Skip to main content

Bakteriyoloji

Bu dirençten Mec a geninin kodladığı PBP-2a yapımı sorumludur. PBP-2a, PBP-2 ile aynı görevi gören bir transpeptidazdır. Ancak beta laktam antibiyotiklere bağlanmadığı için bakteri bu antibiyotiklerin tümüne dirençli hale geçer. MRSA infeksiyonlarında vankomisin, teikoplanin , linezolid veya kinupristin-dalfopristin (streptogramin), tigesiklin kullanılır. Bakteriyemik olmayan MRSA’ya bağlı sellülitte antibiyogramda duyarlı olmak kaydıyla kotrimoksazol kullanılabilir. Ancak bir süre sonra buna da direnç gelişebilir.

MRSAAntibiyogram,

MRSAAntibiyogram,

Stafilokoklarda metisilin direncinin varlığını tesbit etmek için oksasilin veya son zamanlarda daha çok sefoksitin diski kulanılmaktadır. Antibiyogramda bu iki antibiyotikten birine dirençli olduğu tesbit edilen Bütün stafılokoklar antibiyogramda duyarlı bile görünse asla hiç bir beta laktam antibiyotikler (örneğin sefazolin, koamoksiklav, imi-penem vs) tedavi edilmemelidir. Antibiyogramda duyarlı olmak kaydıyla bakteriyemik olmayan enfeksiyonlarda kotrimoksazol kullanılabilir.

 

Vankomisine nadiren direnç, azalmış duyarlılık ve tolerans görülebilir. Tolerans bakterilerin üremelerinin durdurulabilmesi ancak öldürülememesi durumudur. Normalde MIC/MBC oranı 1/4’tür. Toleransta bu oran 1/32’ye çıkar. Bu durumda linezolid veya kinupristin-dalfopristin kullanılabilir.

Böbrek fonksiyonu bozulmuş hastalarda MRSA enfeksiyonlarında vankomisin yerine ilk ilaç olarak linezolid verilebilir.

Burun MRSA taşıyıcılığı, rifampisin, oral antibiyotikler ve mupirosin pomatla tedavi edilir.

 

 

STREPTOKOKLAR

 

Streptokoklar, Gram (+), sporsuz, hareketsiz ve sıvı besiyerlerinde zincir yapanbakterilerdir.

Zengin besiyerlerinde özellikle kanlı agarda iyi ürerler.

Streptokoklar fakültatif anaerobturlar.

Serolojik olarak gruplara ayrılırlar. (A-U’ya kadar)

Gruba spesifik hücre duvarı antijenleri, gruplanmayı sağlayan karbonhidrat yapısında antijenlerdir. (Lancefield sınıflaması)

            A grubu: ramnoz-N-asetil glukozamin

            B grubu: ramnoz glukozamin polisakkarit

            C grubu: ramnoz-N-asetil galaktozamin

            D grubu: D-alanin gliserol teikoik asit (glukozlu)

            M proteini A grubu S. pyogeneslerin major virulans faktörüdür. (tüysü uzantılar)

Streptokoklar aynı zamanda eritrositlerde hemoliz yapabilme özelliklerine görede sınıflandırılır:

             1. Alfa hemoliz (tam parçalanmaz-yeşil hemoliz zonu)

            2. Beta hemoliz (tam parçalanır-şeffaf zon)

            3. Gama hemoliz (hemoliz görülmez)

 Gama hemoliz (

S. pyogenes

S. agalactiae

Tıbbi önemi olan streptokoklar:

            S. pyogenes (beta-hemoliz) (A grubu)

            S. agalactiae (beta-hemoliz) (B grubu)

S. faecalis (D grubu) : S. Fecalis( enterokok) %6.5 NaCl ‘lü ortamda kolay ürer.

            S. bovis (D grubu): Kolon kanseri olanlarda endokarditin etkeni Streptococcus bovis’tir. %6.5 NaCl ‘lü ortamda üreyemezler. D grubu streptokok ve enterokoklar % 40 lık safralı ortamda üreyebilir ve eskülini hidrolize ederler.

         bovis

   S. pneumoniae (alfa-hemoliz) (sınıflandırılamıyor)

            Viridans grubu (alfa-hemoliz) (sınıflandırılamıyor)

Beta Hemolitik streptokoklar antibiyotiklere en duyarlı tiplerdir.

A grubu streptokoklar 8 tane önemli toksin ve enzimi üretir:

             Streptokinaz (fibrinolizin)

             DNaz (streptodornaz)

             Hiyalüronidaz

             Eritrojenik toksin

             Streptolizin O

             Streptolizin S

             Pirojenik ekzotoksin A,  Ekzotoksin Beta

Özellikler:

            Streptokinaz plazminojeni plazmin haline çevirir.

            AMI sırasında ilk 4-6 saatte tıkanan damarın rekanalize olması için IV olarak kullanılabilir.

            DNaz eksüda veya nekrotik dokulardaki DNA’yı depolimerize eder.

Eritrojenik toksin. Kızılın döküntüsüne neden olur. Dick testi ile antitoksin bulunmayan duyarlı kişilerde (+) sonuç verir. (Eritrojenik toksin)

            B grubu streptokoklar, kadınların %15-20’sinin genital sisteminde kolonize olarak doğum sırasında çocuğa bulaşır ve neonatal menenjit ve sepsis yapar. B grubu streptokoklar en sık puerperal sepsis etkenidir.

B grubu streptokokları diğer streptokoklardan ayıran en önemli fark cAMP faktörünün bulunmasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir