Skip to main content

DERİ

Memenin İnflamatuar Ve Enfeksiyöz Hastalıkları

 

  Enfeksiyonlar: Etken sıklıkla staph aureus ya da strep’lardır.

Abse formu sıklıkla laktasyon ile beraberdir ve laktasyonun da genellikle ilk haftalarında meydana gelir. Abseler genelde lokalize, derin invazyon gösteren süpüratif abselerdir ve genellikle multiloküledir.

Cerrahi Drenaj + antib. tedavisi meme absesinin tedavisini oluşturur.

Kronik enfeksiyonlarda nadiren basit mastektomi gerekebilir.

 

  Puerperal Mastit:

Genellikle staph aureus ile oluşur. Bebeğin emmesi sırasında anneye geçer. Meme başında genellikle çatlak vardır süt stazı olur. Memedeki sütün boşaltılması semptomların gerilemesini sağlar. Antb. tedavisi ile mastit geriler.

Mastit sırasında laktasyona devam edilmemelidir, stazı önlemek için meme elle veya pompa ile boşaltılmalıdır.

 

  Süperfisyel ya da Derin Mantar Enfeksiyonları:

Meme parankiminin mantar enf.ları nadiren görülür.            Genellikle blastomikozis ya da sporotirokosis görülür. Çoğunlukla emen bebeğin ağzından anneye geçer.

Nipple ve areolada rekürren abselere neden olur. Kan ile karışık pürülan akıntı meydana gelir.

Blastomikozis tedavisinde amfoterisin B kullanılır. Kütanöz sporotirikozisde iodür kullanılır, ancak sistemik enfeksiyon varsa amfoterisin B kullanılır.

Basit mastektomi ya da quadrantektomi gerekebilir.

  Candida: C. Albicans etkendir.

Lezyondan alınan örneklerde ya da akıntıdan yapılacak incelemede etkenin gösterilmesi ile tanı konur.

Tedavide nistatin ya da amfoterisin B kullanılır. Antibakteriyel ve steroidler kullanılmamalıdır.

 

  Hidradenitis Suppurativa (Köpek Memesi):

Meme ya da aksillada meydana gelir.

Geniş sebase glandların enfeksiyonudur.

Nipple-areola kompleksini tuttuğunda invaziv kanseri taklit edebilir.

Öncelikle enf. Tedavi edilir. Daha sonra lokal ya da genel anestezi altında eksizyon yapılır.

 

  Mondor Hast:

Anterior göğüs duvarı ve memedeki yüzeysel venleri tutan bir tür tromboflebittir.

Genellikle memeye komşu, hassas ve kora benzer yapı kazanmış bir ven vardır.

Sebebi bilinmiyor. Cerrahi girişmler, enf. Proçesleri, stresle ilgili egzessizler (üst ekstremitede) sendromu başlatabilir.

Lateral torasik ven, torakoepigastrik ven, süperfisial epigastrik ven sıklıkla tutulur.

Kendi kendini sınırlayabilen bir hastalıktır. Hasta tipik olarak, göğüs ön duvarında ya da memenin lateral yarısında ani bir ağrı hisseder.

Nadiren bilateral görülür.

Genellikle semptomatik tedavi ile lezyon 2-6 haftada semptomlar geriler. Refrakter hastalarda tutulan ven, proksimal ve distalden bağlanır.

  Jinekomasti:

Erkeklerde kadın tipinde meme bezlerinin olmasıdır.

Fizyolojik Jinekomasti: 3 dönemde olur.

1. Neonotal periyod

2. Adölesan periyod

3. Senilite

Her 3 dönemde de sirkülasyondaki östrojen seviyesinde yükseklik vardır.

  Patoloji: Glandüler ve stromal elemanlarda artış vardır.

Puberte çağında genellikle tek taraflıdır ve 12-15 yaş arasında olur. Yaşlılarda ise genellikle bilateraldir. Jinekomasti etyolojiye bağlı olarak erkeklerde meme karsinomuna predispozisyon hazırlayabilir..

Jinekomasti, obes olmayan kişilerde en az 2 cm.lik subareolar meme dokusunun varlığıdır.

Tanıda US ve mammografi kullanılır.

  Patofizyoloji: Östrojen fazlalığı nedeni ile oluşan jinekomasti testiküler veya non testiküler olabilir.

Hipotiroidi, hipertiroidi, hormonal tedavi, yoğun alkol tüketimi ve sirozda; Östrojen fazlalığına bağlı jinekomasti oluşur.

Yaşlanma ile androjen azlığı oluşur ve yine jinekomasti oluşur.

Sekonder testisküler yetmezlik: Travma, orşit, kriptorsidizm, abdominal ya da genital radyasyon, hidrosel, varikosel, spermatosel gibi nedenleri le oluşabilir.

KBY’de jinekomasti olabilir.

Östrojenik ilaçlar ya da östrogen benzeri aktivite gösteren ilaçlar (dijital, östrojenler, steroidler) jinekomasti yapabilir.

Açlıkta jinekomasti olur.

  Tedavi: Genç erkeklerde en iyi tedavi subareolar mastektomidir.

Yağ nekrozu: Genelde travma ve radyoterapi ile ilişkilidir. Tanıda travma hikayesi belirlenmeye çalışılmalıdır. Kesin tanı biyopsi ile konulur.

Duktal Ektazi: Yaşlı kadınlarda daha sık görülür. Subareolar duktusların dilatasyonu söz konusudur. Meme başı akıntısı, palpabl kitle veya retraksiyona yol açabilir. Tedavide subareolar eksplorasyon ve eksizyon uygulanır.

  Meme Başı Akıntısı:

Meme muayenesi yapılan hastalarda memede kitle şikayetinden sonra ikinci sıklıkta başvuru nedeni hastaların % 4-7’sinde meme başı akıntısıdır.

Meme salgısı üç grupta toplanır. 1) Laktasyon 2) Paralaktasyon 3) Meme başı akıntısı.

Laktasyon, doğumdan sonra anne memesinden süt gelmesidir. Paralaktasyon ise doğumla ilgili olmadan memelerden süt gelmesidir. Puberteden önce, erişkin yaşta ya da menopozdan sonra görülebileceği gibi erkeklerde de olabilir. Yeni doğanda plasentadan geçen anne hormonlarının etkisi ile memelerden süt gelebilir.

Paralaktasyon sebepleri:         -Mens öncesi

-Ooferektomi sonrası

-Korpus luteum kistleri

-Hipofiz ve adrenal tümörleri

-Testis tümörleri

-Siroz

-Idiopatik

Meme başı akıntısı: Meme glandüler epitelinin süt olmayan salgısının meme başından akmasına denir. Gebeliğin son aylarında, memelerin yeni gelişmeye başladığı puberte çağında ve menst. Zamanlarında meme başından akıntı olabilir. Oral kontraseptif alanlarda veya bazı ilaçların alımında (Antipsikotikler gibi) meme başından bilateral seröz akıntı olabilir.

Memeye dışarıdan pozitif basınç ya da meme başına negatif basınç ile oluşan meme başı akıntıları (provake akıntılar) patolojik anlam taşımaz.

Meme başı akıntısının en sık nedeni (% 50) intraduktal papillom, 2. Sıklıkta meme kanseridir. Diğer nedenler arasında fibrokistik hast., duktal ektazi ve inflamasyon gelir.

Meme başı akıntısı ile beraber kitle olması durumunda % 37 oranında kanser görülür. Kitle olmaksızın kanlı meme başı akıntısında ise kanser olma olasılığı % 2-3’dür. Seröz meme başı akıntısı ile meme de kitle varsa kanser olasılığı % 29’dur.

Meme başı akıntısının tanı ve tedavisinde subareolar eksplarasyon yapılır. Eksplorasyonda kitle bulunmazsa körleme eksizyon, parsiyel ya da basit mastektomi gibi yöntemler uygulanabilir.

Meme başı akıntısından sitolojik tetkik için yayıma preparat hazırlanır, malign hücre aranır.

Meme başı akıntısı durumunda ductal ca durumlarını saptamak amacıyla Galaktografi yapılmaktadır. Sinüs laktiferus ve toplayıcı kanallardaki dolma defektleri veya kesintiler tümör leyhine, genişlemeler ise duktal ektazi lehine yorumlanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir