Skip to main content

DERİ

KARACİĞER TRANSPLANTASYONU

İlk kez 1955’te köpekte, 1963’te insanlarda gerçekleştirildi.

Endikasyonlar:

Son evre karaciğer yetmezliğidir. Sıklıkla endikasyon kronik karaciğer yetmezliğidir, akutlarda başarı düşüktür.

            Çocuklar                                                                  Erişkinler                                       

Bilier atrezi                                                  Laennec sirozu

Viral hepatit, akut fulminan, A/B/C non A/B/C       Sklerozan kolanjit

Viral hepatit, kronik B/C,non  A/B/C                                   Primer bilier siroz

Neonatal hepatit                                                        Sekonder bilier siroz

Alfa-1-antitripsin eksikliği                             Viral hepatit, A/B/C, non A/B/C akut, kronik

Kistik fibrozis                                                            Otoimmün hepatit

Tirozinemi                                                                 Kriptojenik siroz

Kriptojenik siroz                                                        Hepatoselüler malignansi

Kısa barsak sendromu+TPN                                      Kolanjiyokarsinom

Hepatoblastoma                                                        Fibrolamellar hepatoma

Allagile sendromu                                                     Wilson Hastalığı

Caroli hastalığı                                                          Alfa-1-antitripsin eksikliği

Konjenital hepatik fibrozis                                        Akut fulminan hepatit, etyo ?

Criggler-Najjar sendromu                                          Hemokromatozis

Histiositozis X                                                                      Kimyasal siroz

Ornitin transkarbinaz eksikliği                                  Konjenital hepatik fibrozis

Wilson Hastalığı                                                        Bilier atrezi

Polikistik karaciğer hastalığı

Sarkoidoz                                                                                                                                         Budd-Chiari hastalığı

Caroli hastalığı

Steatoz

Amiloidoz

Preoperatif değerlendirme: Karaciğer yetmezlik bulguları çok iyi değerlendirilip hastanın önceliği belirlenmelidir.Ciddi hepatik ensefalopati agresif şekilde tedavi edilmelidir. Child sınıf B ve C hastalarda tekrarlayan GİS kanamaları trans. endikasyonudur. Transplantasyon için bekleyen hastalarda varis kanamalarının  kontrolü için TİPS kullanılabilir. Ayrıca hastaların bozulmuş immün fonksiyonları ve oluşan sağ kalp yetmezliği ile pulmoner hipertansiyon yönünden dikkatli olunmalıdır.

            Karaciğer Transplantasyon Kontrendikasyonları

Ciddi, dekompanse kardiyopulmoner hastalık

Dissemine kanser varlığı

Çoklu organ yetmezliği

Karaciğer dışında enfeksiyon, sepsis

Tıbbi tedaviye uyumsuzluk; aktif alkol ve uyuşturucu kullanımı

Ciddi nörolojik bozukluk

Genelde başarısızlık immünolojik rejeksiyona değil, sıklıkla primer fonksiyon bozukluğu, eski hastalığın rekürrensi veya bilier-vasküler komplikasyonlara bağlıdır. ABO kan grubu uyumlu olması tercih edilir ama şart değildir, greft sağkalımını azaltır. Hiperakut rejeksiyon nadir olduğu için T hücre cross-match genelde yapılmaz. HLA tiplendirmesi ise kısa koruma süresi nedeniyle mümkün değildir.

Donör karaciğer alınırken mutlaka biyopsi yapılır. %40’tan fazla makroveziküler yağlanma veya ciddi mikroveziküler yağlanma greft fonksiyon bozukluğuna yol açacağı için kontrendikasyon oluşturur. Donör karaciğer 24 saate kadar UW solüsyonu ile güvenle korunabilir.

Transplantasyon tekniğinde önce hastanın karaciğeri çıkarılır, daha sonra venövenöz bypass yapılır. Donör karaciğer eski karaciğerin yerine konularak önce inferior vena kava anastomozu yapılır, UW solüsyonu boşaltılır, sonra sırası ile portal ven, hepatik arter ve safra yolu anastomozları yapılır.

Karaciğer Transplantasyon Komplikasyonları

Standart cerrahi komplikasyonlar: Kanama, organ yaralanması, yara enfeksiyonu

Koruma:       Primer nonfonksiyon

Yetersiz fonksiyon

Vasküler:      Hepatik arter trombozu %5

Portal ven trombozu: Nadir, acil müdahale gerektirir

Hepatik ven stenozu

Bilier:           Obstrüksiyon/Stenoz

Kaçak

Enfeksiyöz:  CMV

EBV® Lenfoproliferatif bozukluk

Kolanjit, bakteriyel

Hepatit B/C, rekürren veya yeni

İmmünolojik: Hiperakut rejeksiyon (nadir)

Akut rejeksiyon

Kronik rejeksiyon/ VBDS/ geç hepatik arter trombozu

GVH hastalığı – nadir, hafif tipi ABO uyumsuz kanla ilişkili

Sonuçlar: İyi merkezlerde 1. yıl %79, 5 yılda %60 sağkalım şeklindedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir