, levobunolol, metipranolol)

Alfa-2 agonist: Brimonidine, apraclonidine

Karbonik anhidraz inhibitörleri (dorsolamid, brinzolamide)

PGF (latanoprost , bimatoprost, travoprost)

Lazer periferal iridotomi, cerrahi periferal iridotomi

Laser trabekuloplasti, trabekulektomi

 

 

 

SEKONDER GLOKOM

Göz içindeki bir hastalığa sekonder olarak meydana gelen glokomdur. Uveit, göz travması, kortikosteroid tedavisine bağlı gelişebilir.

KONJENİTAL GLOKOM

Primer infantil glokom

Konjenital glokomun en sık tipidir.

Trabekül disgenezisi vardır.

                   Lakrimasyon, fotofobi, blefarospazm kornea ödemi, kornea çapının artması (Buftalmus), optik disk çukurlaşması ve atrofisi görülür.

 

 

 

 

 

 

                 KULAK, BURUN, BOĞAZ HASTALIKLARI

                          İŞİTME KAYIPLARI

Ses, kokleaya iki yolla iletilir;

                 1-Hava yolu; dış kulak ve orta kulak yolu ile gelen sesin kokleada endolenfi titreştirmesi.

                 2-Kemik yolu; kafatası kemiklerinin titreşerek, dış ve orta kulağın by-pass edip direk koklea­da endolenfi titreştirmesi,

Diyapozon testleri: iki test vardır;

Weber testi:

Diyapozon maksiller insisivlerin üzerine veya kafada orta hat üzerinde herhan­gi bir yere konulduğunda, vibrasyon her iki kulak tarafından algılanıyor ise Weber orta­da şeklinde tanımlanır.

               Hastanın bir kulağında iletim tipi (conductive) işitme kaybı var ise, ses iletim tipi kayıp olan kulak tarafından daha iyi algılanır.(eksternal seslerin etkisi azaldığı için).

                Bir kulakta sinirsel (sensorineural) tipte işitme kaybı var ise ses sağlam kulağa doğru lateralize olur. Sesin lateralize olduğu yöne göre weber sağa veya sola lateralize olarak değerlendirilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir