Skip to main content

Bakteriyoloji

 

BORRELİA

Borrelia türleri muntazam olmayan, gevşek kıvrımlı spiroketlerdir.

 Mikroaerofilik özellik gösterir. Giemsa ile boyanır.

Artropodlar (Bit, kene) tarafından bulaştırılırlar.

Lyme hastalığı ve nükseden ateş olarak 2 ana hastalığına neden olurlar.

B. RECURRENS

 Nükseden ateşe neden olur.

Vektörleri bit ve kenelerdir.

Kene kaynaklı olanlar : endemik ateşe sebep olur (Kene)

Bit kaynaklı olanlar    : epidemik ateşe sebep olur. (Bit)

İnsanlar tek konaktır.

Enfeksiyon sırasında Borrelialara ait antijenler değişime uğrar. (3-10 kez) TUS

          Ateş, titreme, baş ağrısı ve miyalji ile seyreder. 3-5 günde kendiliğinden geçer. 5-10 günlük ateşsiz dönemlerden sonra tekrar 8-10 ataktan sonra hastalık geçer.

Tedavi

Tetrasiklin

Eritromisin

Penisilin

B. BURGDORFERİ

Lyme hastalığına neden olur. (Lyme boreliyozu)

Kene ısırmasıyla geçer ve en sık yaz aylarında görülür.

İnsandan insana bulaşma yoktur.

         Kenenin ısırık yerinde 3-30 gün sonra eritema kronikum migrans denilen tipik bir lezyon oluşur. (etrafı hiperemik ortası soluk) (I. evre)

 soluk)

I. evrede

halsizlik

baş ağrısı

ateş

titreme

eklem ve kas ağrılarıda görülebilir.

II. evre (Nörolojik – Kardiyolojik) Haftalar + aylar sonra çıkar:

Kalp blokları (AV blok ensık)

Myokarditler

Perikardit

Aseptik menenjit

Fasial sinir paralizisi (Bell paralizisi)

Periferik nöropatiler

III evre 2 hafta – 2 ay gibi latent evreden sonra başlar:

Büyük eklemleri tutan artrit (diz, dirsek vs)

           Akrodermatitis kronika atrofikans

Tedavi edilmezse öldürücüdür.

Akrodermatitis

Kesin tanıda

            Western blot analizi

            PCR

Tedavi

Doksisiklin

amoksisilin

seftriakson

 

LEPTOSPİRA

             Spiroketlere benzerler. İki adet periplazmik flagellası ile hareketlidirler.

 Aerob ortamlarda ürerler. Embriyonlu yumurtada üretilebilirler.

Temelde bir hayvan hastalığıdır. Hayvanlar leptospirayı idrar ile atar böylece su ve toprağı bulaştırır.

            Köpekler en önemli rezervuardır.

             Durgun ve alkali suda uzun süre canlı kalırlar.

Meslek hastalığı şeklinde (çiftci, veteriner) insanlarda görülebilir.

10-14 günlük inkübasyon süresinden sonra şiddetli vaskülit ile karakterize bir enfeksiyon oluşur.

Hastalarda %90 anikterik %5-10’u ise ikterik (Weil hastalığı-Hepatit) formda görülür.

 

Hastalık bifazik gidiş gösterir:

            1. Septisemik genel belirtiler; ateş, titreme ve şiddetli baş ağrısı, hepatit, nefrit, kanama ile karakterizedir.

            2. İmmün dönem: Antikorlar egemendir. Aseptik menenjit, böbrek fonksiyonlarında bozulma ile karakterizedir.

Tanı

Anemnezde temas öyküsü ve klinik bulguların olması ve aglutine edici antikorlarda belirgin bir artış bulunmasına dayanır.

Tedavide

  Penisilin

            Ampisilin

            Amoksisilin

            Doksisiklin

CHLAMYDİAE

             ATP sentezleyemediği için zorunlu hücre içi parazitidirler.

Sadece konak hücreler içinde üreyebilirler.

         Hücre duvar yapısı Gram (-) bakterilere benzer fakat peptidoglikan tabaka yoktur yerine tetrapeptid zinrcirleri bulunur.

Hücre duvarında gruba özgü lipopolisakkarit yapısında antijenleri vardır.

Klamidyalar konakçı hücrenin yüzeyindeki resöptörlere tutunarak fagositozla içeri alınırlar.

Hücre içinde inklüzyon cisimcikleri oluştururlar.

         Klamidya hücre dışında spor benzeri inert bir yapıda iken (Elemanter cisim) hücre içine girişi ile metabolik olarak aktif daha büyük bir retiküler cisme dönüşür. Bu da ikiye bölünme ile çoğalır.

        Sitoplazmik inklüzyon cismi çok sayıda retiküler ve elementer cisimlerden oluşur.

Tıbbi önemi olan Klamidyalar:

            1. C. psittaci (Psitakoz, (Pnömoni))

            2. C. trachomatis (Trahom, LGV, üretrit, pnömoni ve konjonktivit)

            3. C. pneumoniae (Atipik pnömoni)

C. TRACHOMATİS

 C. trochomatisin doğal konağı insandır.

            Cinsel temas ve perinatal bulaşma ile hastalık görülür.

C. trachomatisin 15’den fazla immünolojik tipi bulunmaktadır.

C. trachomatis:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir