Skip to main content

Dermatoloji – Göz – KBB – Ortapedi

                                        DERMATOLOJİDE ELEMANTER LEZYONLAR

A) Primer:

                   Makül: deri ile aynı seviyede, 1 cm’den az çaplı, çevresindeki deriden sadece renk bakımından farklı nonpalpabl lezyon: hipo-hiperpigmente vs.

Patch: 1 cm üstündeki maküler lezyon

Papül: Çapı 1 cm’den küçük sert solid lezyonlardır.

Nodül: Çapı 1 cm üzerindeki sert solid lezyonlardır.

Vezikül: Çapı 0,5 cm altındaki intra veya subepidermal su toplanmasıdır.

Bül: Çapı 0,5 cm üzerindeki intra veya subepidermal su toplanmasıdır.

Püstül: Püy içeren su toplanmasıdır. Vezikül veya bül olabilir.

Plak: birleşmiş papüler lezyonlardır.

B) Sekonder

Kurut: sulantılı elementer lezyonun üzerindeki materyalin kurumasıyla oluşan sert yapı.

Ekskoriasyon: kaşıntı ile epidermisin çizilerek kalkmasıdır.

Erozyon: epidermiste yüzeyel doku kaybı

Likenifikasyon: kaşıntı ile  derinin kabalaşması

Ülser: epidermis ve dermisi içine alan doku kaybı

Skar: ülserlerin ve derin yaraların fibrozisle iyileşmesidir.

Skuam: stratum korneum tabakasının gözle görülür dökülmesidir (kepeklenme)

 

                                               PAPÜLOSKUAMÖZ HASTALIKLAR

PSORİAZİS

Etyoloji:

HLA ile ilişkilidir; en güçlü ilişki HLA Cw6’dır.

Tetik faktörlerden en belirgin olanı travma’dır.

Travma alanlarında lezyonların ortaya çıkmasına KOEBNER fenomeni denir.

Enfeksiyonlarda tetikleyici faktörler olabilir. Beta-hemolitik streptokoklar ve viral enfeksiyonlar rol oynar.

Diğer önemli bir faktör ise ilaçlardır, Lityum, NSAİD, antimalaryaller, sistemik steroid tedavisinin aniden kesilmesi.

Etyoloji

Fizyopatoloji:

Epidermal hiperproliferasyon, turnover düzeyinde artış (normalde 28 gün ken 3-4 güne iner)

Dermiste inflamasyon vardır; bu inflamasyon epidermis içine ilerleyerek munro mikroabselerini oluşturur.

Dermal papilalar ödemlidir. Yukarı epidermise dek uzanırlar. (papillamatozis)

                   Saydam görünen lezyon sert bir cisimle kazınması sonucu oluşan mum lekesi fenomeni denir (psöriazis için patognomoniktir). Papillomatozise bağlı oluşur.

 Fizyopatoloj

Klinik:

Diz, dirsek, saçlı deri, lomber ve sakral bölgeleri tutan simetrik, eritemli, squamlı lezyonlar vardır. Alttaki deride punktat kanamalar izlenir (Auspitz bulgusu).

 

4 şekilde görülebilir.

1- Psöriazis Vulgaris:

En sık tiptir (%90).

Keskin sınırlı eritemli ve lamellöz squamlı, değişik büyüklükte lezyonlardır.

 

2- Eritrodermik psöriazis:

Vücudun %80’inden fazlasının eritem ve squamazyonla kaplı olmasına ERİTRODERMİ denir.

Eritrodermide, hasta ısı kaybeder. Hipotermiye ve ileride kalp yetmezliğine neden olabilir.

3- Püstüler psöriazis:

Tetani, deliryum, konvülziyon, derin ven trombozu, böbrek yetmezliği ve pulmoner emboliye neden olarak fetal olabilir.

       Gebelerde görülen generalize püstüler psöriazise impetigo herpetiformis denir.

4- Artropatik psöriazis:

Asimetrik artrit en sık görülen tipidir.

 

Artropatik psöriazis

TEDAVİ:

A. Topikal

1- Nemlendirici ve keratolitikler ( Asit salisilik asit)
2-Antralin , antimitotik etkilidir

3-Steroidler
4-D3 vitamini. Epidermal proliferasyon ve diferansiasyonunu düzenler.

B. Fototerapi

PUVA, langerhans hücreleri ve natürel killer hücreler üzerinde immünosupresif etki gösterir.

Gebe, emziren kadınlarda, fotosensitif kişilerde, SLE, porfirililerde verilmez.

Katarakt ve deri kanseri gelişebilir.

 

C. Sistemik Tedavi

1- Metotrexat – Antimitotik etkilidir. Kemik iliği ve karaciğer toksiktir.

2- Sentetik retinoikler (Vit A deriveleri) – Epitel proliferasyonu ve diferansiasyonunu düzenler.

3-Siklosporin

 

LİKEN PLANUS

                        Deri ve müköz membranların akut veya kronik kaşıntılı inflamatuar hastalığıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir