Skip to main content

Bakteriyoloji

            1. Treponema

            2. Borrelia

 3. Leptospira

Özellikleri

İnce duvarlı, esnek, spiral basillerdir.

Serbest flagelleri yoktur fakat endoflageller sayesinde hareket ederler.

             Hücre duvarı peptidoglikan yapıdadır. Fakat endotoksin etkisi göstermez.

Gram ile boyanmazlar.

 Giemsa ve gümüşleme yöntemleriyle uzun sürede boyanırlar.

T. PALLİDUM

T. pallidum frenginin nedenidir.

T. pallidum besiyeri veya hücre kültürlerinde üremez.

Patojen olmayan treponemaların kültürü yapılabilir.

T. pallidum in vivo olarak en çabuk tavşanda üretilir.

T. pallidum yalnızca insanda enfeksiyon oluşturur.

Tüm patojen treponemalardaki antijenlere karşı 2 türlü antikor oluşur:

 

            1. Spesifik antikorlar: IgG yapısındadırlar. Hayat boyu kalırlar. Spesifiktir, bakterinin hareketini durdurur ve öldürürler.

            2. Reaginik antikorlar: IgM yapısındadırlar. Geçicidirler. Nonspesifiktir.

Özellikler:

T. pallidum cinsel temas ile bulaşır.

Gebe kadından fetusa da geçer.

Ender olarak frenginin erken döneminde kan transfüzyonu ile de bulaşma olur.

Giriş yerinde üredikten sonra bölgesel lenf nodlarına oradan da kana yayılırlar.

T. pallidum önemli bir toksin veya enzim üretmez.

Klinik olarak 3 dönemde incelenir:

1. Şankr dönemi:

Bakterinin girdiği yerde 2 hafta sonra papül-vezikül-ülser oluşur.

 Şankrın kenarı sert ve içeri çöküktür.

2 hafta içinde kendiliğinden geçer.

Lenf bezleri şişebilir. Sert ve mobildirler

Şankrın

2. Roseol dönemi:

Şankırdan ortalama 6 hafta sonra görülür. (3 hafta – 6 ay)

         Makülopapüler döküntüler oluşur (el ayası ve ayak tabanı da dahil) (roseol). Ağızda muköz plak oluşturur.

Genital bölgede kondilomata lata (deriden kabarık lezyon)

I. II. dönemde hasta bulaştırıcıdır.

Kan yoluyla menenjit, periostit ve korioretinit oluşturabilir.

2 – 3 ay sürer kaybolur.

, periostit, periostit1

3. GOM dönemi:

Mukoza, kemik, deri, karaciğer ve diğer iç organları tutabilir.

Gom’da mikroorganizma bulunmaz.

            III. Dönemde hastalar bulaştırıcı değildir.

           Kardiyovasküler sifiliz (%10), en sık aortit, asendan aort  anevrizması ve aort kapak yetmezliği görülür.

Temel patolojik lezyon endarteritis obliterans’tır.

endarteritis

Nörosifiliz 2 şekildedir:

            1. Generalize:  SSS tutulur. Psikolojik ve motor bozukluklar görülür.

            2. Tabes dorsalis: M. spinalis arka kökleri tutulur.

Santral sinir sistemi sifilizi için en kesin test PCR’dir.

Konjenital Sfiliz

Enfekte bir kadın gebeliğin 3. ayından sonra T. pallidumu fetusuna geçirebilir. (Konjenital sifiliz)

Konjenital sfiliz tanısında en iyi test FTA-ABS testidir.

Sifilizli bir fetus doğarsa, erken ve geç bulgular gözlenir.

Erken bulgular:

Büllöz lezyonlar (el ve ayak tabanında)

Maküler lezyonlar (vucutta)

Burunda septal defekt

Hepatosplenomegali

Geç bulgular:

4 yaşından sonra görülür.

Hutchinson dişleri (testere diş)

İnterstisyel keratit

8. sinir tutulumu

Semer burun

Kılıç kını tibia

Küçük maksilla

tibia

Sfiliz Tanı

Sifiliz tanısında spesifik ve nonspesifik serolojik testler vardır.

Nonspesifik testler:

VDRL (Veneral Disease Research Laboratory)

RPR (Rapid Plasma Reagin)

Duyarlılıkları %70’dir.

Latent dönemde (-)’tirler.

Reagin antikorların saptanmasında kullanılır.

Reagin antikorlar 2-3 haftada oluşur.

Kardiyolipin (sığır kalbi) ile T. pallidum çapraz reaksiyon verir.

Spesifik testler:

Duyarlılıkları %100’dür.

Ömür boyu (+) kalır.

Spesifik antikorlar tesbit edilir.

FTA – ABS (Floresan antikor absorbsiyon testi)

Ölü T pallidum + hasta serumu + işaretli antihuman gamma globulin)

TPA (T. pallidum aglutinasyon testi)

 

Tedavi

            penisilin

Tek bir benzatin penisilin G (2.4 milyon)

Penisilin G’ye allerji varsa eritromisin veya tetrasiklin

          2. dönem sifilizli olguların Penisilin G ile tedavilerinden (%50 hasta) ateş, titreme, miyalji ve influenza benzeri semptomlar görülür. Buna Jarisch – Herxheimer reaksiyonu denir. Treponemaların parçalanması ile ortaya çıkar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir