Skip to main content

Bakteriyoloji

Stenotrophomonas maltophilia

Hastane enfeksiyonlarına sebep olur.

İmmun yetmezlikli hastalarda enfeksiyon yapar.

Kataterli hastalarda etkendir.

Karbapenem ve aminoglikozitlere doğal dirençlidir.

 

Tedavi:

Trimethoprim-sulfamethoxazole ve ticarcillin-clavulanic

cephalosporins, kinolon

 

 

BAKTERİOİDES

Gram (-) anaerop, kapsüllü basillerdir.

Sepsis, peritonit ve apse gibi ağır anaerobik enfeksiyonların en sık rastlanan sebebidir.

 B. fragilis en sık rastlanan patojenidir.

Bacteroideslerin 3 patojen türü vardır:

            1. B. fragilis

            2. B. melaninogenicus

            3. B. corrodens

B. fragillis kalın barsakta yoğun olarak mevcuttur ve 1 gr dışkıda 1011’den fazla bulunur.

 Kadınların %60’ının vaginasında bulunur.

B. melaninogenicus ve corrodens primer olarak ağız boşluğunda bulunur.

             Bulaşma kolondan veya peritona yayılma ile olur.

B. fragilisin hücre duvarındaki lipopolisakkarit tipik endotoksinden farklıdır ve daha az patojendir.

B. fragilisin ekzotoksini yoktur.

 Kapsülü antifagositiktir.

Anaerob kültürlere ekilmelidir.

Tedavide

metronidazol, klindamisin ve sefoksitin etkilidir.

Abseler cerrahi olarak drene edilmelidir.

Penisiline karşı plazmide bağlı Beta-laktamaz’lı direnç gözlenir.

 

SOLUNUM YOLU İLE İLGİLİ GRAM (-) BASİLLER

Solunum yolu ile ilgili 3 gram (-) basil bulunmakta:

            1. Haemophilus influenzae

            2. Legionella pneumonia

            3. Bordetella pertussis

 

 

 

 

HAEMOPHİLUS TÜRLERİ

 Gram (-), kapsüllü, kokobasillerdir.

            Type b H influenzae meningitis, pnomoni, ampiyem, epiglottitis, sellülit, septik artrit etkenidir.

Tip B olmayan suşlar ise kronik bronchitis, otitis media, sinusitis, konjuktivit etkenidirler.

Virulansı belirleyen en önemli etken polisakkarit kapsüldür.

             Polyribose-ribitol phosphate (PRP) kapsüler antijendir.

             Menenjit ve sepsis gibi invazif hastalıkların %95’i serotiplerden Tip B ile olur.

             Besi yerlerinde üretilmesi için faktör V (NAD) ve Faktör X (Hem) gerektirir.

Hemofilus türleri ve gereksinimleri
Hemofilus Türü X V Hemolysis
H influenzae (H aegyptius)  + +
H parainfluenzae +
H ducreyi  +
H haemolyticus  + + +
H parahaemolyticus + +
H aphrophilus
H paraphrophilus +
H paraphrophaemolyticus + +
H segnis +

 

             H. İnfluenza, stafilokok kolonilerinin etrafında daha geniş koloniler yapar.   (Satellit fenomeni)

             Kapsül şişme reaksiyonu pozitiftir.

  H. influenza sadece insanları enfekte eder.

             H. influensa izolasyonunda en sık çukulatamsı ağar kullanılır.

             Akut Epiglottit vakalarında en sık izole edilen mikroorganizmadır.

             Organizma sekretuar IgA’yı yıkan proteaz üretir.

Kapsül antifagositik ve antijen iletir. Virülanstan sorumludur.

İnfluenza menenjiti

H. influenza, iki ay – üç yaş arası görülen menenjitlerden en sık sorumlu etkendir.

 Menenjit klinik tabloların %50’sini oluşturur.

 H. influensanın yaptığı menenjit, meningokok ve pnömokokların yaptığı menenjittten ayırt edilemez.

           Menenjit etkeni olduğunda en sık sağırlığa neden olan ve menenjit sırasında en sık konvülziyon görülen mikroorganizmadır.

Menenjit komplikasyonu olarak subdural efüzyon oluşturan organizmadır.

Tedavi:

H. influenzae menenjiti için uygulanacak tedavi sefotaksimseftriaksondur.

Menenjit proflaksisi için Rifampisin kullanılır.

Kapsül polisakkaritleriyle hazırlanan aşılar ile korunma sağlanır.

 

 

Bakteri Üreme gereksinimi Hastalık Tanı Profilaksi
Kapsüllü         H.influenza (a-f) X ve V Menenjit, epiglottit, artrit ve sellülit Quelling reaksiyonu ve kültür Rifampisin
Kapsülsüz H.influenza X ve V Otit, sinüzit ve bronşit Kültür
H. ducreyi X Yumuşak şankr Kültür
B. pertussis Nikotinamid Boğmaca Kültür ve floresan antikor testi Eritromisin
L. pneumophila Sistein ve demir Atipik pnömoni Üriner antijen ve kültür

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir