Skip to main content

Bakteriyoloji

Tanı

            PCR

            Deri biopsisinden immunfleresan boyama

Tedavi

Tetrasiklin

Q HUMMASI

             Etken C. burnettiidir.

Diğer riketsiyal hastalıklarda farklı olarak hastalığın odak noktası akciğerlerdir.

Hastalık ateş, baş ağrısı ve gribe benzer semptomlarla birden başlar. Sonra pnömoni tabloya eklenir.

 Pnömoni-hepatit birlikteliği Q hummasını düşündürmesini gerektirecek kadar sık görülür.

Ender olarak döküntü görülür.

Kronik enfeksiyon subakut endokardite neden olur.

Q humması artropod sokması ile bulaştırılmayan bir riketsiyal hastalıktır.

            İnsanlara enfekte materyalin aerosollerinin solunması ile bulaşır.

 Sütlede geçebilir ancak subklinik enfeksiyon oluşturur.

Tedavi

            Tetrasiklin

EPİDEMİK TİFÜS

             Etken R. prowazekiidir. Bitlerde taşınır.

            Bitlerin uçma ve sıçrama yetenekleri olmadığı için ancak kalabalık savaş, göç ve doğal afet zamanlarında salgınlar yapar.

 Riketsiyalar girdiği yerde çoğalır ve kan dolaşımına katılır.

             Damar çevresinde Fraenkel nodülü denen tifüs nodülleri oluştururlar.

Ani yükselen ateş, halsizlik, baş ağrısı ile başlar.

             Ateş 40-410C yükselir ve iyileşene kadar yüksek kalır. (Ortalama 2 hafta)

4-7. günlerde makül-papül şeklinde, pembe renkli, basmakla solan döküntüler belirir. (Yüz, avuç içi ve ayak tabanında görülmez)

2. haftadan sonra iz bırakmadan iyileşirler.

Enfeksiyon kalıcı bağışıklık geliştirir.

İyileşenlerde myokardit, gangren ve trombofilebit gibi komplikasyonlar görülebilir.

Tedavide tetrasiklin ve kloramfenikol kullanılır.

Sülfonamidler kesinlikle kullanılmamalıdır. (Aktive eder)

Brill-Zinsser hastalığı epidemik tifüsün nükseden bir formudur.

Lekeli ateş R. rickettsii Kayalık dağlar benekli ateşi Kene Yabani kemiriciler, keneler
Lekeli ateş R. canari Akdeniz ateşi Kene Yabani kemiriciler, keneler
Lekeli ateş R. akari Riketsia çiçeği Akar Yabani kemiriciler, fare, akarlar
Lekeli ateş R. sibirica Kuzey Asya kene tifüsü Kene Yabani kemiriciler, keneler
Lekeli ateş R. australis Avustralya kene tifüsü Kene Yabani kemiriciler, keneler
Tifüs R. prowazekii Epidemik tifüs Vücut biti İnsanlar
Tifüs R. typhi Fare (pire) tifüsü (endemik tifüs) Pire Yabani kemiriciler
Tifüs R. tsutsugamushi Çalılık tifüsü Akar Akarlar, yabani kemiriciler
Q ateşi
  1. burnetii
Q ateşi Yok Koyun, sığır, kedi, keçi
Ehrllchiozis E. chaffeensis, equi, sennetsu Ehrlichiozis Kene Keneler

EHRLİCHİOZİS

Ehrlichia cinsi içindeki bakteriler, primer olarak lenfasitleri, nötrofilleri ve monositleri enfekte eden lökositik mikroorganizmalar olarak adlandırılırlar. Ehrlichia cinsi üç genogruptan oluşmaktadır.

Birinci genogrup olan E. canis geno grubu içindeki dört türden biri olan E. chaffeensis insan monositer ehrlichiozisinin, E. phagocytophila adı verilen ikinci geno gruptaki üç türden biri olan E. equi insan granülositer ehrlichiozisinin, son genogrup olan E. senfletsugeno grubundaki iki türden biri olan E. sennetsuda Sennetsu ateşinin etkenleridir.

Japonyada görülen Sennetsu ateşi ateş, letarji, servikal lenfadenopati, periferik yaymada lenfomonositoz ve atipik lenfositlerin varlığı ile karakterizedir. İnsan manasiter ve granülasiter ehrlichiozisi ise klinik olarak Kayalık Dağlar benekli ateşine benzer.

Bakteriler insana keneler aracılığıyla bulaşır ve keneler ve geyikler aynı zamanda hastalığın rezervuarlarıdır. Hastalık ateş, miyalji, baş ağrısı ile başlar. Etkenlerin lökositler ve trombositler üzerine olan etkisi nedeniyle lökopeni ve trombositopeni sıktır. Döküntü sadece %20 hastada görülebilir. Hastalık genellikle iyi seyirlidir ve mortalitesi çok düşüktür.

Tanı amacıyla periferik kan hücrelerinin boyalı preparatları hazırlanabilir ve kültür yapılabilir. Ancak bunlar duyarlılığı düşük ve güç yöntemlerdir.

En sık kullanılan testler, hastalığın başlangıcından iki hafta sonra yükselen antikorları saptamaya yönelik serolojik incelemeler ve bakterilerin nükleik asitlerini araştırmaya yönelik DNA prob yöntemleridir.

Tedavide letrasiklin (veya doksisiklin) kullanılır, Kloramfenikolün bu enfeksiyonlarda çok etkili bir antibiyotik değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir