Skip to main content

Bakteriyoloji

Tetanik konvülsiyonlar görülür

Tetanozda bilinç açıktır.

Laringeal ve respiratuar kasların spazmı ile solunum yolu obstruksiyonu oluşur

Kasılmalar sırasında 40 °C’ye varan ateş olur

İyileşme 2-6 haftada olur

Trismus

Tetanozda bilinç

Yenidoğan tetanozu,

doğumdan 3-10 gün sonra çıkar

jeneralize tiptedir

            aşırı ağlama, emme-yutma güçlüğü vardır     

opistotonus olmayabilir

            Tetanoz geçirenlerde bağışıklık oluşmaz, daha sonra aktif bağışıklama yapılmalıdır.

Tetanoz tedavisinde;

Hasta sessiz ve loş bir odaya alınır

antispastik olarak benzodiyazepin’ler verilir

           Sinir uçlarında bulunan toksin insan kaynaklı tetanoz immünglobülini verilerek nötralize edilir

Antibiyotikler (Metronidazol yada penisilin) yara yerindeki canlı bakterileri öldürmek amacıyla kullanılır. (Penisilin GABA inhibitörü etki gösterebileceğinden önerilmiyor)

TETANOZ PROFiLAKSiSi
Temiz minör yaralar Kontamine, delici, ezici, ateşli silah vs.
İmmünizasyon Td TIG Td TIG
Bilinmiyor veya <3 Evet Hayır Evet Evet
≥ 3 kez Hayır* Hayır Hayır** Hayır
* Son dozun üzerinden 10 yıldan fazla geçmiş ise ** Son doz üzerinden 5 yıldan fazla geçmiş ise

 

 

C. PERFİRİNGENS

            C. perfiringens gazlı gangren ve besin zehirlenmesi etkenidir.

            Gram (+), hareketsiz, sporlu ve zorunlu anaerob bir basildir.

Clostridiumların oluşturduğu invaziv enfeksiyonların en sık sebebi C. perfringenstir. (%90)

            C. perfringens Alfa-toksini (fosfolipaz C, lesitinaz) ile hücre membranını parçalar.

            Alfa-toksine karşı antikor oluşumu görülür.

Toksin Nagler reaksiyonuyla gösterilebilir.

Besi yerinde çift hemoliz zonu oluşturur (lesitinaz aktivitesiyle)

Gazlı gangrene clostriyal myonekroz da denir.

Clostriyal myonekroz mikst bir enfeksiyondur.

            Akut gangrenöz kolesistitin en sık etkeni C. perfiringens’tir.

Oluşan doku, kokulu ve siyahımsı kabukludur. Gaz oluşumuyla ilgili olarak krepitasyon verir.

Tedavi

penisilin kullanılır ve debritman yapılır.

 

Besin zehirlenmesi

            8-16 saatlik inkübasyon evresinden sonra kusma ve krampların eşlik ettiği sulu ishalle karakterizedir. Olay 24-48 saatte çözülür.

Tedavi

Semptomatik

Semptomatik

 

CLOSTRİDİUM BOTILISMUS

            Gram (+), sporlu ve hareketli bir basildir.

Sporlar 100 oC’de 3 saat ve 120 oC’de 10 dak. dayanabilir.

%10 tuz içeren et ürünleri bakteri üremesi için elverişli değildir.

Salgıladıkları eksotoksinler, parçalanmadan salınmaz.

Bakteri daha çok konserve edilmiş besinlerle alınır.

Toksinin yapımı bakteriyofajla aktarabilen bir plazmide bağlıdır.

Botilismus toksini bir nörotoksindir. (İnsanlar için bilinen toksinlerin en güçlüsüdür.)

Botox etkisi

Toksin, sinapslarda ve nöromüsküler kavşakta Ach salınımını inhibe eder.

         BOTOX, sinaptobrevin ve sintaxin ihibisyonu yaparak, Ach bulunan veziküllerin membrana kaynaşmasını inhibe etmektedir.

 

 

İnfant botilizmi:

            İnfant botilizmi 2-3 aylık bebeklerde görülür.Bu nedenle 1 yaşına kadar bal verilmemelidir.

            İnfant botilizmi hazır toksinlerin besinlerle alınmasıyla değil, sporların gıdalarla alınıp GIS’te kolonize olmaları ve toksin üretmeleri sonucunda oluşur.

İlk bulgu kabızlıktır.

Botilismuslu bebekte halsizlik ve felç gelişir.

Toksinine bağlı olarak flask paralizi görülür.

 

Botilizmde:

            Diplopi

            Akomodasyon bozukluğu

            Disfaji

            Disartri gibi belirtiler görülür.

            Duyu kaybı yoktur. Bilinç açıktır.

            Ateş yoktur.

Tedavide

antibiyotik kullanılmaz çünkü hastalık bir enfeksiyon değil intoksikasyondur.

antitoksin kullanılır.

Geç kalınırsa solunum ve kalbin durması sonucu ödem gerçekleşebilir.

 

 

 

 

C. DİFFİCİLE

            Gram (+) sporlu ve anaerob basillerdir.

İnsan normal barsak florasında bulunur.

            Fekal oral yoldan bulaşır.

Antibiyotikler, ilaca duyarlı normal florayı baskılar ve C. difficile’in çoğalmasına ve ekzotoksin üretmesine neden olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir